Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar från torsdagen den 19 mars fram till minst den 15 april. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Bollebygds häradsrätt


Grunddata

ReferenskodSE/SVAR/GLA-132150004
ExtraIDGLA-132150004
ArkivinstitutionSvensk Arkivinformation Ramsele
Arkivbildare/upphov
Häradsrätten i Bollebygd (– 1919)
Kategori: Statlig myndighet. Häradsrätter -1970

Innehåll

Inledning (äldre form)Marks och Bollebygds härader var fr o m 1680-talet förenade till en gemensam domsaga. Fr o m år 1696 tillkom dessutom Vedens härad. Marks Bollebygds och Ve- dens domsaga kom att bli bestående in- till år 1920, då Vedens och Bollebygds härader sammanslogs med Ås och Gäsene härader till en domsaga(= Borås domsaga) och då Marks härad kom att bilda egen jurisdiktion. Tingslagsindelning. Bollebygds härad utgjorde t o m år 1919 eget tingslag med tingsplats i Flässjum. 1920-1948 omfattade tingslaget Ås, Veden och Bollebygds härader. Fr o m 1949 in- gick Bollebygds härad i Borås domsagas tingslag. Omfattning. Bollebygds härad omfattade följande socknar: Bollebygd Björketorp och Töllesjö. Marks Bollebygds och Vedens domsago- kanslis handlingar (koncept inkomna skrivelser räkenskaper) har förteck- nats gemensamt med Marks häradsrätts arkiv. Volymerna är registrerade enligt arkiv- förteckning upprättad 1965.

Ämnesord

Ämnesord, person/institution
Landsarkivet i Göteborg
Ämnesord, ort
Älvsborgs län

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Skapad1999-11-24 00:00:00
Senast ändrad1999-11-24 10:27:00