Fastighetsbildningsmyndigheten  (1970-tal – 1990-tal)

Myndighet

KategoriStatlig myndighet
ReferenskodSE/ULA/10431
ExtraID10431


Arkivbeskrivning
Avstyckning från Börringe 1.
Ingår i: Hörby kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Fastighetsreglering berörande Komministerbostället 1:2, Kyrkoherdebostället 1:1, 1:2, Tjärna 32:14 och s:3.
Ingår i: Gagnefs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Fastighetsreglering berörande Prästgården 1:1 och Råby 1:2 1:3 och 1:5 i Stora Mellösa socken Örebro kommun och län, fastställd genom nymätning och kopiering av äldre kartor
Ingår i: Stora Mellösa kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Avstyckning och fastighetsreglering berörande Kyrkoherdebostället 1:1, 1:19 och Komministerbostället 1:1
Ingår i: Gagnefs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Avstyckning från Prästgården 1:1 och fastighetsregleringen berörande Skansbacken 48:3, s:29, Prästgården 1:8, 1:11, 1:20, 1:21, 1:22 och styckningslotten A.
Ingår i: Järna kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Fastighetsreglering berörande Rinnebäck 1:33, Stora Harrie 28:4, 28:16-17, 28:19, 28:38, 28:40 och 29:31 samt ledningsrättsåtgärd berörande Stora Harrie 28:19.
Ingår i: Stora Harrie kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Karta. Fastighetsreglering berörande Kyrkbyn 4:4, 7:2, 7:14, 7:17, 7:18, 7:19, 7:20, 8:35, 11:12, 11:38, 12:3, 12:4, 12:14, 22:2, 25:2 och Holsåker s:23
Ingår i: Floda kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Fastighetsreglering berörande Särsta 3:437, 7:1 och 7:4
Ingår i: Knivsta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Avstyckning från Alm 1:16 samt fastighetsreglering berörande Alm 1:16, Klockarjorden 1:1, Råby 1:2 och samfäld mark
Ingår i: Stora Mellösa kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Fastighetsreglering berörande Hummelsta 3:12 i Stora Mellösa socken, Talby 2:79, 2:81 och 27:30 i Askers socken allt i Örebro kommun och län.
Ingår i: Stora Mellösa kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Fastighetsbestämning, fastighetsreglering och sammanläggning berörande Särsta 3:1, 3:44, 7:1, 43:1 och 44:1.
Ingår i: Knivsta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Äganderättsförteckning och sammanläggningsbeskrivning.] [Odaterad]
Ingår i: Borlänge kyrkobokföringsdistrikt
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Fastighetsreglering berörande Ramdala 13:3, 13:7, 13:11, 14:4 och 18:1 [Uppmätningsprotokoll m m]
Ingår i: Ramdala kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Skogen 11:28 [Nybyggnadskarta]
Ingår i: Gagnefs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Fastighetsreglering berörande Gillesgården 1:1, Klockaregården 1:1 och Merlänna 1:5
Ingår i: Länna kyrkoarkiv, Södermanlands län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Fastighetsreglering berörande Myrbacka 2:48 och Kyrkoherdebostället 1:1.
Ingår i: Järna kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Fastighetsreglering berörande Ramdala 13:3, 13:7, 13:11, 14:4 och 18:1
Ingår i: Ramdala kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Fastighetsreglering berörande Skamhed 144:1, 144:2, 151:1, 253:1, 260:1 och 319:3.
Ingår i: Järna kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Fastighetsbestämning berörande Klockarbostället 1:1, Pastorsbostället 1:1, Säfsen 2:1 och 2:78 samt fastighetsreglering berörande Klockarbostället 1:1, Pastorsbostället 1:1, Säfsen 1:3 och 2:1.
Ingår i: Säfsnäs kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))