bild
Arkiv

Länsstyrelsen i Örebro län


Grunddata

ReferenskodSE/ULA/11040
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/YRyZIcmaweZJTe018W43t3
Omfång
1078,4 Hyllmeter 
VillkorDelvis
ArkivinstitutionLandsarkivet i Uppsala
Arkivbildare/upphov
Länsstyrelsen i Örebro län (1634)
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Syfte & innehållVad har länsstyrelsen sysslat med?
Länsstyrelsen är den högsta statliga myndigheten i varje län. Länsstyrelsens chef är landshövdingen. När länsstyrelserna infördes 1634 fick de en mycket stark maktställning. Landshövdingen betraktades som kungens ställföreträdare ute i landet. Långt in på 1900-talet användes oftast beteckningen K. M:ts befallningshafvande, inte länsstyrelse.

Under loppet av 1900-talet överfördes många av länsstyrelsens tidigare uppgifter till fristående myndigheter. Dessutom fick många andra statliga myndigheter avdelningar på länsnivå. Länsstyrelsens roll har förändrats. Den skall nu inte bara företräda statsmakten i länet, utan även tillvarata länets intressen gentemot staten och verka för utveckling av länets näringsliv.

Hur har länsstyrelsen varit organiserad?
Från 1600-talet till 1950-talet bestod länsstyrelserna av två huvudavdelningar med egna arkiv: landskontor och landskansli. I princip ägnade sig landskontoret åt mantalsskrivning och skatter, landskansliet åt alla andra frågor. Militära ärenden förekom på båda avdelningarna.

Den första större omorganisationen skedde på 1950-talet. Då delades landskontoret och landskansliet upp på mindre sektioner. Varje sektion var en egen arkivbildare. 1971 upphörde sektionerna och ersattes med avdelningar och underordnade enheter.

Vad innehåller arkivet?
Länsstyrelsearkivet är endast delvis levererat till ULA. Det innehåller handlingar från landskansliet och landskontoret samt ett fåtal senare sektioner och enheter, däribland fordonsregistret -1973. Övriga handlingar förvaras fortfarande på länsstyrelsen i Örebro.

Går det att läsa handlingarna?
Under den period som de levererade arkiven omfattar är alla dokument handskrivna. Den skrivstil som användes under andra hälften av 1800-talet är oftast ganska lättläst för nutida läsare. Under 1700-talet och början av 1800-talet dominerar dock den så kallade tyska skrivstilen. Den som inte har stor vana att läsa sådana texter rekommenderas en handbok i handskriftsläsning.
Ordning & strukturArkivet är indelat i delarkiv som motsvarar organisationens enheter.

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se-hänvisning från: Övriga register och liggare (SE/ULA/10536/D III)

Kontroll

Skapad1999-03-22 00:00:00
Senast ändrad2021-03-31 09:01:13