bild
Arkiv

Länsstyrelsen i Kopparbergs län


Grunddata

ReferenskodSE/ULA/12903
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/jOMC1NrRzQF16OWWjdCaQ4
ExtraID12903
Omfång
1278,5 Hyllmeter 
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar kan omfattas av sekretess.
En sekretessprövning ska göras innan handlingar kan lämnas ut.
ArkivinstitutionLandsarkivet i Uppsala
Arkivbildare/upphov
Länsstyrelsen i Dalarnas län (1634)
Alternativa namn: Länsstyrelsen i Kopparbergs län
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Syfte & innehållLänsstyrelsen är den högsta statliga myndigheten i varje län. Länsstyrelsens chef är landshövdingen.

När länsstyrelserna infördes 1634 fick de en mycket stark maktställning. Landshövdingen betraktades som kungens ställföreträdare ute i landet. Långt in på 1900-talet användes oftast beteckningen K. M:ts befallningshafvande, inte länsstyrelse.

Under loppet av 1900-talet överfördes många av länsstyrelsens tidigare uppgifter till fristående myndigheter. Dessutom fick många andra statliga myndigheter avdelningar på länsnivå. Länsstyrelsens roll har förändrats. Den skall nu inte bara företräda statsmakten i länet, utan även tillvarata länets intressen gentemot staten och verka för utveckling av länets näringsliv.

Hur har länsstyrelsen varit organiserad?
Från 1600-talet till 1950-talet bestod länsstyrelserna av två huvudavdelningar med egna arkiv: landskontor och landskansli. I princip ägnade sig landskontoret åt mantalsskrivning och skatter, landskansliet åt alla andra frågor. Militära ärenden förekom dock på båda avdelningarna. 1916 tillkom en bilavdelning.

Den första större omorganisationen skedde på 1950-talet. Då delades landskontoret och landskansliet upp på mindre sektioner. Varje sektion var en egen arkivbildare. 1971 upphörde sektionerna och ersattes med avdelningar och enheter, som alla bildade sina egna arkiv.

Hela skatteverksamheten överfördes 1987 till nya länsskattemyndigheter. 1989 infördes den "samordnade länsstyrelsen", en plattare organisation med ett tiotal enheter. Hela länsstyrelsen utgör från samma år en arkivbildare.

Vad innehåller arkiven?
Länsstyrelsearkiven innehåller handlingar från landskansliet, från starten till 1957, liksom landskontoret, till 1952. Handlingar från tiden efter 1950-talets omorganisation har ännu inte levererats till ULA, med undantag av bilregistret.
Ordning & strukturArkivet är indelat i delarkiv som motsvarar organisationens enheter.

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Skapad2007-07-25 00:00:00
Senast ändrad2021-04-06 11:46:33