Östborn, Yngve (Stadsarkitekt)  (1950-tal – )

Person

ReferenskodSE/ULA/13245
ExtraID13245


Arkivbeskrivning
Skissförslag till klockstapel vid krematoriet, Katrineholm.
Ingår i: Katrineholms kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Begravningskapell å Skogskyrkogården i Katrineholm. [Situationsplan; Fasad mot nordost och sydväst; Fasad mot nordost och sydväst; Plan av bottenvåning; Plan av läktarvåning; Plan av källarvåning; Sektionsritningar ifrån gavelsida].
Ingår i: Stora Malms kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kv. Boken nr [...] Katrineholm. [Plan av bottenvåning; Plan av våning 1 tr.; Plan av våning 2 tr].
Ingår i: Katrineholms kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kv. Mejseln nr 4, Katrineholm. Förslag till församlingsbyggnad. [Perspektiv från sydost (Blomstervägen)].
Ingår i: Katrineholms kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Begravningskapell å Skogskyrkogården i Katrineholm. [Perspektiv från söder; Perspektiv från söder; Fasad mot nordväst; Fasad mot nordväst; Fasad mot sydost; Fasad mot sydost].
Ingår i: Stora Malms kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kv. Mejseln nr 4, Katrineholm. Förslag till församlingsbyggnad. [Situationsplan].
Ingår i: Katrineholms kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomibyggnad å Gamla Kyrkogården, Stg 1058. Förslag till ändringsarbeten.
Ingår i: Stora Malms kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Skissförslag till klockstapel vid krematoriet, Katrineholm.
Ingår i: Katrineholms kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till begravningskapell å Skogskyrkogården i Katrineholm. Beskrivning.
Ingår i: Stora Malms kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Skissförslag till klockstapel vid krematoriet, Katrineholm.
Ingår i: Katrineholms kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Blomstergården, Katrineholm, Tomt nr [blank]. Kv. nr 11 Boken. Ljungby Valborgsmässoafton 1959. [Underskrift Yngve Östborn] arkitekt SAR. [Fasad-, sektions- och planritningar].
Ingår i: Stora Malms kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Nya begravningsplatsen, Katrineholm. [Förslag till ekonomibyggnad; Förslag till ekonomibyggnad - fastställd; Ekonomibyggnad. Arbetsritning; Ekonomibyggnad. Sektioner; Ekonomibyggnad. Snickerier; Ekonomibyggnad. Räcke av smidesjärn].
Ingår i: Stora Malms kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kv. Mejseln nr 4, Katrineholm. Förslag till församlingsbyggnad. [Interiör från kyrksal].
Ingår i: Katrineholms kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till församlingsbyggnad å kv! Mejseln nr 4, Katrineholm. Beskrivning.
Ingår i: Katrineholms kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kv. Mejseln nr 4 Katrineholm. Förslag till församlingsbyggnad modell.
Ingår i: Katrineholms kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Nya begravningsplatsen, Katrineholm. Förslag till ekonomibyggnad. [Perspektivskiss, situationsplan, fasader mot norr - söder - väster, planritning, sektionsritning].
Ingår i: Stora Malms kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till församlingsbyggnad å kv. Mejseln nr 4, Katrineholm. Teknisk beskrivning.
Ingår i: Katrineholms kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Skissförslag till klockstapel vid krematoriet, Katrineholm.
Ingår i: Katrineholms kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Skissförslag till klockstapel vid krematoriet, Katrineholm. [Fasad- och sektionsritningar].
Ingår i: Katrineholms kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kv. Mejseln nr 4, Katrineholm. Förslag till församlingsbyggnad. [Perspektiv från sydost (Blomstervägen); Fasad mot söder; Fasad långsida; Fasad mot norr; Fasad mot öster; Plan av bottenvåning; Plan av källarvåning; Plan av läktarvåning; Sektion A-A; Interiör från kyrksal].
Ingår i: Katrineholms kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))