bild
Arkiv

Hammarkinds häradsrätts arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/VALA/01538
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/zyKzFfET6e8tUE0Q5kVFKB
Omfång
42,7 Hyllmeter 
Datering
15991894(Tidsomfång)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Vadstena (depå: Slottet)
Arkivbildare/upphov
Hammarkinds häradsrätt (– 1894)
Kategori: Statlig myndighet. Häradsrätter -1970

Innehåll

Inledning (äldre form)Hammarkinds häradsrätts arkiv

Redan från 1599 har särskilda ting, skärting, hållits med befolkningen i Hammarkinds härads skärgård. Småningom framträder Stegeborgs skärgård som ett särskilt tingslag med egen arkivbildning, och Hammarkinds härads tingslag omfattar då landdelen av häradet. Dessa tingslag bestod t.o.m. 1894, varefter de sammanslogs till ett, Hammarkinds härads och Stegeborgs skärgårds tingslag 1895-1903.
Ordinarie ting hölls vinter, sommar och höst.

Beträffande ingående socknar och domsagotillhörighet hänvisas till Marianne Nilssons utredning Judiciell indelning inom landsarkivdistriktet (bil. 1).

Genom Karl XII:s domstolsreform (se PM 12 juni 1970 ang. lagsagoindelningen 1718-1719 av Siv Sandberg) fördes Hammarkinds härad till Norrköpings lagsaga. Hösten 1718 och vintern 1719 hölls lagmansting med Hammarkinds härads allmoge, hösten 1718 dessutom med Stegeborgs skär. Lagmanstingen hölls sålunda tingslagsvis på samma sätt som under häradsrättstiden och domböckerna från de tre nämnda lagmanstingen har bundits i häradsrättens dombok. Tingslaget har sålunda varit arkivbildare även under lagsagotiden.

En viss sammanblandning av handlingar från de båda tingslagen inom Hammarkinds härad, särskilt när det gäller de olika slagen av handlingar till protokollen kan iakttas. Anmärkningar härom har gjorts i förteckningarna.

Arkivet har levererats i omgångar; den senaste leveransen kom i mars 1971. Ordnings- och förteckningsarbetet har utförts under 1970 och 1971.
Förteckningen har redigerats i maj 1971.


Renoverade domböcker för 1633-1700, 1719.
Se landsarkivets filmsamling, filmerna 377-402.


Domboksrenovationer är bevarade i länsstyrelsens arkiv för följande år (Östergötlands länsstyrelse, kansliet, serie D I c):

1642 D I c:10
1645 D I c:13 Endast syneförättning
1648 D I c:15

Bilaga 1.

Hammarkinds härads tingslag -1894

Ingående församlingar:

Börrum, del av: fr.o.m. 1718 (tillhörde Mogata t.o.m. 1717. Även i Stegeborg tg).
Drothem, del av: t.o.m. 1887 (Även i Björkekind (och Östkind) tg).
Drothem: fr.o.m. 1888 (Områden från Drothem till Sankt Johannes (Lösing tg) 1891).
Gusum:kyrkolag inom Ringarums fs.
Gryt, del av: (Även i Stegeborg tg).
Västra Husby: t.o.m. 1856, fr.o.m. 1888 (Hammarkinddelen av Norrköpings Sankt Johannes till Västra Husby 1888).
Västra Husby, del av: fr.o.m. 1857 t.o.m. 1887 (Även i Lösing tg).
Mogata, del av: t.o.m. 1717 (Även i Stegeborg).
Mogata: fr.o.m. 1718? (Börrum tillhörde Mogata t.o.m. 1717).
Norrköpings Sankt Johannes, del av: t o m 1887 (Se Lösing. Hammarkinddelen överförd till Västra Husby 1888).
Ringarum, del av: (Även i Stegeborg tg).
Sankt Anna, del av: (Även i Stegeborg tg).
Skällvik, del av: (Även i Stegeborg tg).
Skönberga
Yxnerum, del av: t.o.m. 1891 (Även i Bankekind (Åkerbo, Bankekind, Hanekind) tg, Skärkind tg och Norra (och Södra) Tjust tg).
Hammarkinds härad förenades år 1895 med Stegeborgs skärgård till ett gemensamt tingslag.
Domsagotillhörighet fr.o.m. 1680.
Björkekinds, Östkinds, Lösings, Hammarkinds härads och Stegeborgs skärgårds ä. domsaga 1680-1779.
Hammarkinds härads och Stegeborgs skärgårds ä. domsaga 1780-1789.
Björkekinds, Östkinds, Lösings, Hammarkinds härads och Stegeborgs skärgårds y. domsaga 1790-1796.
Hammarkinds härads och Stegeborgs skärgårds y. domsaga 1795-1852.
Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds (härads) domsaga 1853-1894.

Ämnesord

Kontroll

Skapad1995-08-11 00:00:00
Senast ändrad2018-10-10 09:22:36