bild
Arkiv

Stegeborgs skärgårds häradsrätts arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/VALA/01578
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/9vNvyavqQWZTuu1eMvyUeB
Omfång
6,8 Hyllmeter 
Datering
17331894(Tidsomfång)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Vadstena (depå: Slottet)
Arkivbildare/upphov
Stegeborgs skärgårds häradsrätt (– 1894)
Kategori: Statlig myndighet. Häradsrätter -1970

Innehåll

Inledning (äldre form)Stegeborgs skärgårds häradsrätts arkiv

Redan från 1599 har särskilda ting, skärting, hållits med befolkningen i Hammarkinds härads skärgård. Småningom framträder Stegeborgs skärgård, omfattande huvudsakligen nuvarande S:t Annas och Gryts skärgårdar, som ett särskilt tingslag med egen arkivbildning. Tingslaget bestod t.o.m. 1894, varefter det förenades med häradets landdel till ett tingslag, Hammarkinds härads och Stegeborgs skärgårds tingslag 1895-1903.
Beträffande ingående socknar och domsagotillhörighet hänvisas till Marianne Nilssons utredning Judiciell indelning inom landsarkivdistriktet (bil. 1).
Ordinarie ting hölls sommar och höst.
Genom Karl XII:s domstolsreform (se PM den 12 juni 1970 ang. lagsagoindelningen av Siv Sandberg) fördes Hammarkinds härads med Stegeborgs skärgård till Norrköpings lagsaga och hösten 1718 hölls ordinarie lagmansting med Stegeborgs skär. Någon förändring i arkivbildningen har den korta lagsagotiden emellertid inte medfört.
En viss sammanblandning av handlingar från de båda häradsrätterna inom Hammarkinds härad kan iakttas. Anmärkningar härom har gjorts i förteckningarna.
Arkivet har levererats i omgångar tillsammans med Hammarkinds häradsrätts arkiv; den senaste leveransen kom i mars 1971. Ordnings- och förteckningsarbetet har utförts under 1970 och 1971. Förteckningen har registrerats i maj 1971.

Domboksrenovationer är bevarade i länstyrelsens arkiv för följande år (Östergötlands länstyrelse, landskansliet, serie D I c):1648 D I c:15.

Stegeborgs skärgårds tingslag -1894. (bil. 1)

Ingående församlingar:
Börrum, del av, fr.o.m. 1718 (Även i Hammarkind tg. Börrum före 1718 del av Mogata).
Gryt, del av, (Även i Hammarkind tg).
Mogata, del av, t.o.m. 1717? (Även i Hammarkind tg. Börrum före 1718 del av Mogata).
Ringarum, del av, (Även i Hammarkind tg).
Sankt Anna, del av, (Även i Hammarkind tg).
Skällvik, del av, (Även i Hammarlund tg).

Stegeborgs skärgård förenades år 1894 med Hammarkinds härad till ett gemensamt tingslag.
Domsagotillhörighet fr.o.m. 1680.
Björkekinds, Östkinds, Lösings, Hammarkinds härads och Stegeborgs skärgårds ä. domsaga 1680-1779.
Hammarkinds härads och Stegeborgs skärgårds ä. domsaga 1780-1789.
Björkekinds, Östkinds, Lösings, Hammarkinds härads och Stegeborgs skärgårds y. domsaga 1790-1795.
Hammarkinds härads och Stegeborgs skärgårds y. domsaga 1795-1852.
Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds (härads) domsaga 1853-1894.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Östergötlands län

Kontroll

Skapad1995-08-14 00:00:00
Senast ändrad2018-10-11 11:10:06