bild
Arkiv

Bäl kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/ViLA/23021
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/KvzVfyInBf7fXuPQupoPXC
Omfång
69 Volymer 
2 Hyllmeter 
Datering
16741999(Tidsomfång)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Visby (depå: ViLA_Broväg)
Arkivbildare/upphov
Bäl församling
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Ordning & strukturLeveransdatum och leveransnummer: 1907-07-05, 1926-10-07, 1927-02-08, 1938-06-27, 1940-04-22, 1941-07-07, 1944-01-03, 1945-06-30, 1948-06-15, 1953:023, 1953:052, 1954:004, 1971-10-05, 1972:049, 2003-07-24, 2008:003 och 2010:084.
ArkivhistorikFöljande arkivmaterial har ej levererats till Riksarkivet:
Volym L I a:3, huvudräkenskaper för kyrkan 1875-slutår okänt.
Inledning (äldre form)Bäl kyrkoarkiv

Ända sedan reformationen, har Bäl varit annexförsamling i Hejnum och Bäl församlingars pastorat. Denna ordning bestod till år 1932 då pastoratet sammanslogs med Källunge och Vallstena församlingars pastorat, varvid Källunge blev moderförsamling i det nya pastoratet. Det pastoratet bestod alltså av Källunge, Vallstena, Hejnum och Bäl församlingar. 1962 delades pastoratet upp, så att Källunge och Vallstena överfördes till Gothem pastorat, och Hejnum och Bäl överfördes till Väskinde pastorat. Bäl blev därefter annexförsamling i Väskinde pastorat.

Den äldsta volymen i Bäl kyrkoarkiv är L I a:1, kyrkokassans huvudräkenskaper 1674-1747. Om volymen är upplagd redan 1674 eller om början på volymen är en senare renskrift av en äldre förlaga går ej att avgöra. Liksom för Hejnum börjar Bäls första husförhörslängd år 1690, medan däremot födelse- och dopboken för Bäl, vilken börjar 1704, ej är lika tidig som moderförsamlingens.

1940 drabbades Bäl kyrkoarkiv delvis av branden i Källunge prästgård. Ett flertal volymer i Bäl kyrkoarkiv förvarades där, eftersom Bäl församling ingick i Källunge pastorat under den tiden. Följande volymer blev svårt brandskadade: A I:5, A I:6, K II:1 och O:2. Dessutom har två församlingsböcker funnits, 1895-1904 och 1923-1939. Dessa var inte förtecknade. Vidare fanns en utflyttningsbok 1916-1940 och en ministerialbok 1895-1940. Lyckligtvis är det äldre materialet bevarat eftersom det redan hade levererats till Landsarkivet i Visby. Likaså är det mesta av det kyrkokommunala materialet intakt, vilket antagligen förvarades på annan plats.

En historik över prästerskapet i Gotlands socknar finns i O W Lemke, Visby stifts herdaminne (1868) med Supplementblad (1892).


Förteckningen

Som grund för denna förteckning ligger en förteckning upprättad 1957 av David Gadd. Den kompletterades 1973 av amanuens Tommy Sundberg.
Förteckningen utökades i augusti 2002 av arkivhandläggare Klas Säve-Söderbergh efter leverans av allt folkbokföringsmaterial. I samband med leverans av allt kyrkokommunalt material till och med 1999 färdigställdes förteckningen 2017 av Kjell Swebilius.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Bäls församling

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2020-04-17 15:01:36