bild
Arkiv

Havdhem kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/ViLA/23042
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/bj18xOBqF4UpQsFLtnTZh0
Omfång
353 Volymer 
16,3 Hyllmeter 
Datering
16481999(Tidsomfång)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Visby (depå: ViLA_Broväg)
Arkivbildare/upphov
Havdhem församling
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Ordning & strukturLeveransdatum och leveransnummer 1908-04-09, 1928-11-22, 1929-04-10, 1932-02-03, 1948-06-10, 1948-09-07, 1951-03-19, 1962-10-03, 1972:123, 1973:042, 2003-06-13 och 2010:013.
Inledning (äldre form)Havdhem kyrkoarkiv

Så långt tillbaka i tiden de skriftliga källorna lämnar upplysning om dylika ting har Havdhem utgjort moderförsamling i Havdhem och Näs församlingars pastorat. Denna ordning varade till år 1939, då pastoratet lades samman med Grötlingbo och Fide församlingars pastorat. Vid 1962 års omorganisation av pastoratsindelningen överfördes Fide till Öja pastorat, Eke tillkom från Rone pastorat och Hablingbo och Silte tillkom från Hablingbo pastorat. Havdhem har utgjort moderförsamling både i 1939 års och i 1962 års pastoratsbildningar.

Ministeriallängderna i Havdhem kyrkoarkiv börjar redan år 1675 och är upplagda av Claudius Trogillides (1675-1727), som tillträdde pastoratet nämnda år. Trogillides har infört födda, vigda och döda i både Havdhem och Näs i en löpande följd i ministerialboken (Havdhem C:1) och i början av volymen har han upprättat ett efter personernas förnamn alfabetiskt register till dessa ministerialanteckningar. Trogillides efterträdare Christen Wilspecht (1727-1745) fortsatte införa anteckningarna på samma sätt. Superintendenten Jöran Wallin gillade dock inte Trogillides folkbokföringssystem och vid en visitation 1737 "resolverades at en ny kyrkobok, icke effter alphabetet, såsom tillförende, utan effter wissa titlar skall förfärdigas, till giffta, födda och döda, om communicanter och dem som uth och in i socknerna flyttia."Trots detta fortsatte Wilspecht föra ministerialanteckningarna som förut och inte förren 1749, sedan Jakob Jakobsson Toftén (1747-1782) tillträtt pastoratet, började dessa föras i enlighet med Wallins anvisningar.

Den första leveransen från Havdhem kyrkoarkiv till dåvarande arkivdepån skedde 1908, sedan har leveranser ägt rum 1928, 1929, 1932, 1948, 1962, 1969, 1972, 1973, 2001 och 2010.

En historik över prästerskapet i Gotlands socknar finns i O W Lemke, Visby stifts herdaminne (1868) med Supplementblad (1892).


Förteckningen

Som grund för förteckningen ligger bl a en förteckning över den del av arkivet som förvarades i landsarkivet 1957 och upprättades av David Gadd och kompletterades 1974 av amanuens Tommy Sundberg. Förteckningen utökades i augusti 2001 av arkivarierna Anders Bergkvist och Marianne Holm och färdigställdes 2013 av Kjell Swebilius.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Havdhems församling

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2022-02-24 15:44:54