bild
Arkiv

Hemse kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/ViLA/23047
Omfång
216 Volymer 
Datering
16841999(Tidsomfång)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Visby (depå: ViLA_Broväg)
Arkivbildare/upphov
Hemse församling
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Ordning & strukturLeveransdatum och leveransnummer 1909-01-18, 1926-08-25, 1937-05-24, 1943-05-24, 1948-08-09, 1949-02-28, 1967-06-27, 1972-03-29, 1972:090, 1978:027, 1981:042, 2003-06-23 och 2011:066.
Inledning (äldre form)Hemse kyrkoarkiv

Hemse har varit annexförsamling i Alva och Hemse församlingars pastorat så långt tillbaka i tiden källorna lämnar upplysningar därom. 1933-05-01 uppgick Alva och Hemse i Rone pastorat där även Eke församling ingick. Vid 1962 års omorganisation av pastoratsindelningen utbröts Eke ur detta pastorat och Hemse blev annexförsamling i Alva pastorat, bestående av Alva (moderförsamling), Hemse och Rone (annexförsamlingar).

Den äldsta volymen i Hemse kyrkoarkiv, vilken bl a innehåller ministeriallängder, räkenskaper och visitationshandlingar, är upplagd år 1684, d v s samtidigt som moderförsamlingens motsvarande volym.

Liksom i moderförsamlingen saknas i Hemse kyrkoarkiv födelse-, vigsel- och dödlängder för åren 1826-1839. För Hemse saknas dessa längder även för tiden 1840-1860. Under perioden 1826-1839 har anteckningar troligen skett på lösa lappar, vilka ej renskrivits och förkommit. Av visitationsprotokollen framgår att en bok förts för tiden 1840-1860. En undersökning år 1948 av landsarkivarie Arnold Sandberg gav vid handen att volymen förkommit under 1890-talet. Boken hade på något sätt hamnat i Alva prästgårds kök och bladen i densamma använts som hushållspapper.

Den första leveransen från Hemse kyrkoarkiv till dåvarande arkivdepån skedde 1909, sedan har leveranser skett 1926, 1937, 1943, 1948, 1949, 1967 och 1972.

En historik över prästerskapet i Gotlands socknar finns i O W Lemke, Visby stifts herdaminne (1868) med Supplementblad (1892).


Förteckning

Som grund till förteckningen ligger en förteckning som upprättades 1949 av David Gadd och omarbetades samt kompletterades år 1973 av amanuens Tommy Sundberg. Förteckningen kompletterades ytterligare i augusti 2001 av arkivhandläggare Tomas Larsson och färdigställdes år 2016 av Kjell Swebilius.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Hemse församling

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2017-07-13 12:19:54