Med anledning av coronapandemin begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Hörsne med Bara kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/ViLA/23049
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/sQiXzPBntQ72blzzSMO50L
Omfång
179 Volymer 
Datering
15871999(Tidsomfång)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Visby (depå: ViLA_Broväg)
Arkivbildare/upphov
Hörsne med Bara församling
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Ordning & strukturLeveransdatum och leveransnummer 1906-10-10, 1922-01-28, 1929-10-05, 1972:034, 1974:066, 1975:010, 1984:040, 2003-06-25 och 2010:046.
Inledning (äldre form)Hörsne med Bara kyrkoarkiv


Hörsne och Bara har ursprungligen utgjort två församlingar. Bara kyrka ödelades dock under 1500-talet och ett försök 1588 att återuppbygga kyrkan misslyckades. Före Bara kyrkas förfall utgjorde de två församlingarna troligtvis ett pastorat och efter ödeläggelsen kom de i praktiken även att utgöra en församling. Formellt betraktades dock Hörsne och Bara som två församlingar/socknar fram till 1883, då innevånarna genom en omröstning fick avgöra den "nya" församlingens namn.

Ett köpebrev från 1604 (ingår i avskrift i J:1) visar att Norrlanda utgjorde annexförsamling till Hörsne med Bara ett tag i början på 1600-talet. Norrlanda har annars både före och efter nämnda tid tillhört Gothems pastorat.

Fram till 1921 utgjorde Hörsne med Bara således ett pastorat. Nämnda år sammanslogs pastoratet med Dalhem, Ganthem och Halla församlingars pastorat och Hörsne med Bara blev annexförsamling i det nya utökade pastoratet. Angående Dalhem pastorat hänvisas till inledningen i förteckningen över Dalhem kyrkoarkiv.

Fragment av en inventariebok från 1587 utgör den äldsta volymen i kyrkoarkivet. På ett av bladen i denna volym har kyrkoherden Petrus Ronander (1684-1740) anmärkt: "Desse löse blad fan iag oformodtelige iblant min salig förmans skriffter som flött her och dher omkring, dhem iag togh till förvaringh, men ingen kyrcheboock med någon wijdare effterrettelse fantz effter honom, nödgadhes dherföre iag nye kyrchebööcker at uprette..."

Den första leveransen från Hörsne med Bara till dåvarande arkivdepån skedde 1906, sedan har leveranser ägt rum 1922, 1929, 1965, 1972, 2001 och 2010.

En historik över prästerskapet i Gotlands socknar finns i O W Lemke, Visby stifts herdaminne (1868) med Supplementblad (1892).


Förteckning

Denna förteckning upprättades 1957 av David Gadd samt kompletterades 1972 och 1974 av amanuenserna Sture Kristiansson och Tommy Sundberg. Förteckningen utökades i juli 2002 av 1:e arkivarie Ingrid Eriksson Karth och färdigställdes 2014 av Kjell Swebilius.

Ämnesord

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2020-04-21 12:27:09