bild
Arkiv

Västergarn kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/ViLA/23089
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/szVS07xN0A7HmLybIodWCD
Omfång
67 Volymer 
2,5 Hyllmeter 
Datering
17371999(Tidsomfång)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Visby (depå: ViLA_Broväg)
Arkivbildare/upphov
Västergarn församling
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Ordning & strukturLeveransdatum och leveransnummer 1907-02-19, 1928-10-22, 1935-03-09, 1936-02-06, 1941-12-09, 1948-07-01, 1950-06-08, 1950-07-28, 1963:012, 1970:041, 1972:098, 2003-07-01 och , 2003-07-01 och 2011:084.
Inledning (äldre form)Västergarn kyrkoarkiv

Västergarns församling är sedan gammalt annexförsamling till Sanda. Socknen är den näst minsta på Gotland och uppvisar en egendomlig bebyggelsefördelning med endast några utspridda hemman och resten av fastigheterna knutna till tomter vid Västergarns hamn, där det sedan urminnes tider funnits en fiske- och handelsplats, småningom omgärdad med en vall. Inom dess krets låg den äldsta kända, diminutiva kyrkan (från 1100-talet) liksom den nuvarnade, som endast utgörs av det färdigbyggda koret till en storstilat planerad kyrka.

Det bör observeras att, åtminstone under 1800-talet, personer å Sigvards ägor (Eskelhem) och å Lekarve grund (Sanda) kommunicerade i Västergarn. Härtill kan anledningarna har varit flera: att bostaden låg på ett ställe - fastigheten på ett annat, långa eller dåliga kyrkvägar osv. Att samhörigheten med kyrkan i Västergarn för denna grupp inte var så alldeles given, framgår av att kyrkostämman år 1880, i stället för att ta itu med frågan om kyrkogårdens utvidgning, beslutade att avlidna personer tillhörande Sanda i fortsättningen skulle jordas i sin egen församlingskyrka.

Under den tid det här gäller har av allt att döma ingen präst bott inom församlingen och det äldre, s.k. Västergarns prästbol, har synbarligen brukats gemensamt av klockaren och kyrkoherden i Sanda.

Det bevarade kyrkoarkivet är i stort sett av samma ålder som Sandas och Mästerbys, med undantag för t.ex. serierna D II och L I a, som är något yngre.

Arkivalier för Västergarns församling har från pastorämbetet i Sanda levererats till landsarkivet åren 1907, 1928, 1935, 1941, 1950, 1963, 1970 och 1972. En förteckning över hela kyrkoarkivet upprättades 1941 och senare tilläggsförteckningar har från pastorämbetet insänts 1951 och 1962. Vid detta arbete har, där så möjligt, material ur pastoratsarkivet utbrutits och överförts till Landsarkivet. Hela Västergarn kyrkoarkiv var levererat till Landsarkivet 2011.

En historik över prästerskapet i Gotlands socknar finns i O W Lemke, Visby stifts herdaminne (1868) med Supplementblad (1892).


Förteckning

Som grund för förteckningen ligger bl a en förteckning över den del av arkivet som förvaras i Landsarkivet upprättades 1963 av amanuens Sigurd Haneklou och kompletterades 1972 av amanuens Tommy Sundberg. Förteckningen kompletterades i juli 2001 av arkivhandläggare Klas Säve-Söderbergh och utökades under åren 2003 och 2012 av arkivassistent Kjell Swebilius.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Västergarns församling

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2022-03-07 14:17:16