Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Gåxsjö kyrkoarkiv


GÅXSJÖ KYRKOARKIV - HISTORIK

Gåxsjö församling bildades år 1893 som annex till Hammerdal (K. brev 1892-01-22) och bestod av byarna Gåxsjö med Nyland, Kakuåsen med Lomåsen, Klumpen, Raftkälen, Raftsjöhöjden och Yxskaftkälen. En komministratur inrättades och för inköp av boställsjord åt den nye komministern skulle ett utgods, Arås, tillhörigt Hammerdals församling, försäljas.

Redan tidigare, 1886-1888, hade Gåxsjö träkyrka uppförts. Den vackra kyrkan visade sig dock ha en bristfällig konstruktion. Därför diskuterades under 1940- och 1950-talen huruvida man skulle förstärka och reparera kyrkan, eller bygga en helt ny. Något nybygge blev det inte, utan kyrkan reparerades och byggdes om under 1960-talet. Den senaste restaureringen ägde rum i början av 1990-talet, då kyrkan målades utvändigt.

Gåxsjö har egen kyrkobokföring från 1893.

Handlingar rörande ekonomi, personal och fastigheter finns fr.o.m. 1979 i Hammerdal/Gåxsjö samfällighets arkiv.

 Serier (68 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.

Serien upphörd. Fortsätter i form av församlingsböcker, se serie A II a.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A II bRegister till församlingsböckerSerien inbunden.

Serien upphörd.
 
A IIIBöcker över obefintligaSerien upphörd. Fortsätter i form av obefintligregister, se serie A IV b.
 
A IV bObefintligregisterInga akter påträffade vid inventering 1995-05-22. 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivbox.

Personakter ordnade efter fastighet och därunder i personnummerordning.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A IV cEmigrantregisterPersonakter ordnade efter personnummer.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A IV dDödregister (personakter för avlidna och dödförklarade)Serien i arkivbox.

Personakter ordnade efter dödsår och därunder i personnummerordning.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A VFörsamlingsregisterSerien i arkivbox.

Aktuella personavier ordnade efter personnummer.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A VI aAvgångsregisterSerien utgallrad. 
A VI bAvgångslängderSerien inbunden.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
BFlyttningslängderSerien inbunden.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
C XDopbok fr.o.m. 1991-07-01Serien inbunden. 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden.
 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.

Serien upphörd. Fortsätter i form av äktenskapsböcker, se serie E II.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien i arkivbox.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
E XVigselbok fr.o.m. 1997-07-01 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
F XBegravningsbok fr.o.m. 1997-07-01 
G IBefolkningsstatistiska tabellerSerien i arkivbox. 
G IIDiarier i kyrkobokföringsärenden samt signaturförteckningSerien upphörd 1991-06-30. 
H IBilagor till husförhörslängd och församlingsbokSerien i arkivbox.

Fr o m 1968 bevaras endast handlingar rör. erkännande av faderskap, erkännande av att barn är trolovningsbarn, anmälan om gemensam vårdnad, handlingar upprättade i utlandet samt arvsrättsförklaringar. Dessa handlingar förvaras fr o m 1968 i serie H VII. Övriga bilagor är gallringsbara med 20 års frist.

Serien upphörd. Fortsätter i serie H VII och H VII g.
 
H IIBilagor till flyttningslängdSerien upphörd. Fortsätter i serie H VII. 
H IIIBilagor till födelse- och dopbokSerien inbunden.

Anm.: i denna serie har även placerats handlingar rör. erkännande av faderskap, erkännande av att barn är trolovningsbarn samt arvsrättsförklaringar ur serie H I. Dessa handlingar förvaras fr o m 1968 i serie H VII. Övriga bilagor är gallringsbara med 20 års frist.

Serien upphörd. Fortsätter i serie H VII och H VII g.
 
H IVBilagor till konfirmationsbokSerien upphörd. Fortsätter i serie H VII g. 
H VBilagor till lysnings- och vigselbokSerien upphörd. Fortsätter i serie H VII och H VII g. 
H VIBilagor till död- och begravningsbokSerien upphörd. Fortsätter i serie H VII och H VII g. 
H VIIBilagor till kyrkobokföringen. (Ej gallringsbara bilagor fr o m 1968)Serien i arkivbox.

Serien innehåller handlingar rörande erkännande av faderskap, erkännande av att barn är trolovningsbarn, arvsrättsförklaringar, anmälan om gemensam vårdnad samt handlingar upprättade i utlandet.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
H VII gBilagor till kyrkobokföringen. (Gallringsbara bilagor fr o m 1968)Serien i arkivbox.

Fr o m 1968 är samtliga bilagor, med undantag av de under HVII upptagna, gallringsbara med 20 års frist jml Riksarkivets gallringsbeslut 2000:5.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
JSkrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t, länsstyrelse, m.fl.Serien i arkivbox. 
K II aKyrkostämmans protokollSerien inbunden. 
K II bKyrkostämmans handlingarSerien i arkivbox om ej annat anges. 
K III aKyrkorådets protokollSerien inbunden. 
K III bKyrkorådets handlingar 
K IV aSkolrådets protokollSkolan överfördes till borgerlig kommun 1932. 
K IV cSkolrådets handlingarBeträffande kartor och ritningar, se även serie RIb och RIII.

Skolan överfördes till borgerlig kommun 1932.
 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll 
L I aRäkenskaper för kyrkan. HuvudräkenskaperSerien inbunden.

Volymerna 3-5 är egentligen specialräkenskaper, men har placerats i denna serie då huvudräkenskaper saknas för åren 1921-1951.

För tid efter 1979, se Hammerdal/Gåxsjö samfällighets arkiv, serie G.
 
L I bRäkenskaper för kyrkan. SpecialräkenskaperSerien inbunden om ej annat anges.

För tid efter 1979, se Hammerdal/Gåxsjö samfällighets arkiv, serie G.
 
L I cRäkenskaper för kyrkan. VerifikationerLöneunderlag utgallras med femtio års frist (RA 233-2003). Övriga varifikationer fr.o.m. 1933 utgallras med en frist av tio år enligt Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19.

För tid efter 1979, se Hammerdal/Gåxsjö samfällighets arkiv, serie G.
 
L II aRäkenskaper för skola (utom verifikationer)Serien inbunden om ej annat anges.

Skolan överfördes till borgerlig kommun 1932.
 
L II bRäkenskaper för skola (verifikationer)Serien i arkivbox.

Skolan överfördes till borgerlig kommun 1932.
 
L IV aRäkenskaper för kollekt (utom verifikationer)Serien inbunden om ej annat anges. 
L IV bRäkenskaper för kollekt (verifikationer)Serien gallras med en frist av tio år enligt Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. 
L VRäkenskaper för fonder samt övriga inrättningar och ändamålSerien i arkivbox.

För tid efter 1979, se Hammerdal/Gåxsjö samfällighets arkiv, serie G.
 
L VIRäkenskaper i sammandrag 
MHandlingar angående prästvalSerien i arkivbox.

Serien avslutad. Prästvalen upphörde 1989.
 
N IVisitationsprotokoll och handlingar därtillSerien inbunden om ej annat anges. 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar samt handlingar angående arkivvårdSerien inbunden.

För tid efter 1979, se Hammerdal/Gåxsjö samfällighets arkiv, serie D3.
 
O I aHandlingar angående kyrkanSerien i arkivbox om ej annat anges.

För kartor och ritningar, se även serie RIA.
För tid efter 1979, se Hammerdal/Gåxsjö samfällighets arkiv, serie F1A.
 
O I bHandlingar angående kyrkogårdenBeträffande kartor och ritningar, se även serie RIb.

För tid efter 1979, se Hammerdal/Gåxsjö samfällighets arkiv, serie F1B.
 
O I cGravböcker och gravregisterSerien inbunden om ej annat anges. 
O II aHandlingar angående prästgård och sockenstuga/församlingshemSerien i arkivbox.

Beträffande kartor och ritningar, se även serie RII.

För tid efter 1979, se Hammerdal/Gåxsjö samfällighets arkiv, serie F1C.
 
O II bHandlingar angående övrig kyrklig markBeträffande kartor och ritningar, se även serie RII.

För tid efter 1979, se Hammerdal/Gåxsjö samfällighets arkiv, serie F1D.
 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmånerLagen om reglering av prästerskapets löner upphävdes 1952. Personalhandlingar rörande präster finns därefter placerade i serie OIV. 
O IVHandlingar angående kyrkans personalFör tid efter 1979, se Hammerdal/Gåxsjö samfällighets arkiv, serie F2. 
O VHandlingar angående gåvor och donationer 
P IHistoriska anteckningar m.m.Serien i arkivbox om ej annat anges. 
P IIPålysningarSerien inbunden om ej annat anges. 
P IIIHandlingar angående frivilligt församlingsarbete 
R I aKartor och ritningar angående kyrkanFör tid efter 1979, se Hammerdal/Gåxsjö samfällighets arkiv, serie J.
Serien i rullar.
 
R I bKartor och ritningar angående kyrkogårdenFör tid efter 1979, se Hammerdal/Gåxsjö samfällighets arkiv, serie J.
Serien i rullar.
 
R II aKartor och ritningar angående prästgårdar och församlingshem/sockenstugaFör tid efter 1979, se Hammerdal/Gåxsjö samfällighets arkiv, serie J. 
R II bKartor och ritningar angående övriga kyrkliga fastigheter och markFör tid efter 1979, se Hammerdal/Gåxsjö samfällighets arkiv, serie J.
Serien i rullar.
 
R IIIÖvriga kartor och ritningarFör tid efter 1979, se Hammerdal/Gåxsjö samfällighets arkiv. serie J.