Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar från torsdagen den 19 mars fram till minst den 15 april. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Linsells kyrkoarkiv


LINSELLS KYRKOARKIV - HISTORIK

Byarna Ransjö, Linsäll, Glöte och Lofsdalen bildade 1778 kapellag under Sveg. Linsäll blev egen kommun 1798; är nu annex under Sveg. Kapellpredikant fanns från 1795 och komminister från från 1870.
Kapellpredikanten Per Liljeblad lade upp den första ministerialboken 1807. Husförhörslängder fördes från 1811, då Olof Tannlund blivit predikant. I de här befintliga husförhörslängderna ingå även byarna Fjätdalen (delvis), tillhörande Lillhärdal, och Glissjöberg och Mosätt, tillhörande Sveg.

 Serier (76 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.

Serien upphörd. Fortsätter i form av församlingsböcker, se serie A II a.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden.

Serien upphörd. Fortsätter i form av lösbladssystem, se serie A II c.
 
A IIIBöcker över obefintligaSerien inbunden.

Serien upphörd. Fortsätter i form av obefintligregister, se serie A IV b.
 
A IV bObefintligregisterInga akter påträffade vid inventering 1995-10-05. 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
C XDopbok fr.o.m. 1991-07-01 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden om ej annat anges.

Serein upphörd 1991-06-30.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden.
 
D XKonfirmationsbok fr.o.m. 1991-07-01 
E XVigselbok fr.o.m. 1991-07-01 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
F XBegravningsbok fr.o.m. 1991-07-01 
G IBefolkningsstatistiska tabeller m.m.Serien i arkivbox.
 
G IIDiarier och handlingar i kyrkobokföringsärendenSerien i arkivbox.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
H IBilagor till husförhörslängd och församlingsbokSerien i arkivbox.

Serien gallrad 1980 jml SFS 1946:48.

Serein upphörd. Fortsätter i serie H VII och H VII g.
 
H IIBilagor till flyttningslängdSerien i arkivbox.

Serien gallrad 1980 jml SFS 1946:48.

Serien upphörd. Fortsätter i serie H VII och H VII g.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopbokSerien i arkivbox.

Serien gallrad 1980 jml SFS 1946:48.

Serien upphörd. Fortsätter i serie H VII och H VII g.
 
H IVBilagor till konfirmationsbok och kommunionlängdSerien gallrad 1980 jml SFS 1946:48.

Serien upphörd. Fortsätter i serie H VII g.
 
H VBilagor till lysnings- och vigselbokSerien i arkivbox.

Serien gallrad 1980 jml SFS 1946:48.

Serien upphörd. Fortsätter i serie H VII och H VII g.
 
H VIBilagor till död- och begravningsbokSerien gallrad 1980 jml SFS 1946:48.

Serien upphörd. Fortsätter i serie H VII g.
 
H VIIBilagor till kyrkobokföringen. (Ej gallringsbara bilagor fr.o.m. 1968)Serien i arkivbox.

Fr.o.m. 1968 bevaras endast erkännande av faderskap, erkännande av att barn är trolovningsbarn, anmälan om gemensam vårdnad från icke gifta föräldrar, arvsrättsförklaringar samt handlingar upprättade i utlandet.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
H VII gBilagor till kyrkobokföringen. (Gallringsbara bilagor fr.o.m. 1968)Serien i arkivbox.

Fr.o.m 1968 är samtliga bilagor, med undantag av de under serie H VII upptagna handlingarna, gallringsbara med en frist av 20 år jml Riksarkivets gallringsbeslut 254/1970.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
JResolutioner, skrivelser och kungörelserSerien i arkivbox. 
K ISockenstämmoprotokollSerien i arkivbox.
 
K II aKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokollSerien inbunden.
 
K II bKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges handlingarSerien i arkivbox. 
K III aKyrkorådets protokollSerien inbunden. 
K III bKyrkorådets handlingarSerien i arkivbox. 
K IV aSkolrådets protokollSerien inbunden.
För åren 1931 - 1935, se: Linsells folkskolestyrelses arkiv.
Fr.o.m. 1936 övergick skolan till borgerlig kommun.
 
K IV bFörteckningar över skolpliktiga barnSerien i arkivbox.
Fr.o.m. 1936 övergick skolan till borgerlig kommun.
 
K IV cSkolrådets handlingarSerien i arkivbox om ej annat anges.
Fr.o.m. 1936 övergick skolan till borgerlig kommun.
 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll m.m.Serien inbunden.
 
L I aRäkenskaper för kyrkan, huvudräkenskaperSerien inbunden.
Huvudräkenskaper 1926 - 1972 saknas.
 
L I bRäkenskaper för kyrkan, specialräkenskaperSerien inbunden om ej annat anges.
 
L I cRäkenskaper för kyrkan, verifikationerSerien i arkivbox.
Serien gallrad med 10 års frist enligt Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19.
Sparat är verifikationer rörande större byggnadsprojekt, inventarier samt löneutbetalningar.
 
L II aRäkenskaper för skola (utom verifikationer)Serien inbunden.
För åren 1919 - 1935, se: Linsells folkskolestyrelses arkiv.
Fr.o.m. 1936 övergick skolan till borgerlig kommun.
 
L IIIRäkenskaper för fattigvård
 
L IV aRäkenskaper för kollekt (utom verifikationer)Serien i arkivbox.
 
L IV bRäkenskaper för kollekt, verifikationerSerien gallrad med 10 års frist enligt Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. 
L V aRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamålSerien inbunden om ej annat anges.
 
L V bRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål, verifikationerSerien i arkivbox.
Serien gallrad med 10 års frist enligt Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19.
 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämmanSerien i arkivbox.
 
MHandlingar angående prästvalSerien i arkivbox.
 
N IVisitationsprotokoll och handlingar därtillSerien i arkivbox.
 
N IIÄmbetsberättelser
 
N IIIInventarie- och arkivförteckning samt handlingar angående arkivvårdenSerien i arkivbox.
 
O I aHandlingar angående kyrkanSerien i arkivbox.
Beträffande kartor och ritningar, se även R I a.
 
O I bHandlingar angående kyrkogårdSerien i arkivbox.
Beträffande kartor och ritningar, se även serie R I b.
 
O I cGravböckerSerien i arkivbox om ej annat anges.
 
O II aHandlingar angående prästgård, boställe och församlingshemSerien i arkivbox.
 
O II bHandlingar angående kyrklig mark och skogBeträffande kartor och ritningar, se även serie R II b.
 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner
 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskap och kyrkobetjäning
 
O VHandlingar rörande gåvor och donationer 
P IKungörelser, handlingar angående vägar, gästgiverier, predikodiarier, sockenkrönika m.m.Serien inbunden om ej annat anges. 
P IIPålysningsböcker, postböcker m.m.Serien i arkivbox. 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetetSerien i arkivbox. 
P IVGästböckerSerien i arkivbox. 
R I aKartor och ritningar rörande kyrkanSerien i kartmapp. 
R I bKartor och ritningar rörande kyrkogård
 
R II aKartor och ritningar rörande prästgård, löneboställe och församlingshem 
R II bKartor och ritningar rörande kyrklig jord och skog 
R IIIÖvriga kartor och ritningar 
A II bRegister till församlingsböckerSerien inbunden.

Serien upphörd.
 
A II cFörsamlingsböcker (lösbladssystem)Serien i arkivbox.

Aktuella blad ordnade efter fastighet och därunder i personnummerordning.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A II dFörteckningar till församlingsböckerSerien inbunden.

Serien upphörd.
 
A II eFörsamlingsböcker, avställda bladSerien i arkivbox.

Avställda blad ordnade efter fastighet och därunder i personnummerordning.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivbox.

Personakter ordnade alfabetiskt.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A IV cEmigrantregisterPersonakter ordnade efter personnummer.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A IV dDödregister (personakter för avlidna och dödförklarade)Serien i arkivbox.

Personakter ordnade efter dödsår och därunder i personnummerordning.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A VFörsamlingsregisterSerien i arkivbox.

Aktuella personavier ordnade efter personnummer.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A VI aAvgångsregisterSerien i arkivbox.

Avställda personavier ordnade alfabetiskt.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A VI bAvgångslängderSerien inbunden.

Serien upphörd.
 
BFlyttningslängderSerien inbunden.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.

Serien upphörd. Fortsätter i form av äktenskapsböcker, se serie E II.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien i arkivbox.

Serien upphörd 1991-06-30.