Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Marby kyrkoarkiv


MARBY KYRKOARKIV - HISTORIK

Marby var annex till Sunne tills Hallen blev eget pastorat med Marby som annex 1889 enl. k. brev 1851-01-17.
Ett antal torpare (Brattåsen, Skallgården (Verkön), Myckelåsen), tillhörande Norderö församling, äro kyrkobokförda i Marby. Några torpare tillhörande Hallens församling äro kyrkbokförda i Marby.
Marby har egen kyrkobokföring.

 Serier (68 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.

Serien upphörd. Fortsätter i form av församlingsböcker, se serie A II a.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden.

Serien upphörd. Fortsätter i form av lösblad, se serie A II b.
 
A II bFörsamlingböcker (lösbladssystem)Serien i arkivbox.

Aktuella blad ordnade efter fastighet och därunder i personnummerordning.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A II cFörsamlingsböcker, avställda bladSerien i arkivbox.

Avställda blad ordnade efter fastighet och därunder i personnummerordning.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A IIIBöcker över obefintligaSerien upphörd. Fortsätter i form av obefintligregister, se serie A IV b.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivbox.

Personakter ordnade alfabetiskt efter huvudman.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A IV bObefintligregisterInga akter påträffade vid inventering 1995-04-06. 
A IV cEmigrantregisterPersonakter ordnade efter personnummer.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A IV dDödregister (personakter över avlidna och dödförklarade)Serien i arkivbox.

Personakter ordnade efter dödsår och därunder i personnummerordning.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A VFörsamlingsregisterSerien i arkivbox.

Aktuella personavier ordnade efter personnummer.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A VI aAvgångsregisterSerien i arkivbox.

Avställda personavier ordnade alfabetiskt.

Avgångsregister för perioden 1956-1966 saknades vid inventering och leverans.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
BFlyttningslängderSerien inbunden.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
C XDopbok fr.o.m. 1991-07-01Serien inbunden. 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden.
 
D XKonfirmationsböcker fr.o.m. 1991-07-01 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.

Serien upphörd. Fortsätter i form av äktenskapsböcker, se serie E II.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien i arkivbox.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
E XVigselbok fr.o.m. 1991-07-01 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
F XBegravningsbok fr.o.m. 1991-07-01 
G IBefolkningsstatistiska tabeller m.m.Serien i arkivbox om ej annat anges. 
G IIDiarier i folkbokföringsärenden samt signaturförteckningSerien upphörd 1991-06-30. 
H IBilagor till husförhörslängd och församlingsbokSerien i arkivbox om ej annat anges. 
H IIBilagor till flyttningslängdSerien i arkivbox.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopbokSerien i arkivbox om ej annat anges. 
H IVBilagor till konfirmationsbok och kommunionlängdSerien i arkivbox. 
H VBilagor till lysnings- och vigselbok samt äktenskapsbokSerien i arkivbox om ej annat anges.

För tiden 1775-1888 jämför Sunne kyrkoarkiv serie HV.
 
H VIBilagor till död- och begravningsbokSerien i arkivbox om ej annat anges. 
H XBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01I utlandet utfärdade handlingar och handlingar från andra samfund skall undantas från gallring. I övrigt ska bilagor till dopboken gallras med en frist av tjugo år, övriga bilagor gallras med en frist av fem år (RA-MS 2000:5). 
JSkrivelser, resolutioner, utslag ocm memorial m.m. som ej ämnesordnats i serierna M - OSerien i arkivbox. 
K I aSockenstämmans protokollSerien inbunden om ej annat anges.
 
K I bHandlingar till sockenstämmans protokoll
 
K II aKyrkostämmans protokollSerien inbunden om ej annat anges.
 
K II bKyrkostämmans handlingarSerien i arkivbox. 
K III aKyrkorådets protokollSerien inbunden.
 
K III bKyrkorådets handlingarSerien i arkivbox. 
K IV aSkolrådets protokollSerien inbunden. 
K IV bFörteckning över skolpliktiga barnSerien inbunden. 
K IV cSkolrådets handlingarSerien i arkivbox om ej annat anges. 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll
 
L I aRäkenskaper för kyrkan (utom verifikationer)Serien i arkivbox om ej annat anges.
 
L I bRäkenskaper för kyrkan. VerifikationerSerien i arkivbox.
Serien gallrad med 10 års frist fr.o.m. 1940 enligt Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19.
 
L II aRäkenskaper för skola (utom verifikationer)Serien i arkivbox. 
L IIIRäkenskaper för fattigvårdSerien inbunden om ej annat anges.
 
L IV aKollektböckerSerien i arkivbox om ej annat anges. 
L IV bRäkenskaper för kollekt
 
L V aRäkenskaper för fonderSerien i arkivbox. 
L V bÖvriga räkenskaperSerien i arkivbox. 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämmaSerien i arkivbox. 
MHandlingar angående prästval 
N IVisitationsprotokoll och handlingar därtillSerien i arkivbox.
 
N IIÄmnesberättelserSerien i arkivbox. 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar och handlingar därtillSerien i arkivbox. 
O I aHandlingar angående kyrkaSerien i arkivbox.
Beträffande kartor och ritningar se även serie R I a.
 
O I bHandlingar angående kyrkogårdSerien i arkivbox.
Beträffande kartor och ritningar se även serie R I b.
 
O I cGravböckerSerien inbunden. 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordSerien i arkivbox.
Beträffande kartor och ritningar se även serie R II b.
Se även Hallen-Marby pastoratsarkiv F II b:1-2 och F II c:1.
 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningenSerien i arkivbox. 
O VHandlingar angående gåvor, donationer m.m.Serien i arkivbox. 
P IPålysningsböckerSerien i arkivbox. 
P IIÖvriga handlingarSerien i arkivbox. 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetetSerien i arkivbox. 
R I aKartor och ritningar rörande kyrkaSerien i arkivbox.
Beträffande kartor och ritningar se även serie O I a.
 
R I bKartor och ritningar rörande kyrkogårdSerien i arkivbox om en annat anges.
Beträffande kartor och ritningar se även serie O I b.
 
R II bKartor och ritningar rörande kyrkliga fastigheter och kyrklig jordSerien i arkivbox.
Beträffande kartor och ritningar se även serie O II.