Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

UMEÅ STAD. STADSFULLMÄKTIGE


 Serier (16 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
APROTOKOLL 
A 1STADSFULLMÄKTIGES PROTOKOLL

Avser stadsfullmäktiges protokoll i original med bilagor om inte annat anges.

Häri även: spridda stadsfullmäktiges utskotts protokoll (A 3) 1913-1954; spridda brevkoncept (B 1) 1917-1970.

För spridda bilagor till stadsfullmäktiges protokoll 1889-1967, se serie A 2.

Inbunden.

 
A 2BILAGOR TILL STADSFULLMÄKTIGES PROTOKOLL

Häri även spridda brevkoncept (B 1) 1889-1967.

Arkivboxar.

 
A 3STADSFULLMÄKTIGES UTSKOTTS PROTOKOLL

Spridda stadsfullmäktiges utskotts protokoll 1913-1954 ingår i serie A 1.

Inbunden.

 
A 4TRYCKTA PROTOKOLL MED BILAGOR

Avser arkivexemplar av tryckta versioner av stadsfullmäktiges protokoll med bilagor enligt stadsfullmäktiges beslut 1911-02-17 (§ 16).

Med alfabetiska sakregister.

Inbunden.

 
A 5VALBEREDNINGENS PROTOKOLL 
BARKIVEXEMPLAR AV UTGÅENDE HANDLINGAR 
B 1BREVKONCEPT

Brevkoncept synes inte systematiskt ha arkivlagts separat efter 1912.

Spridda brevkoncept 1889-1970 ingår i serierna A 1 respektive A 2.

Inbunden om inte annat anges.

 
B 2FINANSSTATISTIK

Avser koncept av de till Statistiska Centralbyrån (SCB), enligt SFS 1874:114 och senare bestämmelser, årligen insända sammandragen av stadsfullmäktiges räkenskaper med avseende på kommunala ändamål (statistiska primäruppgifter till SCB:s finansstatistik).

Arkivboxar.

 
CDIARIER 
C 1ÄRENDEDIARIER

Avser av stadsfullmäktiges sekreterare fört diarium över "...alla till stadsfullmäktige inkomna skrifvelser och förslag..." enligt stadsfullmäktiges arbetsordning 1894-05-11 och senare arbetsordningar. Med anteckningar om ärendenas vidare handläggning.

Inbunden om inte annat anges.

 
DREGISTER OCH LIGGARE 
D 1FÖRTECKNINGAR ÖVER STADSFULLMÄKTIGES LEDAMÖTER

Avser årsvisa förteckningar över dels stadsfullmäktiges ledamöter dels ledamöter och suppleanter i stadens styrelser, nämnder och kommittéer.

Arkivboxar om inte annat anges.

 
FHANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE 
F 1HANDLINGAR RÖRANDE STIPENDIER

Avser handlingar rörande studiestipendier till stadens befattningshavare enligt stadsfullmäktiges beslut 1934-12-18 (§ 18) och 1939-06-16 (§ 26).

Arkivboxar.

 
F 2HANDLINGAR RÖRANDE KIOSKHANDEL

Avser handlingar rörande "...yttranden i ärenden rörande tillstånd till annan affärstid än den vanliga, dels ock disposition av gatumark för bedrivande av viss försäljning..." enligt stadsfullmäktiges beslut 1949-02-18 (§ 43).