Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Acklinga kyrkoarkiv


Före 1900 var Acklinga moderförsamling i Acklinga, Agnetorp och Baltaks församlingars pastorat.
Åren 1900 - 1921-04 var Acklinga moderförsamling i Acklinga, Agnetorp, Baltak och Tidaholms pastorat. Tidaholms församling bildades år 1900 genom utbrytning ur Agnetorp och Baltaks församlingar.
Fr o m 1921-05 är Acklinga annexförsamling i Tidaholm, Acklinga, Agnetorp och Baltaks församlingars pastorat i Skara stift och Skaraborgs län.

 Serier (49 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängder
 
A II aFörsamlingsböckerSerien i band
 
A II bFörsamlingsböcker i lösblad, aktuellaSerien i box 
A II cFörsamlingsböcker i lösblad, avställdaSerien i box 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i box 
A IV bObefintlighetsregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i box 
A VFörsamlingsregisterSerien i box 
A VI aAvgångsregister 
BIn- och utflyttningslängderSerien i band
 
CFödelse- och dopböckerSerien i band
 
C XDopbok fr o m 1991-07-01Serien i band 
D IKonfirmationsböckerSerien i band
 
D IIKommunionlängderSerien i band 
D XKonfirmationsbok, ADB-förd 
E ILysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbokSerien i band
 
E XVigselbok fr o m 1991-07-01 
FDöd- och begravningsböckerSerien i band
 
F XBegravningsbok fr o m 1991-07-01 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)
 
G IIÖvriga längder 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsboken 
H IIBilagor till flyttningslängderna
 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
JSkrivelser, resolutioner m. m. 
K ISockenstämmoprotokoll 
K II aKyrkostämmans protokollSerien inbunden. 
K III aKyrkorådsprotokoll 
K IV aSkolrådets protokoll 
K IV bFörteckning över skolpliktiga barn 
K IV cSkolrådets handlingar 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aaKyrkoräkenskaper
 
L I abKyrkokassans verifikationer 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IV aRäkenskaper för kollekt: Kollektböcker 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål 
MHandlingar angående prästval och andra val 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningar 
O I aHandlingar angående kyrkan 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen 
P IÖvriga handlingar och handskrifter