Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Falköpings landsförsamlings arkiv


Falköpings landsförsamling är annexförsamling i Falköpings stads- och landsförsamlingars, Torbjörntorps, Friggeråkers och Luttra pastorat och tillhör Skara stift och Skaraborgs län.
26/1 1894 delades församlingen, varvid det område, som var beläget inom Vartofta härad, kallades Falköpings östra landsförsamling och området inom Gudhems härad Falköpings västra landsförsamling. Den senare delen in- korporerades 1935 med Falköpings stad, undantagandes två mindre områden, som överförts till Friggeråkers resp. Vilske-Kleva socknar.

 Serier (39 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker (Bunden serie)Serien inbunden.
 
A II bFörsamlingsböcker (Lösblad)Serien i arkivboxar. Serien innehåller omregistrerade och avregistrerade fastigheter. Omregistreringen gjordes 1986-01-01. Volym 2 och 3 är sorterad efter stadsägonummer. Stadsägonumret är den gamla fastighetsbeteckningen. Den nya beteckningen anges på respektive blad. 
A II cFastighetsregister 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade 
A VFörsamlingsregister 
A VI aAvgångsregister (1967-1977) 
A VI bAvgångsregister (1978-1991) 
BIn- och utflyttningslängder
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
D IKonfirmationsböcker
 
ELysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IÄktenskapsböcker 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)
 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsbokenSerien har gallrats med stöd av RA-MS 2000:5. 
H IIBilagor till flyttningslängdernaSerien har gallrats med stöd av RA-MS 2000:5. 
H IIIBilagor till födelse- och dopbokenSerien har gallrats med stöd av RA-MS 2000:5. 
H IVBilagor till konfirmationsboken 
H VBilagor till lysnings- och vigselbokenSerien har gallrats med stöd av RA-MS 2000:5. 
H VIBilagor till död- och begravningsbokenSerien har gallrats med stöd av RA-MS 2000:5. 
H VIIBilagor till kyrkobokföringen 1968 - 1991 06 30Serien har gallrats med stöd av RA-MS 2000:5. 
JSkrivelser, resolutioner m.m. 
K ISockenstämmas protokoll och handlingar 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingar 
K IVSkolrådets protokoll och andra handlingar rörande skol-
väsendet
 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L IRäkenskaper för kyrka 
L I bRäkenskaper för kyrka (verifikationer) 
L IIRäkenskaper för skolaFör verifikationer se även L I b-serien. 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
MHandlingar angående prästval och andra val 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkiv-
förteckningar
 
OÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogårdSe Falköpings stadsförsamling, serie O I-O VI. 
PÖvriga handlingar och handskrifter