Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Fässberg (Mölndals) kyrkoarkiv


Fässbergs församling hette mellan 1922 till 1976 Mölndals församling.
T o m 1603 var Fässberg moderförsamling i Fässberg, Askim, (Västra) Frölunda, Råda och Kållered församlingars pastorat.
1603 - 1731 var Fässberg moderförsamling i Fässberg, Askim, (Västra) Frölunda, Råda, Kållered och Styrsö församlingars pastorat.
1732 - 1879 var Fässberg moderförsamling i Fässberg, Askim, (Västra) Frölunda, Råda och Kållered församlingars pasrorat.
1879-05-01 - 1961 var Fässberg (Mölndal) moderförsamling i Fässberg (Mölndal), Kållered och Råda församlingars pastorat.
1962 - 1976 var Mölndal moderförsamling i Mölndal och Kållereds församlingars pastorat.
Fr o m 1977 var Fässberg eget pastorat i Göteborgs stift och Göteborgs och Bohus län.

 Serier (50 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar från Kartia 
~Kart- och ritningssamlingen 
A IHusförhörslängderSerien inb. Med ortreg.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien i band. Från och med 1916, volym 20, är böckerna uppställda i alfabetisk ordning efter persons efternamn
 
A II bFörsamlingsböcker i lösblad, aktuellaSerien i boxar 
A II cFörsamlingsböcker i lösblad, avställdaSerien i boxar, ordnad i sex distrikt: 1. Fässberg = volym 1-27, 2. Trädgården = volym 59-65, 3. Åby = volym 28-58, 4. Forsåker = volym 66-73, 5. Toltorp = volym 74-96, 6. Krokslätt = volym 97-119 
A II dFastighetslängderVolymerna 1-9 i band, 10-30 i pärmar, 31-63 är avställda ledkort i boxar
 
A II ePå församlingen skrivna samt övriga personlängderSerien i band
 
A II fHjälpregister mm 
A IIIBöcker över obefintligaSerien i band
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i boxar, sorterade efter uttal av efternamn 
A IV bObefintlighetsregisterSerien i box 
A IV cEmigrantregisterSerien i boxar 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i boxar 
A VFörsamlingsregisterSerien i boxar 
A VI aAvgångsregisterSerien i boxar, i trenne sviter 
BIn- och utflyttningslängderSerien i band
 
CFödelse- och dopböckerSerien i band
 
C IIFödelse- och dopbok för LänslasarettetSerien i band
 
C XDopbok fr o m 1991-07-01Serie i band 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker) manuellt fördaSerien i band
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Topografiskt uppställda. Serien i band om ej annat anges 
D XKonfirmationsbok, ADB-fördSerien i band 
ELysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbokSerien i band
 
E XVigselbok fr o m 1991-07-01Serien i band 
FDöd- och begravningsböckerSerien i band
 
F IIDöd- och begravningsbok för LänslasarettetSerien i band 
F XBegravningsbok fr o m 1991-07-01Serien i band 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)
 
G IIStraffjournalerSerien i band 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsboken 
H IIBilagor till flyttningslängdernaSerien i kartonger, där ej annat uppges.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken 
H IVBilagor till konfirmationsboken och kommunionlängden 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
JSkrivelser och resolutioner m.m. 
K ISockenstämmas protokoll och handlingarNr 1 omf. Fässberg, Askim, Kållered, nr 2-5 omf. Fässberg, Kållered, Råda, V. Frölunda och Askim. 
K IIKyrkostämmas protokoll och handlingar 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingar 
K IVSkolrådets protokoll och handlingar 
K VÖvriga styrelsers och nämnders protokoll och handlingar 
L IRäkenskaper för kyrkaMikrofilm 82/80. Original utlånas ej!
 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
MHandlingar angående prästval och andra val 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningar
 
OÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogård 
PÖvriga handlingar och handskrifter