Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Harestads kyrkoarkiv


Harestad är annexförsamling i Torsby, Harestad och Lycke pastorat och tillhör Göteborgs stift och Göteborgs och Bohus län.

 Serier (56 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
~Kart- och ritningssamlingar 
A IHusförhörslängder
 
A II aFörsamlingsböcker (inbunden serie)Serien inbunden.
 
A II bFörsamlinsböcker (lösblad)Serien i boxar. Häri även avställda blad. 
A II cFörsamlingsböcker (avställda blad) 
A II dFastighetsförteckning 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i boxar. 
A IV bObefintligregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade 
A VFörsamlingsregister 
A VI aAvgångsregister 
A VI bAvgångslängd 
BIn- och utflyttningslängderSerien inbunden.
 
CFödelse- och dopböcker
 
C XDopbok fr.o.m. 1991-07-01 
D IKonfirmationsböcker 
D IIKommunionlängder 
D XKonfirmationsbok fr.o.m. 1991-07-01 
ELysnings- och vigselböcker
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok fr.o.m. 1991-07-01 
FDöd- och begravningsböcker
 
F XBegravningsbok fr.o.m. 1991-07-01 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)
 
G IIVaccinationslängder 
G IIIDiarium i kyrkobokföringsärenden 
H IBilagor till husförhörslängden 
H IIBilagor till flyttningslängderna 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken 
H IVBilagor till konfirmationsboken och kommunionlängden 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
JSkrivelser och resolutioner m.m. 
J IIIDiarium över utgående skrivelser 
K ISockenstämmas protokoll och handlingar 
K II aaKyrkostämmans protokoll och handlingarSerien inbunden. 
K II abKyrkostämmans handlingar 
K II baPastoratskyrkostämmans protokoll 
K II bbPastoratskyrkostämmans handlingar 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingar 
K III aaKyrkorådets protokollSerien inbunden. 
K III abKyrkorådets handlingarSerien i boxar. 
K III baPastoratskyrkorådets protokoll 
K III bbPastoratskyrkorådets handlingar 
K III cSärskilda kyrkorådets i Torsby och Harestads kyrkomusikerdistrikt protokoll och handlingar 
K IVSkolrådets protokoll och handlingar 
L IRäkenskaper för kyrka
 
L II aSkolkassans räkenskaper 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
MHandlingar angående prästval och andra val 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkiv- förteckningar 
OÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogård 
PÖvriga handlingar och handskrifter