Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar från torsdagen den 19 mars fram till minst den 15 april. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Anundsjö kyrkoarkiv


Anundsjö församling bildades i slutet på 1400-talet genom utbrytning från Själevads församling. 1648 lades Åsele lappmark som annex under Anundsjö.

Fr.o.m. den 1 januari 1941 indelades församlingen i två kyrkobokföringsdistrikt, Anundsjö kyrkobokföringsdistrikt (Anundsjö kyrkoarkiv) och Solbergs kyrkobokföringsdistrikt (Solbergs kyrkoarkiv). Indelningen gällde till den 30 juni 1991, när folkbokföringen fördes över till skattemyndigheterna. För information om vilka fastigheter som ingick i Solbergs kyrkobokföringsdistrikt, se Solbergs kyrkoarkiv.

Anundsjö församling utgjorde eget pastorat till och med 1997, med undantag av åren 1686-1700, då församlingen bildade som moderförsamling ett pastorat med Åsele församling.

Den 1 januari 1998 bildade Anundsjö församling (moderförsamling) och Skorpeds församling ett gemensamt pastorat. Samtidigt bildade församlingarna en kyrklig samfällighet. Samfällighetens handlingar är införtecknade i Anundsjö kyrkoarkiv.

1846 överfördes Rödvattnet från Åsele församling till Anundsjö församling, som därmed till en del kom att ligga i Västerbottens län. Under 1860-talet ändrades länsgränsen, så att Rödvattnet kom att tillhöra Västernorrlands län. 1868 överfördes från Åsele församling till Anundsjö församling Holmträsk, Lägsta, Mossaträsk, Solberg, Tjäl och Tjärn samt från Fredrika församling till Anundsjö församling Svartsjö, Holmsjön, Stavberg och Trehörningsjö. 1871 överflyttades en del av Holmträsk från Åsele församling till Anundsjö församling.

Hemmanet Degersjö nr. 1 överflyttades fr.o.m. 1890 under benämning Degersjöberg från Junsele församling till Anundsjö församling. Hemmanen N. Gultjärn 1, S. Gultjärn 2 och Hällby 1 överfördes 1894 från Anundsjö församling till Junsele församling. Kläppsjö by i Anundsjö fick enligt beslut 1861 i kyrkligt hänseende tillhöra Junsele, men i borgeligt tillhöra Anundsjö. Hemmanet Kläppsjö 1 överflyttades 1889 i kommunalt hänseende och i jordeboken från Anundsjö till Junsele socken.

Önskans by överflyttades 1863 från Anundsjö till Skorpeds socken. Ytterligare gränsändringar kan ha förekommit, men redovisas inte här.

 Serier (56 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden
 
A II aFörsamlingsböcker, inbunden serieFr o m 1941-01-01 Anundsjö kyrkobokföringsdistrikt

Fr.o.m. 1970, se serier A II c - A II d.
 
A II bRegister till församlingsböckerSerien inbunden 
A II cFörsamlingsbok, lösbladSerien i arkivkartonger
Aktuella blad 1991-06-30
 
A II dFörsamlingsbok, avställda bladSerien i arkivkartonger 
A IIIBöcker över obefintligaSerien inbunden 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivkartonger
Personakter ordnade efter namn
 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivkartonger
Personakter ordnade efter dödsår
och personnummer
 
A VFörsamlingsregisterSerien i kortlådor.

Personavier ordnade efter personnummer.
 
A VI aAvgångsregisterSerien i kortlådor.

Avställda personavier ordnade efter namn.
 
A VI bAvgångslängderSerien inbunden 
BIn- och utflyttningslängderSerien inbunden
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden
 
C XDopböcker 
D IKonfirmationsböckerSerien inbunden
 
D IIKommunionlängder
 
D XKonfirmationsböcker (1991-1999) 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselböcker 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden
 
F XBegravningsböcker 
G IBefolkningsstatistiska tabeller
 
H IBilagor till kyrkobokföringen 
H IIBilagor till flyttningslängd
 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken 
H VBilagor till lysnings- och vigselbok
 
H VIBilagor till död- och begravningsbok 
JSkrivelser 
K ISockenstämmans protokoll och handlingarSerien i kapsel
 
K II aKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokoll
 
K III aKyrkorådets protokoll 
K IVSkolrådets protokoll och handlingar 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll ovh handlingar 
L IRäkenskaper för kyrka
 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och
ändamål
 
MHandlingar angående prästval 
NVisitationshandlingar, inventarieförteckningar 
O I aHandlingar angående kyrka och kyrkogård m m 
O I caGravböcker med bilagor - Anundsjö kyrkoarkiv 
O VI aKartor och ritningar, kyrkanI kart- och ritningsarkiv 
O VI bKartor och ritningar, Solbergs kyrkaI kart- och ritningsarkiv 
O VI cKartor och ritningar, gravkapellI kart- och ritningsarkiv 
O VI dKartor och ritningar, kyrkogårdI kart- och ritningsarkiv 
O VI eKartor och ritningar, kyrkogården i SolbergI kart- och ritningsarkiv 
O VI fKartor och ritningar, prästgårdarI kart- och ritningsarkiv 
O VI gKartor och ritningar, församlingsgårdI kart- och ritningsarkiv 
O VI hKartorI kart- och ritningsarkiv 
O VI iKartor och ritningar, skolorI kart- och ritningsarkiv 
O VI kKartor och ritningar, övrigtI kart- och ritningsarkiv 
P IÖvriga handlingar 
P IIPålysningsböcker