Onsdag den 19 maj kl. 17.00–22.00 kan det förekomma störningar på webbplatsen då reservkraftsprov genomförs under angiven tid.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Bergsjö kyrkoarkiv


Bergsjö församling har medeltida ursprung och var moderförsamling i pastoratet. Under medeltiden bildade Bergsjö och Hassela församling gemensamt pastorat och från omkring 1500 till 1648 ingick även Gnarps församling i pastoratet. Mellan 1648 och 1864 utgjorde Bergsjö och Hassela församlingar gemensamt pastorat. Bergsjö församling bildade 1864 ett eget pastorat. 1977 lades Bergsjö och Ilsbo församlingar samman i ett pastorat. Samtidigt bildades en kyrklig samfällighet. Den 1 januari 1995 utökades pastoratet med Hassela församling. Handlingar från pastoratet och den kyrkliga samfälligheten ingår i Bergsjö kyrkoarkiv.

Från och med 1851 är på grund av beneficia ecclesiastica folk från nedanstående byar och gårdar i Bergsjö kyrkobokförda i Hassela: Andsjön (även i Bergsjö A I: 10), Ede (även i Bergsjö A I: 1-10), Fagernäs (tillhör numera Hassela), Flentjärn (även i Bergsjö A I: 7-10, Haddungsnäs (även i Bergsjö A I: 1-7, 9-10), Hagmyran, Hagvallen, Hamrevallen (även i Bergsjö A I: 7-10), Malungen (även i Bergsjö A I: 1, 4-10, överflyttad 1885 från Bergsjö till Hassela), Malungsudden, Norrbovallen, Näsvallen (även i Bergsjö A I: 8, 10), Olbjörsnäs (även i Bergsjö A I: 5-10), Rosved, Svedsbovallen (även i Bergsjö A I: 9, 10), Sänningstjärn (även i Bergsjö A I: 7-10; överflyttad 1885 från Bergsjö till Hassela), Vadesvallen (även i Bergsjö A I: 7-8), Åkersvallen (även i Bergsjö A I: 10), Älgered (även i Bergsjö A I: 1-4, 6-10), Älvsund (även i Bergsjö A I: 4, 6-10)

I Bergsjö husförhörländger A I:9-10 upptas Långsbo som senare tillhör Hassela. I Bjuråkers husförhörländger A I:3-5 upptas Norrgima och i A I:4-5 Gisslarbo, båda senare i Bergsjö församling.

Vissa gårdar i Bergsjö upptages för tiden 1826-1850 i Hasselas förhörsböcker.
I Gnarps kyrkoböcker A I: 5,7,8 upptages Armsjön, nu tillhörande Bergsjö församling.

Vissa gårdar Bergsjö församling upptas 1826-1950 i Hassela husförhörsböcker. I Gnarps husförhörsböcker A I:5, 7-8 upptas Armsjö, som senare hör till Bergsjö församling.

 Serier (50 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderKungliga biblioteket förvarar en handskrift av kyrkoherden i Gävle, Johan Schaefer, som redovisar den finska befolkningen i Hälsinglands socknar 1693-1694, ibland kallad för ”Husförhörslängd för Finnmarken”. Handlingen är mikrofilmad, se mikrokort SVAR-S05350.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden.
 
A II bFörsamlingsböcker, lösblad, aktuellaAktuella blad 1991-06-30 ordnade efter fastighet och personnummer. 
A II cFörsamlingsböcker, lösblad, avställdaAvställda blad ordnade efter fastighet och personnummer. 
A IIIBöcker över obefintligaSerien inbunden.
 
A IV aFörsamlingsliggarePersonakter aktuella 1991-06-30 ordnade efter efternamn. 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivkartong

Personakter ordnade efter dödsår och personnummer
 
A VFörsamlingsregisterVolym 1 i kortlåda, 2 i arkivbox.

Aktuella personavier 1991-06-30 ordnade efter personnummer.
 
A VI aAvgångsregisterSerien innehåller avställda personavier ordnade alfabetiskt på efternamn. 
A VI bAvgångslängderSerien inbunden. 
BIn- och utflyttningslängderSerien inbunden.
 
CFödelse- och dopböckerÄldre omslag till volym 1 förvaras i pergament- och pappersbrevsamlingen, P 63 - medeltida notskrift.
 
D IKonfirmationsböcker
 
D IIKommunionlängderSerien inbunden.
 
E ILysnings- och vigselböcker
 
E IIÄktenskapsböcker 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
G IBefolkningsstatistiska tabeller
 
G IIÖvriga längder 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsboken
 
H IIBilagor till flyttningslängden 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken 
H V aBilagor till lysnings- och vigselboken 
H VI aBilagor till död- och begravningsboken 
JSkrivelser, resolutioner, kungörelser
 
K ISockenstämmans protokoll
 
K II aKyrkostämmans protokoll 
K III aKyrkorådets protokoll 
K IV aSkolrådets protokoll 
K IV cSkolrådets handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrka, huvudböcker
 
L I bRäkenskaper för kyrka, specialer
 
L I cRäkenskaper för kyrka, verifikationer 
L IIRäkenskaper för skolkassan 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VÖvriga räkenskaper
 
MHandlingar angående prästval 
N IVisitationsprotokoll och handlingar 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar
 
O I aHandlingar ang kyrkan 
O I bHandlingar ang kyrkogården 
O IIHandlingar ang kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar ang prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar ang prästerskapet och kyrkobetjäningen 
O VDonationshandlingar 
O VIKartor och ritningarI kart och ritningsarkiv 
P IÖvriga handlingar 
P IIPålysningsböcker