Måndagar mellan kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Edsele kyrkoarkiv


Edsele församling bildades som annexförsamling till Ramsele församlingen troligen i slutet på medeltiden. Edsele församling bildade tillsammans med Ramsele församling (moderförsamlingen) pastorat till 1912. I pastoratet ingick även andra församlingar, se Ramsele kyrkoarkiv för redovisning av vilka församlingar. Från den 1 december 1912 (beslut 1902) bildade församlingen eget pastorat.

Den 1 januari 1985 bildade Edsele församling åter ett gemensamt pastorat med Ramsele församling (moderförsamling). Församlingarna bildade samtidigt en kyrklig samfällighet. Pastoratets och samfällighetens handlingar är införtecknade i Ramsele kyrkoarkiv.

Hemmanet Hällåsen nr 1 om 19/24 mantal överfördes vid 1888 års början i kommunalt hänseende samt i jordeboken från Ramsele till Edsele socken.

 Serier (47 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden
 
A IIFörsamlingsböckerSerien inbunden
 
A II bRegister till församlingsböckernaSerien i arkivbox. 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivkartonger Personakter ordnade efter fastighet 
A IV bObefintligregisterPersonakter ordnade efter personnummer 
A IV cEmigrantregisterPersonakter ordnade efter personnummer 
A IV dPersonakter över avlidna och dödförklaradeSerien i arkivkartonger Personakter ordnade efter dödsår och personnummer 
A IV eFastighetslängdSerien i arkivkartong 
A VFörsamlingsregisterSerien i arkivkartong
Personavier ordnade efter personnummer
 
A VI aAvgångsregisterSerien i kortlådor.
Avställda personavier ordnade efter namn.
 
A VI bAvgångslängd 
BIn- och utflyttningslängderSerien inbunden
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden
 
D IKonfirmationsböckerSerien inbunden
 
D IIKommunionlängder 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden
 
E IIÄktenskapsbok 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden
 
H IIBilagor till flyttningslängder
 
H VBilagor till lysnings- och vigselböcker
 
JSkrivelser, resolutioner, kungörelser 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar
 
K II aKyrkostämmans protokoll
 
K II bKyrkostämmans handlingar 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingar 
K IV aSkolrådets protokoll 
K IV cSkolrådets handlingar 
K VÖvriga protokoll 
L I aRäkenskaper för kyrka
 
L I bRäkenskaper för kyrka, specialräkenskaper
 
L I cRäkenskaper för kyrka, skuldböcker 
L I dRäkenskaper för kyrka, verifikationer
 
L II aRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål 
MHandlingar ang prästval 
N IVisitationshandlingar 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar 
O IHandlingar ang kyrkan 
O IIHandlingar ang kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar ang prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar ang prästerskapet och kyrkobetjäningn 
O VIKartor och ritningarI kart- och ritningsarkiv 
P IÖvriga handlingar 
P IIPålysningsböcker