För närvarande är det problem med sökningar och sidvisningar i söktjänsten, felsökning pågår.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Hedesunda kyrkoarkiv


Hedesunda församling bildades under medeltiden och har sedan dess varit eget pastorat.

Görtsön nr 1 har tidvis räknats i kyrkligt avseende till Söderfors men i kommunalt till Hedesunda.

Den 29 september 1825 överfördes Görtsön från Hedesunda församling till Söderfors församling, dock utan att länsgränsen ändrades. Den 1 januari 1936 överfördes Görtsön till Uppsala län och Sidländet till Hedesunda församling
1958 överfördes del av församlingen till Uppsala län, källan anger inte vilket område.

Alternativ stavning av Görtsön är Jörtsön.

Vissa byar redovisas över tid i olika församlingars husförhörslängder:
Främlingshem i Årsunda församling upptas i Hedesunda husförhörslängd A I:9-
Hårrskog i Östervåla församling upptas i Hedesunda A I:1-
Hyttön (Estmans hyttan) i Älvkarleby församling upptas i Hedesunda A I:15-
Lövökrog i Årsunda församling upptas i Hedesunda A I:7-
Tierpstorp i Årsunda församling upptas i Hedesunda A I:2, 7-9, 18B-
Brännfallet tillhörande Hedesunda, upptas i Valbo husförhörslängder A I:7-

 Serier (84 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden.

Register till församlingsböckerna 1910-1948, se serie A II b:1
 
A II bRegister till församlingsböckerSerien i arkivkartong
 
A II cFastighetsregister till församlingsböcker
 
A IIIBöcker över obefintligaSerien inbunden 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivboxar.

Personakter ordnade efter fastighet och därunder i personnummerordning på
huvudman.
 
A IV bObefintligregisterPersonakter ordnade efter personnummer 
A IV cEmigrantregisterPersonakter ordnade efter personnummer 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivkartong

Personakter ordnade efter dödsår och personnummer
 
A VFörsamlingsregisterVolymerna 1-2 i kortlådor, 3 i arkivbox.

Volym 1 avser avtryckskort ordnade alfabetiskt samt volymerna 2-3 aktuella personavier 1991-06-30 ordnade efter personnummer.
 
A VI aAvgångsregisterVolymerna 1, 3-4 i kortlådor, 2 i arkivbox.

Avställda registerkort och personavier ordnade efter namn.
 
A XRegister över kyrkotillhöriga 
BIn- och utflyttningslängderSerien inbunden
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden
 
C XDopbok fr o m 1991-07-01Serien inbunden. 
D IKonfirmationslängderSerien inbunden

I leverans 2020:004 finns utskrift ur kyrkobokföringssystemet av konfirmationsbok 1993-1999.
 
D IIKommunionlängderSerien inbunden
 
D XKonfirmationsbok fr o m 1991-07-01 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok fr o m 1991-07-01 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden
 
F XBegravningsbok fr o m 1991-07-01Serien inbunden. 
G IBefolkningsstatistiska tabeller
 
G IIÖvriga längder 
G XVerksamhetsregister 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsboken 
H IIBilagor till in- och utflyttningslängdenSerien i arkivkartong.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopbokenSerien i arkivkartong. 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerSerien i arkivkartong.
 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen (ej gallringsbara)Serien i arkivkartong.
I serien ingår bl a faderskapserkännanden, erkännanden att barn är trolovningsbarn, arvsrättförklaringar, anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn.
 
H VII uBilagor till kyrkobokföringen (utgallringsbara)Serien gallringsbar med 20 års gallringsfrist med stöd av RA-MS 1997:65. 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01 
H X uBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01 GallringsbaraSerien gallringsbar med en frist av 5 år med stöd av RA-MS 2000:5. 
JSkrivelser, resolutioner, kungörelserSerien i arkivkartong. 
K ISockenstämmans protokollSerien inbunden.
 
K II aKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokoll 
K II bKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges handlingarSerien i arkivkartong. 
K III aKyrkorådets protokoll 
K III bKyrkorådets handlingarSerien i arkivkartong. 
K III cArbetsutskottets protokollSerien inbunden. 
K IV aSkolrådsprotokoll 
K IV bFörteckning över skolpliktiga barnSerien inbunden.
Matriklarna förtecknade efter födelseår, om inget annat anges.
 
K IV cSkolrådets handlingarSerien i arkivkartong.
 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingarSerien i arkivkartong. 
L I aRäkenskaper för kyrka, huvudräkenskaperSerien inbunden, om inte annat anges. 
L I bRäkenskaper för kyrka, specialerSerien inbunden, om ej annat anges. 
L I cRäkenskaper för kyrka, verifikationerSerien i arkivkartong.
Innehåller även verifikationer för skolkassan.

 
L I dHandlingar angående personallönerSerien i arkivkartong.
Uppgifterna avser även förtroendevalda.
 
L I uRäkenskaper för kyrka, verifikationer GallringsbaraSerien gallringsbar fr o m 1933 med 10 års gallringsfrist enligt RA:s gallringsbeslut 1988:19. 
L II aRäkenskaper för skolaSerien inbunden om inte annat anges. 
L II bRäkenskaper för skola, verifikationer 
L IIIRäkenskaper för fattigvårdSerien inbunden, om inte annat anges. 
L IV aKollektböckerSerien i arkivkartong. 
L IV uKollektverifikationerKvartalsredogörelser och kollektverifikationer fr o m 1918 gallras med 10 års frist med stöd av RA:s gallringsbeslut 1988:19. 
L V aRäkenskaper för lasarettsmedel 
L V bRäkenskaper för stubbkassan eller bibelfondenSerien inbunden, om ej annat anges. 
L V cRäkenskaper för övriga ändamålSerien inbunden om ej annat anges. 
L V uRäkenskaper för övriga ändamål, verifikationerSerien gallringsbar fr o m 1933 med 10 års gallringsfrist enligt RA:s gallringsbeslut 1988:19. 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämman 
MHandlingar angående prästvalSerien i arkivkartong. 
N IVisitationshandlingarSerien inbunden om inte annat anges. 
N IIÄmbetsberättelserSerien i arkivkartong. 
N IIIInventarie- och arkivförteckningarSerien i arkivkartong, om inte annat anges. 
O I aHandlingar angående kyrkanSerien i arkivkartong, om inte annat anges. 
O I bHandlingar angående kyrkogårdenSerien i arkivkartong. 
O I cGravböckerSerien inbunden.

Volymerna 3 - 12 överförda till den nya organisationen.
 
O I dHandlingar angående Ansgariikyrkan 
O I eBilagor till gravböckerSerien i arkivkartong. 
O II aHandlingar angående prästgårdarna och klockargårdenSerien inbunden om inte annat anges. 
O II bHandlingar angående löneboställenaSerien i arkivkartong. 
O II cHandlingar angående församlingshemmetSerien i arkivkartong. 
O IIIHandlingar angående prästerskapet löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskap och kyrkobetjäningSerien i arkivkartong. 
O VHandlingar angående donationer 
O VIKartor och ritningar 
P IÖvriga handlingarSerien i arkivkartong om inte annat anges. 
P IIPålysningsböckerSerien inbunden om inte annat anges. 
P IIIProtokoll och handlingar angående ungdomsarbetetSerien i arkivkartong. 
P IVKyrkobrödernas protokoll och handlingarSerien i arkivkartong. 
P VKyrkliga syföreningens handlingarSerien i arkivkartong. 
P VIHandlingar angående Utomälvens församlingsstiftelseSerien i arkivkartong.