Måndag den 17 augusti kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Nianfors kyrkoarkiv


Nianfors församling bröts ur Njutånger församling 1798 och kyrkböcker började föras 1799. Till församlingen fördes även delar av Enångers, Forsa och Arbrå församlingar.

Församlingen ingick i gemensamt pastorat med Enångers församling (moderförsamling) och Njutångers församling till och med 1915. Den 1 maj 1915 ändrades pastoratsindelningen och Njutångers församling blev moderförsamling i ett pastorat med Nianfors församling.

Gemensamma handlingar för pastoratet, t.ex. protokoll från 1933,, ingår i Njutångers kyrkoarkiv. Nianfors och Njutånger bildade 1960 en kyrklig samfällighet med gemensam ekonomi. Protokoll och räkenskaper tillhörande samfälligheten är införtecknade i Njutångers kyrkoarkiv. I Njutångers kyrkoarkiv finns även fastighetshandlingar som rör Nianfors församling.

Församlingen uppgick den 1 januari 1985 i Njutångers församling.

Nianfors blev egen jordebokssocken från 1889 genom kungligt brev, varigenom vissa angivna hemman avskildes från Arbrå, Forsa och Enångers socknar.

Genom kungligt brev den 4 december 1891 överfördes från 1893 Nianån nr 1 i jordeboken från Arbrå församling till Nianfors församling.

I Nianfors husförhörsböcker upptas:
1799- Fuskås, tillhörande Enångers socken
1799-1813 Gränsjö, tillhörande Enångers socken
1814- Körviksåsen, tillhörande Rengsjö socken
1838- Nilsbacka tillhörande Njutångers socken

I Njutångers husförhörsböcker upptas:
t.o.m. 1798 Björsäter, senare i Nianfors
t.o.m. 1798 Redsjö (Rigsjö), senare i Nianfors.

Rörande Hälsen, Hästån, Karlsnäs, Larsbo (sågverk), Niannäset, Niarne, Nilsbo, Storön och Tosarbo se Arbrå församling.

Kallsjö, senare i Nianfors, upptas i Delsbo A I:1-12a.

I Forsa husförhörslängder 1789-1798 upptas Fuskås och 1738-1798 Näcksjö.

Fuskås upptas i Forsa husförhörslängder 1789-1798.

Näcksjö upptas i Forsa husförhörsböcker 1738-1798.

 Serier (37 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörsböckerSerien inbunden
 
A IIFörsamlingsböckerSerien inbunden
 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggare 
A IV bObefintligregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dDödregisterSerien i arkivkartong

Personakter ordnade efter dödsår och personnummer
 
A VFörsamlingsregister 
A VI aAvgångsregisterSerien i arkivkartong

Avställda personavier ordnade efter namn
 
BIn- och utflyttningslängderSerien inbunden
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden
 
D IKonfirmationsböcker
 
D IIKommunionlängder
 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden
 
E IIÄktenskapsböckerSerien i arkivkartong 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden
 
G IAndra längderI volymerna A I:2, 4-5 ingår förteckning över byvaktare 1814-1825, 1833-1844.

I volymerna A I:3-4 ingår avlösningslängd 1831-1836.

Diarier för kyrkobokföringsärenden och signaturförteckning är förda gemensamma med Njutångers församling och ingår i Njutångers kyrkoarkiv, volymer G II:4-5.
 
H IBilagor till husförhörslängd och församlingsbok 
H IIBilagor till flyttningslängdenBilagor 1963-1985 ingår i bilagor till församlingsboken, se volym H I:1.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopbokBilagor 1964-1985 ingår i bilagor till församlingsboken, se volym H I:1. 
H IVBilagor till konfirmationsbok 
H VBilagor till lysnings- och vigselbokBilagor1964-1985 ingår i bilagor till församlingsboken, se volym H I:1.
 
H VIBilagor till död- och begravningsbokBilagor 1963-1985 ingår i bilagor till församlingsboken, se volym H I:1. 
JSkrivelser o. resolutioner etc 
K ISockenstämmoprotokoll
 
K IIKyrkostämmoprotokoll 
K IIIKyrkorådsprotokoll 
K IV aSkolrådets protokoll 
K IV bFörteckning över skolpliktiga barn 
L IRäkenskaper för kyrka
 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L VÖvriga räkenskaper 
NVisitationshandlingar, arkiv- o. inventarieförtecknungar
mm
 
OHandlingar angående kyrka och kyrkogård m.m. 
P IÖvriga handlingar 
P IIPålysningsböcker