Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Njutångers kyrkoarkiv


Njutångers församling bildades under medeltiden. Ur församlingen bröts Nianfors församling ut 1798. Till Nianfors församling fördes även delar av Enångers, Forsa och Arbrå församlingar. Nianfors församling uppgick den 1 januari 1985 i Njutångers församling.

Njutångers församling ingick i gemensamt pastorat med Enångers församling (moderförsamling) från medeltiden till den 1 maj 1915. I pastoratet ingick från och med 1798 även Nianfors församling.

Den 1 maj 1915 bildade Njutångers församling (moderförsamling) och Nianfors församling pastorat. Gemensamma handlingar för pastoratet, t.ex. protokoll från 1933, ingår i Njutångers kyrkoarkiv. Nianfors och Njutånger bildade 1960 en kyrklig samfällighet med gemensam ekonomi. Protokoll och räkenskaper tillhörande samfälligheten är införtecknade i Njutångers kyrkoarkiv.

Efter församlingssammanslagningen 1985 utgjorde Njutångers församling eget pastorat till och med 1995 när församlingen bildade pastorat med Enångers församling. Njutånger var moderförsamling. Samtidigt bildade församlingarna en kyrklig samfällighet. Pastoratets och kyrkliga samfällighetens handlingar ingår i Njutångers kyrkoarkiv.

I Njutångers husförhörsböcker upptas:
t.o.m. 1798 Björsäter, senare i Nianfors församling
t.o.m. 1798 Redsjö (Rigsjö), senare i Nianfors församling
1763-1765 Fuskås, senare i Enångers församling

I Nianfors förhörsbok upptages fr.o.m. 1838 Nilsbacka, tillhörande Njutångers församling.

 Serier (55 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörsböckerSerien inbunden
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden
 
A II bRegister till församlingsböckerSerien inbunden
 
A II cFörsamlingsböcker, enligt lösbladssystemSerien i arkivkartong

Aktuella blad 1991-06-30 ordnade efter fastighet och personnummer
 
A II dFörsamlingsböcker, enligt lösbladssystem (avställda blad)Serien i arkivkartong 
A IIIObefintlighetsböckerSerien inbunden 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivkartong

Personakter ordnade efter namn.
Personakter ur församlingsliggare för Nianfors 1947-1984 insorterade.
 
A IV bObefintligregisterPersonakter ordnade efter personnummer 
A IV cEmigrantregisterSerien i arkivkartong

Personakter ordnade efter personnummer.
Emigrantregister för Nianfors 1947-1984 insorterat.
 
A IV dDödregisterSerien i arkivkartong

Personakter ordnade efter dödsår och personnummer
 
A VFörsamlingsregisterSerien i kortlådor.

Aktuella personavier 1991-06-30 ordnade efter personnummer.
Personavier aktuella 1984-12-31 för Nianfors insorterade.
 
A VI aAvgångsregisterSerien i kortlådor.

Avställda personavier ordnade efter namn.
 
A VI bAvgångslängderSerien inbunden 
BIn- och utflyttningslängderSerien inbunden
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden
 
D IKonfirmationsböcker
 
D IIKommunionlängder
 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden
 
E IIÄktenskapsböcker 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden
 
G IBefolkningsstatistiska tabeller
 
G IIÖvriga längder 
H I aBilagor till församlingsboken 
H I bFörteckning över äktenskapsbetygSerien inbunden 
H I cInskrivningslistor 
H IIBilagor till in- och utflyttningslängderSerien i arkivkartong om ej annat anges.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopbokenSerien inbunden 
H V aBilagor till lysnings- och vigselboken, kungörelseböckerSerien inbunden om ej annat anges. 
H V bBilagor till lysnings- och vigselbokenSerien i arkivkartong om ej annat anges.
 
H VIBilagor till död- och begravningsboken,
tacksägelseböcker
Serien inbunden 
H VII aBilagor till kyrkoböckerna 
H VII bBilagor till kyrkoböckerna 
JSkrivelser, resolutioner, utslag, memorial 
K ISockenstämmoprotokoll
 
K IIKyrkostämmans protokoll och handlingar 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingar 
K IV aSkolrådsprotokoll och handlingar 
K IV bFörteckningar över skolpliktiga barn 
K IV cSkolrådshandlingar 
L I aRäkenskaper för kyrka. Huvudböcker
 
L I bRäkenskaper för kyrka. Specialer
 
L I cRäkenskaper för kyrka. Skuldböcker
 
L I dRäkenskaper för kyrka. Verifikationer 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VÖvriga räkenskaper 
NVisitationshandlingar, inventarieförteckningar 
O I aHandlingar angående kyrka 
O IIHandlingar ang. kyrkliga fastigheter o. kyrklig jord 
O IVÖvriga handlingar ang. prästerskapet o. kyrkobetjäning 
O VDonationshandlingar 
O VIKartor och ritningarI kart- och ritningsarkiv 
P IÖvriga handlingar 
P IIPålysningsböcker