Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Svabensverks kyrkoarkiv


Svabensverk utgjorde ett kapellag inom Alfta församling. Svabensverks järnbruk anlades 1804.

Kapellaget började föra egna kyrkböcker från och med 1844. Området betraktades inte officiellt som en egen församling, men kom i praktiken att utgöra en kapellförsamling. Särskild kyrkobokföring för Svabensverk upphörde vid utgången av år 1970 och de personer som då var folkbokförda överfördes till Alfta församlings kyrkoböcker.

Svabensverk hade egen kyrkostämma 1862-1954 samt kyrkoråd och skolråd 1895-1954. De upphörde i samband med att Svabensverks skoldistrikt uppgick i Alfta skoldistrikt 1955.

 Serier (48 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängder
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden.
 
A II bFörsamlingsbok, avställda bladSerien i arkivbox.

Avställda blad ordnade efter fastighet och personnummer.
 
A IIIBöcker över obefintligaSerien inbunden. 
A IV aFörsamlingsliggare 
A IV bObefintlighetsregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dDödregisterSerien i arkivkartong

Personakter ordnade efter dödsår och personnummer
 
A VFörsamlingsregister 
BIn- och utflyttningslängderSerien inbunden.
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
D IKonfirmationsböckerSerien inbunden.
 
D IIKommunionlängdSerien inbunden. 
ELysnings- och vigselböckerFöre 1871, se Alfta kyrkoarkiv.
 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
GÖvriga längder 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsbokenSerien i arkivbox.

Volym 1-2 avser bilagor till kyrkobokföringen och inte endast till husförhörslängden.
 
H IIBilagor till flyttningslängdenSerien i arkivbox. 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken 
H IVBilagor till konfirmationsboken 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
JSkrivelser och resolutionerSerien i arkivbox. 
K I Sockenstämmans protokollSerien förekommer ej. 
K IIKyrkostämmans protokoll och handlingarSerien inbunden.
 
K IIIKyrkorådets protokollSerien inbunden. 
K IV aSkolrådets protokollSerien inbunden. 
K IV bFörteckning över skolpliktiga barnSerien inbunden. 
K IV cSkolrådets handlingarSerien i arkivbox. 
K IV dÖvriga handlingar angående skolväsendetSerien i arkivbox.

Serien innehåller matriklar, journaler, huvud- och dagböcker, examenskataloger och förteckningar.
 
L I aRäkenskaper för kyrka, kassaböckerSerien inbunden. 
L I bRäkenskaper för kyrka, verifikationerSerien i arkivbox. 
L I cRäkenskaper för kyrka, revisionsberättelser 
L IIRäkenskaper för skolanSerien inbunden. 
L IIIRäkenskaper för fattigvårdSerien förekommer ej. 
L IVRäkenskaper för kollektSerien i arkivbox. 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamålSerien i arkivbox. 
L VIRäkenskaper i sammandrag av kyrkostämmanSerien i arkivbox. 
MHandlingar angående prästval 
N IVisitationsprotokoll 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar 
O IHandlingar angående kyrkan, kyrkogård och kapellSerien i arkivbox. 
O IIHandlingar angående kyrklig fastighet och kyrklig jordSerien i arkivbox. 
O VIKartor och ritningar 
P IÖvriga handlingarSerien i arkivbox. 
P IIPålysningsböckerSerien i arkivbox. 
P IIIHandlingar angående kapellråd, kapellpredikant och kyrkoadjunkter