Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Ullångers kyrkoarkiv


Ullångers församling bildades under medeltiden. Församlingen ingick i gemensamt pastorat med Nordingrå församling (moderförsamling) och Vibyggerå församling (som blev eget pastorat 1836) fram till och med 1916, med undantag för några årtionden på 1300-talet då Ullånger var eget pastorat.

Den 1 maj 1916 blev Ullångers församling eget pastorat. Den 1 januari 1962 blev församlingen moderförsamling i gemensamt pastorat med Vibyggerå församling.

Ullånger och Vibyggerå församlingars pastorat bildar ett eget arkiv, se Ullånger-Vibyggerå pastorats arkiv (1962-1999). I arkivet ingår gemensamma handlingar för pastoratet, bland annat protokoll och räkenskaper.

Vissa byar och gårdar har haft skiftande församlingstillhörighet:
Gärdsjö som senare räknas till Vibyggerå upptas i Ullångers husförhörslängder A I:6-7
Vamsjönäs som senare räknas till Vibyggerå upptas i Ullångers husförhörslängder A I:5-7

 Serier (40 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden
 
A IIFörsamlingsböckerSerien inbunden
 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivkartonger Personakter ordnade efter fastighet och namn
Observera att senaste fastig- hetsändringar ej utförts
 
A IV bObefintlighetsregisterPersonakter ordnade efter personnummer 
A IV cEmigrantregisterPersonakter ordnade efter personnummer 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivkartonger Personakter ordnade efter dödsår och
personnummer
 
A VFörsamlingsregisterSerien i kortregisterlådor.

Personavier aktuella 1991-06-30 ordnade efter personnummer.
 
A VI aAvgångsregisterSerien i kortregisterlådor.

Avställda personavier ordnade efter namn.
 
A VI bAvgångslängder 
BFlyttningslängderSerien inbunden
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden
 
C XDopböcker fr.o.m. 1991-07-01 
D IKonfirmationsböckerSerien inbunden
 
D IIKommunionlängdSerien inbunden 
D XKonfirmationsböcker (1995-1999)1995-1999, ingår i volym C X;1. 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden
 
E IIÄktenskapsböcker
 
E XVigselböcker fr.o.m. 1991-07-011991-1999, ingår i volym C X:1. 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden
 
F XBegravningsböcker fr.o.m. 1991-07-01 
G IBefolkningsstatistiska tabeller
 
HBilagor till kyrkobokföringen 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken 
JSkrivelser och resolutioner m.m. 
K ISockenstämmoprotokoll
 
K IIKyrkostämmoprotokoll 
K IIIKyrkorådsprotokoll 
K IV aSkolrådets protokoll 
K IV cSkolrådshandlingar 
K VÖvriga protokoll 
L I KyrkoräkenskaperSerien inbunden om ej annat anges 
L II aRäkenskaper för skola 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
MHandlingar angående prästval 
NVisitationshandlingar, inventarieförteckningar 
O IHandlingar ang. kyrka och kyrkogård m.m.
 
O IIHandlingar ang. kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O VIKartor och ritningarI kart- och ritningsarkiv 
P IÖvriga handlingar