Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Överluleå kyrkoarkiv


Överluleå församling utbröts 1831 ur Luleå landsförsamling (som samtidigt bytte namn till Nederluleå församling).

Från Överluleå församling utbröts 1890 Edefors församling och 1998 Sävasts församling.

Överluleå församling utgjorde ett eget pastorat till och med 1993. 1994 blev församlingen moderförsamling i ett gemensamt pastorat med Gunnarsbyns församling. Pastoratet utökades 1998 med Sävast församling.

Överluleå församling och Gunnarsbyns församling bildade 1977 Överluleå-Gunnarsbyns församlingars kyrkliga samfällighet. År 1989 ändrades namnet till Bodens kyrkliga samfällighet. Från 1998 ingår även Sävasts församling i samfälligheten. Den kyrkliga samfälligheten bildar eget arkiv. I samfälligheternas arkiv återfinnas bland annat löneuppgifter och räkenskaper. Delar av samfällighetens handlingar är även införtecknade i Överluleå kyrkoarkiv.

1816 hade beslut tagits om att inrätta ett kapellag inom Luleå landsförsamling, benämnt Heden. Beslutet blev dock aldrig genomfört. Överluleå församling kom att delvis motsvara det tidigare beslutade kapellaget.

Bodens by blev municipalsamhälle 1899 och stad från och med 1919. I kommunalt hänseende bildade staden en egen kommun, men den kyrkliga indelningen ändrades inte. Överluleå församling innefattade även Bodens stad. Staden utgjorde dock eget skoldistrikt.

Från cirka 1920 förde Överluleå församling särskilda kyrkböcker för Bodens stad. De är förtecknade i samma serier som församlingens övriga kyrkböcker.

Vissa byar och gårdar har haft skiftande församlingstillhörighet:
- Alternäs, som senare räknats till Råneå, upptas i Överluleå husförhörslängder A I:1a och A I:2b
- Junkoträsk, som senare räknats till Råneå, upptas i Överluleå husförhörslängd A I:1a
- Lappmotjärn, som senare räknats till Råneå, upptas i Överluleå husförhörslängd A I:1a
- Selet, som senare räknats till Nederluleå, upptas i Överluleå husförhörslängd A I:1a

Följande byar tillhörde Luleå landsförsamling (Nederluleå) före 1831: Alternäs, Alträsk, Avaheden, Bastuträsk, Bergtjärn (Jonttjärn), Bjässmoran, Boden, Bredåker, Brobyn, Brännbergsträsk, Buddbyn, Dammtorp (gård under Selets bruk), Degerbäcken, Edet, Ersträsk (Södra), Flarksjöbotten, Gemträsk, Hattträsk, Heden, Hedenfors, Hundsjö, Kallmyrheden (Kallmyrudden, Degerbäcken), Krokträsk eller Kusnoret, Kusån, Ljuså, Lombäcken, Mellersträsk, Mockträsk, Rasmyran, Råbäcken, Skatamark, Skogså, Sundsudden, Svartbjörsbyn, Svartbyn, Sävast, Unbyn, Vibbyn, Vittjärv, Västanträsk, Åkerholmen och Åmarken.

Följande byar överfördes till Edefors församling 1890: Björnberg, Björnträskån, Bodträskfors, Bodträskån, Bovallen, Bredträsk, Degerträsk, Djupsjö, Dragträsk, Edefors, Forsnäs, Forsudden, Furunäs, Grundträsk, Görjeån, Harads, Hatten vid Holmträsk, Havsträsk, Klusån, Krokbäcken, Krokfors eller Tallberget, Övre Krokträsk, Kvanån, Lakaträsk, Lövberg, Navarsberg, Norrhed, Odjursberg-Åddjaursberg, Rödingsträsk, Sandträsk, Storsand, Strömbacka, Sundisträsk, Svartlå, Svartlå bruk, Umtjärn, Västerby, Åbacka, Åkerby, Österby och Överäng.

Till arkivförteckningen finns ett skannat ortregister till Överluleå husförhörslängder och församlingsbok A II:1a - 1d.

 Serier (58 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden
 
A II bFörsamlingsböcker enligt lösbladssystemSerien i arkivkartong

Boden stad separat från övriga fastigheter.

Aktuella blad 1991-06-30 och tidigare avställda samsorterade efter
fastighet och personnummer.
 
A II cRegisterbokSerien inbunden
 
A IIIBöcker över obefintligaSerien inbunden
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivkartong

Personakter ordnade efter namn.
 
A IV cEmigrantregisterSerien i arkivkartong

Personakter ordnade efter personnummer
 
A IV dDödregisterSerien i arkivkartong

Personakter ordnade efter dödsår och personnummer.
 
A IV eAvställda ledkortSerien i arkivkartong

Avställda ledkort ordnade efter fastighet.
 
A VFörsamlingsregister 
A VI aAvgångsregisterSerien i arkivkartong

Avställda personavier ordnade efter namn.
 
A VI bAvgångslängderSerien inbunden
 
BIn- och utflyttningslängderSerien inbunden
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden
 
C XDopböcker (1991-1999)Fr.o.m. 1991-07-01. 
D IKonfirmationslängderSerien inbunden
 
D IIKommunionlängderSerien inbunden 
D XKonfirmationsböcker (1991-1999)Fr.o.m. 1991-07-01. 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden
 
E IIÄktenskapsböckerSerien i arkivkartong 
E XVigselböcker (1991-1999)Fr.o.m. 1991-07-01. 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden
 
F XBegravningsböcker (1991-1999)Fr.o.m. 1991-07-01. 
G IBefolkningsstatistiska tabellerSerien inbunden 
G IIÖvriga längder 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsboken 
H IIBilagor till in- och utflyttningslängder
 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken 
H III aBilagor till födelse- och dopboken 
H III bBilagor till födelse- och dopboken 
H IVBilagor till konfirmationsboken och kommunionlängden 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken, äktenskapsboken
 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
H VIIDiarieförda bilagor till folkbokföringen 
JSkrivelser, resolutioner och utslag.Serien i kapsel. 
K ISockenstämmoprotokoll.Serien inbunden.
 
K IIKyrkostämmoprotokoll. 
K IIIKyrkorådsprotokoll. 
K IV aSkolrådsprotokoll. 
K IV cSkolrådshandlingar. 
K VÖvriga protokoll. 
L IRäkenskaper för kyrka. 
L I bRäkenskaper kyrkan, verifikationer 
L II aRäkenskaper för skola. 
L II bVerifikationer till skolräkenskaperna. 
L IIIRäkenskaper för fattigvård. 
L IVRäkenskaper för kollekt. 
L VSpecialräkenskaper 
MHandlingar rörande prästval. 
N IVisitationsprotokoll och handlingar. 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar. 
O I aHandlingar angående kyrka och kyrkogård. 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord.För fastighetshandlingar, se även bilagor till kyrkorådets protokoll, serie K III b. Handlingar om fastigheter kan även ingå i Bodens kyrkliga samfällighets arkiv (1977-1999), särskilt för tiden från och med 1993.

För kartor och ritningar, se serie O VI.
 
O VI aRitningar, Överluleå kyrka
 
O VI bRitningar, övriga kyrkor och fastigheter
 
O VI cKartor och ritningar, kyrkogårdar.
 
O VI dKartor
 
PÖvriga handlingar.