Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar från torsdagen den 19 mars fram till minst den 15 april. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Råneå tingslags häradsrätts arkiv


RÅNEÅ TINGSLAGS HÄRADSRÄTT (1673-1947)

Ett tingslag var benämningen på ett område, vanligtvis en socken, vars invånare hade ett gemensamt ting. I Norrland fanns fr.o.m. cirka 1670 en häradsrätt, som domstol i första instans, i varje tingslag. Häradsrätten sammanträdde minst en gång per år. De ordinarie sammanträdena (lagtima ting) hölls vanligen en gång under första halvåret (vårting) och en gång under andra halvåret (höstting). Häradsrätten kunde också hålla extra sammanträden (urtima ting) för särskilt brådskande fall såsom grövre brottsmål. Ett eller flera tingslag sammanfördes i domsagor under en häradshövding. Tingslagen och häradsrätterna ersattes 1971 av tingsrätter.

Före 1680 utgjorde hela dåvarande landskapet Västerbotten en enda domsaga med en häradshövding. Mellan åren 1680 och 1820 var landskapet uppdelat i Västerbottens södra domsaga och Västerbottens norra domsaga, fr.o.m. 1820 kallad Norrbottens domsaga. 1838 bröts socknarna Nederkalix, Överkalix, Jukkasjärvi, Karesuando, Nedertorneå, Övertorneå och Pajala ut ur Norrbottens domsaga och bildade Norrbottens norra domsaga medan de återstående socknarna bildade Norrbottens södra domsaga. År 1877 bröts Råneå tingslag ut ur den södra domsagan medan Nederkalix och Överkalix tingslag bröts ut ur den norra domsagan och tillsammans bildade de Kalix domsaga. I domsagan ingick även Gällivare tingslag fram t.o.m. 1903. Fr.o.m. 1948 slogs domsagans tre tingslag samman till Kalix tingslag. Råneå tingslag omfattade Råneå socken.


Källor:
Nordisk familjebok
J. E. Almqvist, Lagsagor och domsagor i Sverige med särskild hänsyn till den judiciella indelningen, Stockholm 1954

 Serier (19 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A DOMBÖCKER OCH PROTOKOLL 
A IDomböcker före 1948 
A I aDomböcker vid ordinarie ting
 
A I bDomböcker och protokoll vid urtima ting
 
A IISmåprotokollSerien omfattar serier av uppbud- och lagfartsprotokoll, inteckningsprotokoll, bouppteckningsprotokoll, förmynderskapsprotokoll, äktenskapsförordsprotokoll och avhandlingsprotokoll. Serien omfattar även bouppteckningar (serie F II) fr.o.m. 1810.

Register till bouppteckningar omfattande tiden 1756-1900 (spridda år) återfinns i digital form i Riksarkivets söktjänst SVAR, Digitala forskarsalen. Bouppteckningsregister omfattande åren 1937-1947 återfinns även i serie C II a.

Volymerna 1 och 6-86 är skannade och finns tillgängliga i elektronisk form.
 
A IIIProtokoll vid extra förrättningarProtokoll vid extra förrättningar omfattar serier av syneprotokoll, värderingsprotokoll, jordrannsakningsprotokoll och skattläggningsprotokoll.
 
A IVFörvaltningsprotokoll m.fl. protokoll inför domhavanden m.m. 
CLIGGARE OCH REGISTER FÖR TILLÄMPNINGEN AV VISSA BALKAR OCH LAGAR 
C IILiggare och register för tillämpningen av ärvdabalken och föräldrabalken 
C II aBouppteckningsregisterSerien omfattar ett alfabetiskte register till bouppteckningar i serie A II. 
C VLiggare och register för tillämpningen av handelsbalken och konkurslagen 
C VIILiggare och register för tillämpningen av rättegångsbalken av år 1734 
C VII aStämningslistor och förteckningar över uppskjutna mål 
FHANDLINGAR TILL DOMBÖCKER OCH PROTOKOLL M.M. 
F IInneliggande handlingar 
F I aInneliggande handlingar, allmän serie 
F IIBouppteckningar och arvskiftenRegister till bouppteckningar omfattande tiden 1756-1910 återfinns i digital form i Riksarkivets söktjänst SVAR, Digitala forskarsalen.

Volymerna 1-5 är skannade och finns tillgängliga i elektronisk form.
 
F IIIUppgifter om dödsfallDödlistor omfattande åren 1814-1921 (spridda år) återfinns i serie A II. 
F IVKonkursakter