Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Inskrivningsdomarens i Linköpings domsaga arkiv


 Serier (23 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
AProtokoll 
A ILagfartsprotokollFöre 1933, se Linköpings domsagas arkiv, serie A II.

Häri även protokoll över: bouppteckningar; morgongåvobrev; testamenten och avhandlingar om lösöreköp;
bouppteckningsregister; förmynderskapsprotokoll; äktenskapsförordsprotokoll; tomträtts- och vattenfallsrättsärenden (A III) 1933-1947. Serien fortsätter fr o m 1948 i serie G I.
 
A IIInteckningsprotokollSerien inbunden. Före 1933, se Linköpings domsagas arkiv, serie A II. Serien fortsätter fr o m 1948 i serie G II. 
A IIITomträtts- och vattenfallsrättsprotokollFöre 1933, se Linköpings domsagas arkiv, serie A II. 
A IVProtokoll vid uppläggande av nya fastighetsböcker 
CLiggare och register, upplagda och förda enligt bestämmelser utfärdade före 1932 
C ILagfartsböcker med registerSerien omfattar fastighetsliggare som förts i enlighet med 1875 års bestämmelser om lagfarts- och inteckningsböcker.

Tidsangivelserna är ungefärliga.

Skadade lagfartsböcker är inte tillgängliga för forskning.
 
C IIInteckningsböckerSerien omfattar fastighetsliggare som förts i enlighet med 1875 års bestämmelser om lagfarts- och inteckningsböcker. 
DLiggare och register, upplagda och förda enligt bestämmelser utfärdade efter 1931 
D IFastighetsböcker 
D I aAktuella fastighetsböckerSerien avser fastighetsböcker enligt lösbladssystem och förda enligt SFS 1931:169 och 1931:519.
Före 1933, se serierna C I (lagfartsböcker) resp. C II (inteckningsböcker).

För avställda fastighetsblad, se serie D I b.
 
D I bAvställda fastighetsböckerFör år 1970 aktuella fastighetsblad, se serie D I a. 
D IITomträttsbok 
D IIIDagböcker 
D III aDagbok över lagfartsärendenSerien inbunden. 
D III bDagbok över inteckningsärendenSerien inbunden. 
D III cDagbok över tomträtts- och vattenfallsrättsärendenSerien inbunden. 
D III dDagbok över ärenden rörande inteckning i jordbruksinventarier 
D IVTomtbildningslängder 
GAkter 
G ILagfartsakterSerien inbunden. Före 1948, se serie A I.

Häri även: bouppteckningsregister 1948-1958; samtliga småprotokoll utom inteckningsprotokoll 1948-1958 samt förmynderskapsprotokoll 1953-1958.

Fr o m 1959 avser serien endast lagfartsakter.
 
G IIInteckningasakterSerien inbunden. Före 1948, se serie A II. 
G IIIAkter i ärenden om återvinning av stämpelskatt