Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Inskrivningsdomarens i Östersysslets domsaga arkiv


Inskrivningsdomaren i Östersysslets domsaga

Inskrivningsdomaren i Östersysslets domsaga bildades 1933 och kom att bestå till och med år 1970. Därefter övergick verksamheten till Inskrivningsmyndigheten i Kristinehamns domsaga. Domsagan omfattade socknarna/städerna:

Alster (t o m 1951)
Bjurtjärn (fr o m 1952)
Brattfors
Filipstad (fr o m 1945)
Färnebo
Gåsborn
Kristinehamn (fr o m 1967)
Kroppa
Lungsund
Nordmark
Rudskoga
Rämmen
Storfors (fr o m 1960)
Södra Råda
Varnum (t o m 1951)
Visnum
Visnums-Kil
Väse
Ölme
Östra Fågelvik (t o m 1966)

 Serier (9 st)