bild
Arkiv

Generalmönsterrullor


Samlingen Generalmönsterrullor består av rullor, vilka insänts till Krigskollegium och där varit ordnade som en enhetlig serie. Under föregående ordningsarbeten har serien splittrats och en stor del av rullorna placerats på de olika regementsarkiven. Under 1920-talet återställdes samlingen. Det nu avslutade ordningsarbetet
har syftat till att komplettera samlingen med en del generalmönsterrullor, vilka påträffats i Krigsarkivets oordnade handlingar, samt att numrera samlingen.

Rullorna är ordnade regementsvis i ordningen indelta, svenska och finska samt värvade regementen. Inom gruppen indelta regementen har rullorna ordnats truppslagsvis, infanteriet i Svealän, Götaland och Norrland, kavalleriet i samma ordning och därefter finska regementen. Gruppen värvade regementen har uppställts i ordning svenska, utländska och tillfälliga förband. Då ett värvat regemente härstammar från andra regementen, har dessa uppställts i omedelbar närhet av detta regemente.

Till förteckningen hör ett register uppgjort i alfabetisk ordning.

Vid rekvisition hänvisas endast till rullans nummer.

 Serier (1 st)

ReferenskodTitel 
0Arkiv med löpande volymnumrering