Med anledning av coronapandemin begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Ystads läroverks arkiv


Ystads läroverks arkiv

HISTORIK

Läroverket har under tidernas lopp varit verksamt under olika namn:

Ystads latinskola -1784
Ystads trivialskola 1785-1820
Ystads (lägre) lärdomsskola 1821-1857
Ystads (lägre) elementarläroverk 1857-1879
Ystads (femklassiga) allmänna läroverk 1879-1897
Ystads högre (allmänna) läroverk 1897-1909
Ystads högre allmänna läroverk 1910-1966.

 Serier (34 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie 
~Ritningar 
A IKollegiets protokoll 
A IIKlasskonferensprotokoll 
A IIIÄmneskonferensprotokoll 
A IVÖvriga protokoll 
B IKoncept (kopior till utgående skrivelser) 
B IIKopior av utfärdade tjänstgöringsbetyg 
C IDiarier 
D I aKataloger (tryckta) 
D I bElevmatriklar 
D I cElevkort 
D II aBetygskataloger 
D II bBetygstabeller i studentexamen 
D II cBetygstabeller i realexamen 
D IIILiggare över lärare och annan personal 
D IVÖvriga liggare och förteckningar 
E IInskrivningshandlingarHandlingarna efter 1916 utgallrade jämlikt riksarkivets gallringsbeslut 421/1974. 
E IIHandlingar ("årshandlingar") 
E IIIInkomna skrivelser 
F IHandlingar rörande skola, undervisning, elever 
F II aSchemata och arbetsordningar 
F II bÅrsredogörelser (tryckta) 
F III aStudentexamensscriptaGallring verkställd jämlikt riksarkivets gallringsbeslut 329/1972. Skrivningar bevaras i samtliga ämnen 1892-1900 och därefter endast skrivningarna i modersmålet. 
F III bRealexamensscriptaGallring verkställd jämlikt riksarkivets gallringsbeslut 411/1974. 
F IVHandlingar angående lärare 
F VHandlingar rörande läroverksbyggnaden 
F VIÖvriga ämnesordnade handlingar 
G I aRäkenskaper och räkenskapshandlingar 
G I bVerifikationerVerifikationerna 1958-66 innehåller avlöningslistor. 
G IIAvlöningsräkenskaper 
Ö IFotografier av lärare och elever 
Ö IIArkiv med främmande proveniens 
Ö IIIOplacerade handlingar