Torsdag den 19 september kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Arkiv

Länsstyrelsen i Hallands län. Planeringssektionens arkiv


 Serier (60 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A III eMånatliga uppgifter till centrala automobilregistret ang. bilar i yrkesmässig trafikMånatliga uppgifter till centrala atomobilregistret ang. bilar i yrkesmässig trafik. 
B IIDiarium över äganderätts- och försäkringsutredningar rörande motorfordon 
C I aaaPersonbilsregister 
C I aabLastbilsregister 
C I aacBussregister 
C I aadMotorcykelregister 
C I aaeSläpfordonsregister 
C I aafLättviktsmotorcykelregister 
C I aagTraktorregister 
C I abcFörteckning över ägareansvar rörande motorfordon1953-30/6 1971. Från 1/1 1963 föres förteckningen i kortsystem. Icke aktuella kort utgallras enl. Kungl. brev 30/12 1958. Finns på bilregistret. 
C I abdFörteckning över äganderätts- och försäkringsutredningarFörteckning över äganderätts- och försäkringsutredningar. 
C I abeFörteckning över interimsskyltar och interimlicenserFrån den 1/1 1963 föres förteckningen i kortsystem. Icke aktuella kort utgallras enl. Kungl. brev 30/12 1958. 1/2 1974 serien slut. 
C I abfRegister över skattebefriade invalidfordon1953 - 30/6 1971. Icke aktuella kort utgallras enl. Kungl. brev 30/12 1958. Finns på bilregistret. 
C I abiFörteckning över saluvagnsskyltar1953- - 30/6 1971. Från 1/1 1963 föres förteckningen i kortsystem. Icke aktuella kort utgallras enl. Kungl. brev 20/12 1958. Finnes på bilregistret. 
C I baaLiggare över utfärdade körkort 
C I caRegister över tillstånd till beställningstrafik för personbefodran 
C I cbRegister över tillstånd till linjetrafik med motorfordon 
C I ccRegister över tillstånd till beställningstrafik för godsbefodran 
C I cdRegister över avslagna ansökningar om tillstånd till beställningstrafik med motorfordonÖverförd från landskansliet. Serien slut. 
C I ceLiggare över körskolor. Liggare över instruktörer vid körskolor se C I cf 
C I chRegister över för uthyrning godkända bilarÖverförd till planeringsavdelningen.