Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Alfshögs kyrkoarkiv


Alfshögs kyrkoarkiv

HISTORIK

Annexförsamling i Ljungby och Alfshögs pastorat till 1830. 1830-1847 annexförsamling i Ljungby, Alfshögs, Sibbarps och Dagsås pastorat. 1847-1961 annexförsamling i Ljungby och Alfshögs pastorat. Från 1962 annexförsamling i Vessige, Askome, Okome, Köinge, Svartrå och Alfshögs pastorat, Falkenbergs konstrakt, Göteborgs stift.

 Serier (49 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie 
A IHusförhörslängder
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden.
 
A II bFastighetsförteckningar 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivboxar. Personakter över församlingens invånare sorterade efter fastighet och inom varje fastighet ordnade alfabetiskt familjevis efter efternamn. 
A IV bObefintligregisterInga handlingar. 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradePersonakter sorterade efter dödsår och inom varje år efter personnummer. 
A VFörsamlingsregister 
A VI aAvgångsregisterSerien i arkivboxar. Avtryckskort 1947-1967 avställda 1947-1964 och 1965-1967 sorterade alfabetiskt inom respektive avställningsperiod. Personavier 1967-1991 avställda 1967-1970, 1971-1975, 1976-1977 och 1978-1991 sorterade alfabetiskt inom respektive avställningsperiod. 
A VI bAvgångslängderInga handlingar. 
BFlyttningslängderSerien inbunden.
 
C IFödelse- och dopböcker. HuvudserienSerien inbunden.
 
C IIFödelse- och dopböcker. Duplettserien 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden om inget annat anges. 
D XKonfirmationsbok med ADB 
E ILysnings- och vigselböcker. HuvudserienSerien inbunden.
 
E IILysnings- och vigselböcker. Duplettserien 
E IIIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
F IDöd- och begravningsböcker. HuvudserienSerien inbunden.
 
F IIDöd- och begravningsböcker. Duplettserien 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
GÖvriga längder
 
H IBilagor till husförhörslängden 
H IIBilagor till flyttningslängdenSerien i arkivboxar.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken 
H IVBilagor till konfirmationsboken och kommunionlängden 
H VBilagor till vigselboken 
H VIBilagor tiil dödboken 
JSkrivelser, resolutioner, kungörelser 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingar 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrka
 
L I bVerifikationer till kyrkoräkenskaperna 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VÖvriga räkenskaper 
MHandlingar angående prästval 
NVisitationsprotokoll, ämbetsberättelser, inventarie- och arkivförteckningar 
O I aHandlingar angående kyrkan 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
P IÖvriga handlingar 
P IIPålysningsböcker