Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar från torsdagen den 19 mars fram till minst den 15 april. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Barkåkra kyrkoarkiv


Barkåkra kyrkoarkiv

HISTORIK

Barkåkra församling är ett enförsamlingspastorat i Bjäre kontrakt. Barkåkra församling utgjorde fram till 1962-01-01 ett pastorat tillsammans med Rebbelberga församling, men utgör efter detta datum eget pastorat.

 Serier (75 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
# 1Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie (äldre serie) 
# 2Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie (ny serie) 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker (inbunden serie)Serien inbunden.
 
A II bFörsamlingsböcker (lösbladssystem)Serien i arkivboxar. Alfabetiskt sorterad efter fastighet och inom varje fastighet i personnummerordning. 
A II cFörteckningar till församlingsböckerna 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivboxar. Personakter över församlingens invånare sorterade efter fastighet och inom varje fastighet i personnummerordning. 
A IV bObefintligregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter dödsår och inom varje år efter personnummer. 
A VFörsamlingsregisterSerien i arkivboxar. Avtryckskort 1947-1967 har gallrats i enlighet med Riksarkivets gallringsbeslut nr 254. Personavier 1968-1991, avställda 1981 och 1991, sorterade efter personnummer. 
A VI aAvgångsregisterSerien i arkivboxar. Avtryckskort 1947-1967 har gallrats i enlighet med Riksarkivets gallringsbeslut nr 254. Personavier 1968-1991 sorterade efter personnummer. 
A VI bAvgångslängd 
A XRegister över kyrkotillhörigaSerien utgallrad enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. 
BFlyttningslängderSerien inbunden om inget annat anges.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden om inget annat anges.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien inbunden. Förd med ADB om inget annat anges. 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden.
 
D XKonfirmationsbok med ADBSerien inbunden. 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien inbunden. Förd med ADB. 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien inbunden. Förd med ADB. 
GÖvriga längderSerien i kapslar om inget annat anges.
 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t.o.m. 1967Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. 
H IIBilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967Serien i arkivboxar. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivboxar. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t.o.m. 1967Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t.o.m. 1967Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. Bilagor 1916-1940 (H V:2) saknades vid leverans till landsarkivet. 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivboxar. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. Ej gallringsbaraSerien i arkivboxar. 
H VII bBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. GallringsbaraSerien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. 
H XBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. 
J ISkrivelser, resolutioner, utslag och memorialSerien i arkivboxar. Kungörelser 1954-1970 har gallrats enligt RA-MS 1997:65. 
J II aDiarier 
J II bDiarieförda handlingarSerien i arkivboxar. 
K ISockenstämmans (sockennämnds) protokoll och handlingarSerien i arkivboxar. 
K II aKyrkostämmans, kyrkofullmäktiges och församlingsdelegerades protokollSerien inbunden. 
K II bKyrkostämmans, kyrkofullmäktiges och församlingsdelegerades handlingarSerien i arkivboxar 
K III aKyrkorådets protokollSerien inbunden. 
K III bKyrkorådets handlingarSerien i arkivboxar. 
K IV aSkolrådets protokoll 
K IV bFörteckningar över skolpliktiga barn 
K IV cAndra handlingar angående skolväsendet 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrka och församling. HuvudräkenskaperSerien inbunden om inget annat anges.
 
L I bRäkenskaper för kyrka och församling. SpecialräkenskaperSerien inbunden om inget annat anges.
 
L I cRäkenskaper för kyrka och församling. FördelningskortSerien i arkivboxar. 
L I dRäkenskaper för kyrka och församling. VerifikationerSerien utgallrad fr o m 1933 enligt Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvårdInga handlingar. 
L IVRäkenskaper för kollektSerien i arkivboxar. Kollektböcker. 
L V aRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål. Räkenskaper för fonderVolym innehållande gravfonder fr.o.m. 1962 saknades vid arkivgenomgång 2003 och har ej levererats till landsarkivet. 
L V bRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål. Räkenskaper för prästlöne-, kyrkomusikerlöne-, löneboställs-, prästgårdsbyggnads- och pastoratskassaSerien i arkivboxar. 
L V cRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål. VerifikationerPrästgårdskassans verifikationer 1924-1928 saknades vid förteckningsarbete 2018. 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämma 
MHandlingar angående prästval 
N IVisitationsprotokoll 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningarSerien i arkivboxar om inget annat anges. 
O I aHandlingar angående kyrkaSerien i arkivboxar. 
O I bHandlingar angående kyrkogårdSerien i arkivboxar. 
O I cGravböckerSerien i arkivboxar. 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordSerien i arkivboxar. 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmånerSerien i arkivboxar. 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningenSerien i arkivboxar. 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor 
P IPålysningsböckerSerien i arkivboxar. 
P IIÖvriga handlingarSerien i arkivboxar. 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetetSerien i arkivboxar. 
P IVTidningsurklippTidningsurklippen huvudsakligen samlade och ordnade (ej kronologiskt) av stationsmästare Peter August Lindén (1872-1960) och omfattar från 1900-talets början fram till hans död. Kategorisering enligt äldre förteckning, men bandens innehåll är högst varierande. Tidningsurklippen efter 1960 har samlats av församlingen. 
P VFotografier