bild
Arkiv

Burlövs kyrkoarkiv


Burlövs kyrkoarkiv


HISTORIK


Burlövs församling har alltsedan den omnämnes i Lunds stifts Landebog 1569 utgjort ett eget pastorat inom Bara kontrakt.

 Serier (56 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker (inbunden serie)Serien inbunden.
 
A II bFörsamlingsböcker (lösbladssystem), aktuell serieSerien i arkivboxar. Alfabetiskt sorterad efter fastighet och inom varje fastighet i personnummerordning efter sökpersonen. 
A II cFörsamlingsböcker (lösbladssystem), avställd serieSerien i arkivboxar. Avställd 1970-1982 och 1983-1991. Alfabetiskt sorterad efter fastighet och inom varje fastighet i personnummerordning efter sökpersonen. 
A II dFastighetsförteckningarSerien i arkivboxar.
 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivboxar. Personakter över församlingens invånare ordnade alfabetiskt familjevis efter efternamn. Personakter för på församlingen skrivna och utan känt hemvist är lagda separat. 
A IV bObefintligregister 
A IV cEmigrantregisterSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter personnummer. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter dödsår och inom varje år efter personnummer.
 
A VFörsamlingsregisterAvtryckskort 1947-1967 har gallrats i enlighet med Riksarkivets gallringsbeslut nr 254. Personavier 1968-1991 har gallrats av församlingen. 
A VI aAvgångsregisterAvtryckskort 1947-1967 har gallrats i enlighet med Riksarkivets gallringsbeslut nr 254. Personavier 1968-1991 har gallrats av församlingen. 
A VI bAvgångslängder 
B IInflyttningslängderSerien inbunden.
 
B IIUtflyttningslängderSerien inbunden.
 
B IIIAvflyttningsjournaler och avflyttningslängderSerien inbunden. 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien inbunden. 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden.
 
D XKonfirmationsbok med ADBSerien inbunden. 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien inbunden.
 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien inbunden. 
GÖvriga längderSerien i arkivboxar om inget annat anges.
 
H IBilagor till husförhörslängdenSerien inbunden om ej annat anges. 
H IIBilagor till flyttningslängdenSerien inbunden utom nr 1-4, 11-13.
 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken 
JSkrivelser och resolutioner m.m. 
K ISockenstämmans protokollSerien inbunden. 
K IIKyrkostämmans protokoll 
K III aKyrkorådets protokoll 
K III bKyrkorådets handlingar 
K IV aSkolrådets protokollSerien inbunden. 
K IV bFörteckning över skolpliktiga barnSerien inbunden. 
K IV cSkolrådets handlingar 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aKyrkans räkenskaperSerien inbunden. Huvudräkenskaper.
 
L I bKyrkans räkenskaperSerien inbunden. Specialräkenskaper. 
L II aRäkenskaper för skolaSerien inbunden. 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
MHandlingar angående prästval 
N IVisitationsprotokoll 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar 
O I aHandlingar angående kyrkan
 
O I bHandlingar angående kyrkogården 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar rörande prästerskapet och kyrkobetjäningen 
P IÖvriga handlingar