Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Hörröds kyrkoarkiv


Hörröds kyrkoarkiv

HISTORIK

Församlingarna Hörröd och Maglehem i Gärds härad bildar ett pastorat i Gärds kontrakt av Lunds stift. Hörröd var förut moderförsamling men enligt ett kungligt brev 1925-05-15 blev Maglehem moderförsamling. Hörröds församlig ingår i Degeberga kommun. Hörröd skrevs 1145 Hethoryd (avskrift 1494). I Lunds stifts landebok från 1569 står det Hörrydt.

 Serier (52 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker (inbunden serie)Serien inbunden.
 
A II bFörsamlingsböcker (lösbladssystem) 
A II cFastighetsförteckningar 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggare 
A IV bObefintligregisterInga handlingar. 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter dödsår och inom varje år efter personnummer. 
A VFörsamlingsregisterAvtryckskort 1947-1967 har gallrats i enlighet med Riksarkivets gallringsbeslut nr 254. 
A VI aAvgångsregisterAvtryckskort 1947-1967 har gallrats i enlighet med Riksarkivets gallringsbeslut nr 254. 
A VI bAvgångslängderInga handlingar. 
BFlyttningslängderSerien inbunden.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden.
 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböckerInga vigslar 1969-1973. 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
GÖvriga längderSerien inbunden om inget annat anges.
 
H IBilagor till husförhörslängden
 
H IIBilagor till flyttningslängdenSerien inbunden.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken
 
H VIBilagor till död- och begravningsboken
 
JSkrivelser och resolutioner
 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar 
K IIKyrkostämmans protokoll och handlingar 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingar 
K IVSkolrådets protokoll och övriga handlingar rörande skolväsendet 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrkaSerien inbunden.
 
L I bVerifikationer till kyrkoräkenskaperna 
L II aRäkenskaper för skola 
L II bVerifikationer till skolräkenskaperna 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VÖvriga räkenskaper 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämman 
MHandlingar angående prästval
 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningar
 
N II Ämbetsberättelser 
O IHandlingar angående kyrka m.m. 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord. 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen 
O VDonationshandlingar 
P IÖvriga handlingar och handskrifter