bild
Arkiv

Roterings- och utskrivningslängder


KRIGSARKIVET . Roterings- och utskrivningslängderna fördes under tiden ca 1620-1680 och förtecknar större delen av den manliga befolkningen och omfattar all slags jord. De består av två typer av längder, dels roteringslängderna- eller de av prästerna upprättade mantalslängderna -, dels utskrivningslängderna. Roteringslängderna utgjorde underlaget för utskrivningslängderna och förtecknar de till militärtjänst utskrivna männen. De soldater som togs ut återfinns i Rullor 1620-1723, Generalmönsterrullor samt Rullor 1724-. Längderna är ordnade landskapsvis och utgör för bl a släktforskare ett komplement till annat äldre arkivmaterial. KrA fört nr 45 Till Roterings- och utskrivningslängderna finns också sockenregister, vilka är mikrofilmade.

 Serier (2 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
RRegister 
D3Roterings- och utskrivningslängderSerien innehåller mantals-, roterings- och utskrivningslängder och omfattar all slags jord, således såväl skatte- och krono- som frälse- och prästgårdsjord. Längderna är ordnade landskapsvis och i SVARs katalog är dessa ordnade alfabetiskt. De flesta längderna för åren 1653-1683 återfinns under avd. Flera landskap. Upplands längder omfattar hela Stockholms län, alltså även Södertörn. Västmanland, Närke, Värmland och Dalarna är delvis sammanbundna, varför t ex Värmlands längder ibland återfinns på Närke o s v. Se resp landskap. En del mantalslängder från Västmanland år 1642 är sammanbundna med Smålands längder för samma år. Dalslands längder återfinns dels under Värmland och dels under Västergötland, varvid det gäller, att de äldsta och yngsta längderna får sökas på Västergötland och de mellersta (tiden 1640-1648) på Värmland. Ölands längder återfinns under Småland (Kalmar län). En del längder för Blekinge år 1676 återfinns under Kronobergs läns längder för samma år. Se i övrigt Skåne. En del mantalslängder från Österbotten år 1642 är sammanbundna med Smålands längder för samma år. Register återfinns i en del volymer, företrädesvis i dem, som innehåller adelslängder. I ett mindre antal fall ingår även mönsterrullor i längderna, liksom längder ibland kan ingå i mönsterrullor.