För närvarande är det problem med sökningar och sidvisningar i söktjänsten, felsökning pågår.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Jäders kyrkoarkiv


 Serier (107 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
#Kartor och ritningar 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serieSamtliga volymer med ortregister och bok över obefintliga.
 
A II bFörsamlingsböcker på lösbladSerien, som är lagd i kartonger och som omfattar tiden 1971-1991-06-30, är lagd i bokstavsordning efter fastigheter och inom varje fastighet i bokstavsordning efter huvudmännen.
I volymen 1 finns Korslista 1-2 med hänvisningar från ny till gammal fastighetsbeteckning och vice versa.
 
A IIIBöcker över obefintligaSerien avslutad. Jämför även serien A IV b.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien, som är lagd i kartonger, består av den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren lagd i bokstavsordning. 
A IV bObefintligregisterInga personer obefintligförda under perioden 1947 t.o.m. 1991-06-30.
Serien avslutad.
Jämför serien A III.
 
A IV cEmigrantregisterSerien avslutad. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeI personnummerordning årsvis.
Serien i kartonger.
 
A VFörsamlingsregisterSerien i kartonger. 
A VI aAvgångsregisterSerien avslutad. 
A VI bAvgångslängd 
A XRegister över kyrkotillhörigaADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet. Benämnes även "Församlingsregister".

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre tillhör församlingen.

Aktuellt register överfört till Kafjärdens församling år 1995.
 
BIn- och utflyttningslängderSerien inbunden där ej annat anges.

Åre 1837-1838.
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1994Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5 (RA-MS 1997:65).

Papperslistor för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)1792 – 1991
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)1876 – 1967
 
D XKonfirmationsböcker med ADB1991 – 1994Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5 (RA-MS 1997:65).

Papperslistor för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
Serien avslutad. Se vidare serien E II.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien avslutad. 
E XVigselböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1994Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5 (RA-MS 1997:65).

Papperslistor för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
Serien avslutad.
 
F XBegravningsböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1994Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5 (RA-MS 1997:65).

Papperslistor för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
G IIStatistiska tabeller 
G XVerksamhetsregisterADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre deltar i någon verksamhet.

Aktuellt register överfört till Kafjärdens församling år 1995.
 
GÖvriga längder1702 – 1993
 
H I aBilagor till husförhörslängd och församlingsbokSamtliga bilagor t o m 1991-06-30 har levererats till landsarkivet. 
H I bBok över äktenskapsbetygSamtliga bilagor t o m 1991-06-30 har levererats till landsarkivet. 
H I cInskrivningslistor och kortSamtliga bilagor t o m 1991-06-30 har levererats till landsarkivet. 
H IIBilagor till in- och utflyttningslängdenSamtliga bilagor t o m 1991-06-30 har levererats till landsarkivet.

Handlingar 1901-1951 utgallrat 1978.

Serien i arkivkartonger.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopbokSamtliga bilagor t o m 1991-06-30 har levererats till landsarkivet.

Serien i arkivkartong.
 
H IVBilagor till konfirmationsbokSamtliga bilagor t o m 1991-06-30 har levererats till landsarkivet.

Serien i arkivkartong.
 
H V aBilagor till lysnings- och vigselbok samt äktenskapsbok HandlingarSamtliga bilagor t o m 1991-06-30 har levererats till landsarkivet.
 
H V bBilagor till lysnings- och vigselbok samt äktenskapsbok KungörelseböckerSamtliga bilagor t o m 1991-06-30 har levererats till landsarkivet. 
H VI aBilagor till död- och begravningsboken TacksägelsebokSamtliga bilagor t o m 1991-06-30 har levererats till landsarkivet. 
H VI bBilagor till död- och begravningsboken HandlingarSamtliga bilagor t o m 1991-06-30 har levererats till landsarkivet. 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Ej gallringsbara.Serien innehåller:
Handlingar utfärdade i utlandet och handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.

I Jäders kyrkoarkiv har sådana handlingar inte påträffats.
 
H X bBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Gallringsbara.Serien gallras med stöd av RA-MS 2000:5.

Gallringsfrister:
Bilagor till dopboken: 20 år.
Övriga bilagor: 5 år.
 
J II aFörteckningar över kungörelser1886 – 1897 
J II bKungörelser1966 – 1978 
J IIIProstlådeexpeditioner1852 – 1916 
J IVDiarieförda handlingar1992 – 1994 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar1650 – 1862
 
K II aKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokoll1863 – 1994 
K II bKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges handlingar1870 – 1994 
K II cPastoratsstämmans protokoll 
K II dPastoratsstämmans bilagor 
K III aKyrkorådets protokoll1839 – 1994 
K III bKyrkorådets handlingarSerien i kartonger. 
K III cPastoratskyrkorådets protokollSerien inbunden. 
K III dPastoratskyrkorådets handlingar 
K IV aSkolrådets protokoll1856 – 1932Skolväsendet överfört till den borgerliga kommunen 1933-01-01. 
K IV bSkolrådets handlingarSkolväsendet överfört till den borgerliga kommunen 1933-01-01. 
K IV cFörteckningar över skolpliktiga barn1856 – 1906 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar1851 – 1989 
L I aRäkenskaper för kyrka och församling1650 – 1988Huvudräkenskaper fr o m 1989 återfinnes under Kjula kyrkliga samfällighets arkiv.
Huvudräkenskaper fr o m 1995 återfinnes under Kafjärdens församlings arkiv.
 
L I bRäkenskaper för kyrka Verifikationer. Bevarad serieSerien i kartonger.

Övriga verifikat tillhörande kyrkokassan noteras som serie
L I g och gallras med 10 års gallringsfrist.

Verifikat och andra räkernskaper fr o m 1989 återfinns under Kjula kyrkliga samfällighets arkiv.
Räkenskaper m m fr o m 1995 återfinns under Kafjärdens församlings arkiv.
 
L I gRäkenskaper för kyrka. Verifikationer. Gallringsbar serieVerifikat tillhörande kyrko- och pastoratskassan har gallrats med 10 års gallringsfrist.

Bevarade verifikat tillhörande kyrko- och pastoratskassan är noterade som serie
L I b.

Verifikat och andra räkernskaper fr o m 1989 återfinns under Kjula kyrkliga samfällighets arkiv.
Räkenskaper m m fr o m 1995 återfinns under Kafjärdens församlings arkiv.
 
L II aRäkenskaper för skola. Räkenskapsböcker1852 – 1853Serien inbunden.

Se även serie L I a. Skolväsendet överfört till den borgerliga kommunen 1933-01-01.
 
L II bRäkenskaper för skola. VerifikationerSerien i kartonger.
Åren 1884-1891 och 1891-1901 saknas.
Skolväsendet överfört till den borgerliga kommunen 1933-01-01.
 
L III aRäkenskaper för fattigvården Räkenskapsböcker1796 – 1863Serien inbunden. 
L III bRäkenskaper för fattigvård Verifikationer 
L IV aRäkenskaper för kollekt. KollektböckerSerien inbunden, med nedan angivna undantag. 
L IV bRäkenskaper för kollekt. Verifikationer. Bevarad serieSerien i kartonger.

Övriga verifikationer gallras med 10 års gallringsfrist under serie L IV g.
 
L IV gRäkenskaper för kollekt. Verifikationer. Gallringsbar serieSerien i kartonger.

Förtecknas ej.

Gallringsfrist 10 år.

Verifikationer som skall bevaras förtecknas under serie L IV b.
 
L V aRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål: Prästlönekassan och sockenmagasinet1942 – 1953Serien inbunden. Serien avslutad. Fr.o.m. 1954 se Pastoratskassan. 
L V bRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål: PrästgårdsbyggnadskassanSerien avslutad. Fr.o.m. 1938 se Pastoratskassan. 
L V cRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål: PastoratskassanSerien inbunden. 
L V dRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål: Pastoratskassans bevarade verifikationerSerien i kartonger. 
L V eRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål: FonderSerien i kartonger. 
L V fRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål: MagasinskassanSerien ingår i L V a. 
L V gRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål: Orgelbyggnadskassan1936 – 1937 
L V hRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål: Restaureringskassan1939 – 1942 
L V iRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål: Kyrkoherdekassan1936 – 1956 
L V kRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål: Dohna-Soopska kyrko- och gravkassan1798 – 1988 
L V lRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål: Kyrkogårdskassan1938 – 1942 
L V mRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål: Lasarettsfonden1788 – 1923 
L V nRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål: Jäders församlingsbibliotek1869 – 1951 
L VIRäkenskaper i sammandragSerien i kartonger.
 
MHandlingar angående prästval1784 – 1978Serien i kartonger. 
N IVisitationsprotokoll
 
N IIÄmbetsberättelser1916 – 1992 
N IIIInventarieförteckningar
 
N IVArkivförteckningarSerien i kartonger. 
O I aHandlingar angående kyrkan
 
O I bHandlingar rörande kyrkogård samt gravböcker1938Serien inbunden, om ej annat anges.

Aktuella garvböcker och skötselavtal i form av kortlåderegister och lösblad i pärmar förtecknas ej.
 
O I cGravböcker1844 – 1944 
O II aHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord: Prästgårdar och löneboställen: Jäder1870 – 1967Serien i kartonger.
 
O II bHandlingar rörande kyrkliga fastigheter och kyrklig jord: Prästgårdar och löneboställen: ÖvlingebySerien i kartonger. 
O II cHandlingar rörande kyrkliga fastigheter och kyrklig jord: Prästgårdar och löneboställen: HorsholmSerien i kartonger. 
O IIIPrästlönehandlingar 
O IVÖvriga handlingar rörande präster och kyrkobetjäning1875 – 1919Serien i kartonger. 
O VDonationshandlingar1659Serien i kartonger. 
P IÖvriga handlingar
 
P IIPålysningsböcker, kungörelser, intimationsböckerSerien inbunden. 
P IIIKyrkligt församlingsarbete. 
P IVHistoriska handlingarSerien i kartonger. 
P VI aKyrkligt föreningsarbete: Syföreningen 
P VI bKyrkligt församlingsarbete: Söndagsskolan 
P VI cKyrkligt församlingsarbete: Ungdomsarbetet 
P VI dKyrkligt församlingsarbete: Jäders husbondeförening 
P VI eKyrkligt församlingsarbete: Jäders kyrkliga bibliotek 
P VI fKyrkligt församlingsarbete: Stiftelsen Jäders församlingshem 
P VI gKyrkligt församlingsarbete: Insamlingsverksamheten 
P VI hKyrkligt församlingsarbete: Kyrkobrödrakår 
P VI iKyrkligt församlingsarbete: Konfirmandarbete