Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Botilsäters kyrkoarkiv


Botilsäter är annexförsamling i Millesviks, Botilsäters, Eskilsäters och Ölseruds församlingars pastorat och tillhör Karlstads stift och Värmlands län.

 Serier (70 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
#Kartor och ritningar från Kartia 
A IHusförhörslängderSerien är inbunden. Serien är avslutad. Se vidare serien A II a.

Volymerna 1-8, 12-13 och 15-16 med ortegister.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad. Se vidare serierna A II b och c.

Volymerna 2-5 med ortregister.

Serien innehåller förteckningar över bl.a. sinnessjuka, blinda, utländska undersåtar samt uppgifter av kyrkokommunal karaktär, t.ex. ledamöter i kyrko- och skolråd samt folkmängd.
 
A II bFörsamlingsböcker på lösbladSerien i arkivbox. Serien är samsorterad med serien A II c. Serien är avslutad.

Serien omfattar perioden 1976 - 1991-06-30 och är lagd i bokstavsordning efter fastighetsnamn och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen.
 
A II cAvställningsregisterSerien är avslutad 1991-06-30. Serien är samsorterad med serien A II b.

Serien består av avställda församlingsboksblad.
 
A II dFastighetsförteckningar och registerSerien är avslutad 1991-06-30. 
A IIIBöcker över obefintligaSerien är avslutad.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivbox. Serien är avslutad.

Serien består av personakter lagda i bokstavsordning efter efternamn och utgör den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren.
 
A IV bObefintligregisterFinnes ej. 
A IV cEmigrantregisterSerien är avslutad 1991-06-30.

Serien består av personakter lagda i personnummerordning.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivbox. Serien är avslutad 1991-06-30.

Serien är lagd i personnummerordning inom varje dödsår.
 
A VFörsamlingsregisterSerien i arkivbox. Serien är avslutad 1991-06-30.

Volym 1 består av det aktuella församlingsregistret på avtryckskort lagda i bokstavsordning. Volym 2 består av det 1991-06-30 aktuella församlingsregistret på paviler lagda i personnummerordning.
 
A VIAvgångsregisterSerien är avslutad 1991-06-30.

Serien består av avtryckskort 1947-1967 lagda i bokstavsordning och paviler 1967-1991 lagda i personnummerordning i tre olika avställningsperioder. Enstaka paviler med anteckningar gjorda på baksidan.
 
A XRegister över kyrkotillhörigaBenämnes öven församlingsregister. ADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssytemet. Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 1997:65. 
B IIn- och utflyttningslängderSerien är inbunden. Serien är avslutad 1991-06-30.

Volymerna 1-3 har signum B.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien är inbunden om inte annat anges. Serien är avslutad 1991-06-30.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är inbunden. Serien är avslutad 1999-12-31. 
D IKonfirmationsböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad 1991-06-30.
 
D IIKommunionlängderSerien är inbunden. Serien är avslutad. 
D XKonfirmationsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är avslutad 1999-12-31. 
E ILysnings- och vigselböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad 1969-06-30. Se vidare serien E II.

Volymerna 1-2 har signum E.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien är avslutad 1991-06-30. 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är avslutad 1999-12-31. 
F IDöd- och begravningsböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad 1991-06-30.

Volym 1 har signum F.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är avslutad 1999-12-31. 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. Mikrofilmat.
 
G IIÖvriga längderSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
G IIIDiarium i folkbokföringsärendenSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
H IBilagor till husförhörslängderna t.o.m. 1967Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
H IIBilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
H VIIBilagor till kyrkobokföringen 1968 - 1991-06-30Serien i arkivbox. Serien är avslutad.

Serien är gallrad med stöd av RA-MS 1997:65 med följande undantag:

1) Handlingar rörande erkännande av faderskap.
2) Handlingar rörande erkännande av att barn är trolovningsbarn.
3) Arvsrättsförklaringar.
4) Anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn.
5) I utlandet utfärdade bilagor.
 
H XBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01Serien är avslutad.

Serien är gallrad med stöd av RA-MS 1997:65 med följande undantag:

1) Handlingar utfärdade i utlandet.
2) Handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.
 
JSkrivelser, resolutioner m.m.Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K ISockenstämmas protokoll och handlingarSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K II aKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokollSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K II bKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges handlingarSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K III aKyrkorådets protokollSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K III bKyrkorådets handlingarSerien är avslutad. 
K IV aSkolrådets protokoll och andra handlingar angående skolväsendetSerien är inbunden om ej annat anges. Förteckning över skolpliktiga barn 1922-1934 saknad 1964, tidigare signum K IV b: 5. Serien är avslutad. 
K IV bSkolors handlingarSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingarSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L I aRäkenskaper för kyrka, räkenskapsböckerSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
L I bRäkenskaper för kyrka, verifikationerSerien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist med stöd av RA 1988:19. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L I cKyrkokassans bokslutSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L II aRäkenskaper för skola, räkenskapsböckerSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L II bRäkenskaper för skola, verifikationerSerien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist med stöd av RA 1988:19. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L IIIRäkenskaper för fattigvårdSerien är avslutad.
 
L IVRäkenskaper för kollektSerien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist med stöd av RA 1988:19. Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L V aRäkenskaper för övriga inrättningar och särskilda ändamål, räkenskapsböckerSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
L V bRäkenskaper för övriga inrättningar och särskilda ändamål, verifikationerSerien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist med stöd av RA 1988:19. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämmaSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
MHandlingar angående prästval och andra valSerien är avslutad. 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningarSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
OÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogårdSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien avslutad. Fortsätter under O I-O VI. 
O I aHandlingar angående kyrkanSerien utgör en fortsätting på den odelade serien O. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O I bHandlingar angående kyrkogårdenSerien utgör en fortsättning på den odelade serien O. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O I cGravböcker och gravregisterSerien utgör en fortsättning på den odelade serien O. Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordSerien utgör en fortsättning på den odelade serien O. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmånerSerien utgör en fortsättning på den odelade serien O. Serien är avslutad. 
O IVHandlingar angående kyrkobetjäningenSerien utgör en fortsättning på den odelade serien O. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O VDonationshandlingarSerien utgör en fortsättning på den odelade serien O. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O VIKartor och ritningarSerien utgör en fortsättning på den odelade serien O. Serien i kartmapp. Arkivförteckning Dnr 233-305/00. Serien är avslutad. 
P IÖvriga handlingar och handskrifterSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
P IIPålysningsböckerSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
P IIIKyrkliga ungdomsgruppens arkivFinns ej. 
P IVBotilsäters kyrkliga syförenings arkivSerien är fr.o.m. 1933 gallrad med stöd av RA 1988:19, med undantag av nedan redovisade handlingar. Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad.