Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Grava kyrkoarkiv


Grava utgör eget pastorat sedan den 1 maj 1919 samt tillhör Karlstads stift och Värmlands län. Den 1 november 1908 var församlingen utbruten ur Forshaga som då bildade kapellförsamling. Födelser vid Magnussons privata förlossninghem, Skåre 1916-1938, Vendela Engströms förlossningshem, Klingerud 1929-1930 samt Hynboholms spädbarnshem - 1942 är införda i församlingens födelseböcker.

 Serier (74 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien är inbunden. Serien avslutad. Se vidare serien A II.

Volymerna 3, 6-7, 9, 11-13 och 15 med ortregister.
Volymerna 23, 25, 27 och 29 med längd över obefintliga samma år.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad. Se vidare serien A II b och c.

Volymerna 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17 och 19 med bok över obefintliga.
Serien är topografiskt ordnad.

Volymerna 1-3, 5, 8, 10-12, 14, 16, 18, 20 och 23 med förteckning över bl.a. sinnessjuka, blinda, främmande trosbekännare och utländska undersåtar. Här finns även uppgifter av kyrkokommunal karaktär, t.ex. ledamöter i kyrko- och skolråd, folkmängd, fattigvård och utackorderade barnhusbarn.
 
A II bFörsamlingsböcker på lösbladSerien i arkivkartong. Serien är avslutad 1991-06-30.

Serien är lagd i bokstavsordning efter fastighetsnamn och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen.
 
A II cAvställningsregisterSerien i arkivkartong. Serien är avslutad 1991-06-30.

Serien är lagd i bokstavsordning efter fastighetsnamn och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen.
 
A IIIBöcker över obefintligaSerien är inbunden. Serien är avslutad.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivkartong. Serien är avslutad 1991-06-30.

Serien, som består av personakter över församlingens invånare omfattar tiden 1948 - 1991-06-30 och är lagd i bokstavsordning efter efternamn.

 
A IV bObefintligregisterFöres ej. 
A IV cEmigrantregisterSerien i arkivkartong. Serien är avslutad 1991-06-30.

Serien består av personakter lagda i personnummerordning.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivkartong. Serien är avslutad 1991-06-30.

Serien är lagd i personnummerordning inom varje dödsår.
 
A VFörsamlingsregisterSerien i arkivkartong. Serien är avslutad 1991-06-30.

Serien är samsorterad och innehåller även avgångsregister A VI a.
 
A VI aAvgångsregisterSerien är avslutad.

Serien är samsorterad med församlingsregistret A V.
 
A VI bAvgångslängderSerien är inbunden. Serien är avslutad. 
A XRegister över kyrkotillhörigaBenämnes även "församlingsregister". ADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet. Uppgifter i systemet gallras med stöd av RA-MS 1997:65 senast tre månader efter att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre deltar i någon versamhet.

 
BIn- och utflyttningslängderSerien är inbunden. Serien är avslutad 1991-06-30.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien är inbunden om inte annat anges. Serien är avslutad 1991-06-30.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är inbunden. Serien är avslutad. 
D IKonfirmationböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad.
 
D IIKommunionlängderSerien är inbunden. Serien är avslutad. 
D XKonfirmationsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är avslutad. 
E ILysnings- och vigselböckerSerien är inbunden om inte annat anges. Serien är avslutad. Se vidare serien E II.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien är avslutad 1991-06-30. 
E XÄktenskapsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är inbunden. Serien är avslutad. 
F IDöd- och begravningsböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad 1991-06-30.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är inbunden. Serien är avslutad. 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)Serien i arkivbox om inte annat anges. Serien är avslutad.
 
G IIKyrkojournalerSerien är inbunden. Serien är avslutad.

Volymerna 1-3 har signum P.
 
G XVerksamhetsregisterADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet. Uppgifterna i registret är gallrade med stöd av RA-MS 1997:65. 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
H IIBilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967Serien i arkivbox. Serien är avslutad.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox. Serien är avslutad. 
H IVHandlingar till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t.o.m. 1967Serien i arkivbox. Serien är avslutad. 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
H VIBilagor till död och begravningsböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
H VIIBilagor till kyrkobokföringen 1968 - 1991-06-30.Serien i arkivbox. Serien är avslutad.

Serien är gallrad med stöd av RA-MS 1997:65 med följande undantag:

1) Handlingar rörande erkännande av faderskap.
2) Handlingar rörande erkännande av att barn är trolovningsbarn.
3) Arvsrättsförklaringar.
4) Anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn.
5) I utlandet utfärdade bilagor.
 
H XBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01.Serien är avslutad.

Serien är gallrad med stöd av RA-MS 1997:65 med följande undantag:

1) Handlingar utfärdade i utlandet.
2) Handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.
 
J ISkrivelser, resolutioner, m.m.Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är gallrad enligt RA-MS 1997:65. Serien är avslutad. 
J IIDiarierSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K ISockenstämmas protokoll och handlingarSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
K II aKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokollSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K II bKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges handlingarSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K III aKyrkorådets protokollSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K III bKyrkorådets handlingarSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K IV aSkolrådets protokollSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K IV bSkolrådets handlingarSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingarSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L I aRäkenskaper för kyrka, huvudräkenskaperSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. Se även serie L I c.
 
L I bRäkenskaper för kyrka, verifikationerSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19. Serien är avslutad. 
L I cDiverse räkenskaper för kyrkanSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L II aRäkenskaper för skola, räkenskapsböckerSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L II bRäkenskaper för skola, verifikationerSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19. Serien är avslutad. 
L IIIRäkenskaper för fattigvårdSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
L IVRäkenskaper för kollektSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19. Serien är avslutad. 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamålSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L V aPrästlönekassans verifikationerSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19. Serien är avslutad. 
L V bGrava församlings blomsterfondSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19. Serien är avslutad. 
L V cGrava församlings kollekt- och gåvokontoSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19. Serien är avslutad. 
L V dGrava kyrkliga frivilligkassa, diakonikassaSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19. Serien är avslutad. 
L V eÖvriga fonderSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19. Serien är avslutad. 
L VIRäkenskaper i sammandragSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
MHandlingar angående prästval och andra valSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
N IVisitationshandlingar och ämbetsberättelserSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
N IIInventarie- och arkivförteckningarSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
OHandlingar angående kyrka och kyrkogårdSerien är avslutad. Fortsätter under O I a-O VI.
 
O I aHandlingar angående kyrkaSerien utgör en fortsättning på den odelade serien O. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O I bHandlingar angående kyrkogårdSerien utgör en fortsättning på den odelade serien O. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O I cHandlingar angående gravarSerien utgör en fortsättning på den odelade serien O. Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordSerien utgör en fortsättning på den odelade serien O. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmånerSerien utgör en fortsättning på den odelade serien O. Serien är avslutad. 
O IVHandlingar angående kyrkobetjäningenSerien utgör en fortsättning på den odelade serien O. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O VDonationshandlingarSerien utgör en fortsättning på den odelade serien O. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O VIKartor och ritningarSerien utgör en fortsättning på den odelade serien O. Serien förvaras i kart- och ritningsskåp. Serien är avslutad. 
PÖvriga handlingar och handskrifterSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. Fortsätter under P I-P II.
 
P IPålysningsböckerSerien utgör en fortsättning på den odelade serien P. Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
P IIÖvriga handlingarSerien utgör en fortsättning på den odelade serien P. Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad.