För närvarande är det problem med sökningar och sidvisningar i söktjänsten, felsökning pågår.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Grums kyrkoarkiv


Grums församling utgör eget pastorat samt tillhör Karlstads stift och Värmlands län. Intill den 1 maj 1921 var Grums annexförsamling i det då uppdelade Nor, Grums, Ed, Segerstad och Borgviks pastorat. Ur Grums församling utbröts år 1716 Borgvik som kapellförsamling.

 Serier (92 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien är inbunden. Serien är avslutad. Se vidare serien A II a.

Volymerna 1, 6-11, 13 och 16-19 med ortregister.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad 1991-06-30.

Volymerna 1-11, 13, 17, 22-23 med förteckning över bl.a. sinnessjuka, blinda, främmande trosbekännare och utländska undersåtar.
Volymerna 1, 3, 5, 9, 11, med uppgift av kyrkokommunal karaktär, t.ex. ledamöter i kyrko- och skolråd, folkmängd, fattigvård och utackorderade barnhusbarn.

Volymerna 1-14 och 20-21 med ortregister. Volymerna 15-19 ordnad efter efternamn.
Volymerna 2, 4, 6, 8 och 10 med bok över obefintliga samma år.
 
A II bFastighetsförteckningar och registerSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad 1991-06-30. 
A IIIBöcker över obefintligaSerien är inbunden. Serien är avslutad.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivkartong. Serien är avslutad.

Serien består av personakter lagda i bokstavsordning efter fastighetsnamn och inom varje fastighet efter huvudmännens efternamn och utgör den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren. Ledkorten är sorterade sist för varje ny fastighetsbeteckning.
 
A IV bObefintligregisterSerien är avslutad 1991-06-30. Serien består av personakter lagda i personnummerordning. 
A IV cEmigrantregisterSerien i arkivkartong. Serien är avslutad 1991-06-30. Serien består av personakter lagd i personnummerordning. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivkartong. Serien är avslutad 1991-06-30. Serien är lagd i personnummerordning inom varje dödsår. 
A VFörsamlingsregisterSerien i arkivkartong. Serien är avslutad.

Volymerna 1-4 består av det 1968 aktuella församlingsregistret på avtryckskort lagda i bokstavsordning.
Volymerna 5-7 består av det 1991-06-30 aktuella församlingsregistret på paviler lagda i personnummerordning.
 
A VIAvgångsregisterSerien i arkivkartong. Serien är avslutad 1991-06-30.

Volymerna 1-6 består av avtryckskort lagda i bokstavsordning i två avställningsperioder.
Volymerna 7-11 består av paviler lagda i bokstavsordning i tre avställningsperioder.
Volym 12 består av paviler lagda i personnummerordning inom varje år.
 
A XRegister över kyrkotillhörigaBenämnes även församlingsregister. ADB-baserat register upplagt 1991-07-30 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet. Uppgifter i registret är gallrade med stöd av RA-MS 1997:65. 
BIn- och utflyttningslängderSerien är inbunden om inte annat anges. Serien är avslutad 1991-06-30.
 
CFödelse- och dopböckerSerien är inbunden om inte annat anges. Serien är avslutad 1991-06-30.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är inbunden. Serien är avslutad. 
D IKonfirmationsböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad.
 
D IIKommunionslängderSerien är inbunden. Serien är avslutad. 
D XKonfirmationsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är avslutad. 
E ILysnings- och vigselböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad . Se vidare serien E II.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien är avslutad 1991-06-30. 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är avslutad. 
FDöd- och begravningsböckerSerien är inbunden. Serien är avslutad 1991-06-30.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien är avslutad. 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
G IIÖvriga längderSerien är inbunden. Serien är avslutad. Se även volym O IV a: 1. 
G IIIDiarium i kyrkobokföringsärendenSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. Se även J III och J IV. 
G XVerksamhetsregisterADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet. Uppgifter i registret gallrade med stöd av RA-MS 1997:65. 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
H IIBilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967Serien i arkivbox. Serien är avslutad. 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox. Serien är avslutad. 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t.o.m. 1967Serien i arkivbox. Serien är avslutad. 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox. Serien är avslutad. 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t.o.m. 1967Serien i arkivbox. Serien är avslutad. 
H VIIBilagor till kyrkobokföringen 1968 - 1991-06-30.Serien i arkivbox. Serien är avslutad.

Serien är gallrad med stöd av RA-MS 1997:65 med följande undantag:

1) Handlingar rörande erkännande av faderskap.
2) Handlingar rörande erkännande av att barn är trolovningsbarn.
3) Arvsrättsförklaringar.
4) Anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn.
5) I utlandet utfärdade bilagor.
 
H XBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01.Serien är avslutad.

Serien är gallrad med stöd av RA-MS 1997:65 med följande undantag:

1) Handlingar utfärdade i utlandet.
2) Handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.
 
JSkrivelser, resolutioner m.m.Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
J IILänskungörelser om protokollsjusteringSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
J IIIDiarie- och brevböckerSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. Se även G III och J IV. 
J IVDiarier och diarieförda handlingarSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. Se även G III och J IV. 
K ISockenstämmans protokoll och handlingarSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K II aKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokollSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K II bKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges handlingarSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K III aaKyrkorådets protokollSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K III abKyrkorådets bilagorSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K III baKyrkonämndens och pastoratskyrkorådets protokollSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K III bbKyrkonämndens bilagor samt arbetsutskottets protokoll och bilagorSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K III caKyrkorådets arbetsutskotts protokollSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K III cbKyrkorådets arbetsutskotts bilagorSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K III dKyrkorådets budgetberednings protokollSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K IVSkolrådets protokoll och handlingarSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
K V aÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingarSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
K V bUtskotts protokoll och handlingarSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L IRäkenskaper för kyrkanSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. Fortsätter under L I a - L I c.
 
L I aKyrkans räkenskaper, huvud- och kassaböckerSerien utgör en fortsättning på den odelade serien L I. Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L I bKyrkans räkenskaper, specialerSerien utgör en fortsättning på den odelade serien L I. Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. Se även serie L I a. 
L I cKyrkans räkenskaper, verifikationerSerien utgör en fortsättning på den odelade serien L I. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19. Serien är avslutad. Se även serie L I a. 
L II aRäkenskaper för skola, huvudböckerSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L II bSkolans räkenskaper, specialerSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L II cSkolans räkenskaper, verifikationerSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
L IIIRäkenskaper för fattigvårdSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad.
 
L IVRäkenskaper för kollektSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19. Serien är avslutad. 
L V aBlomsterfondens räkenskaperSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19. Serien är avslutad. 
L V bFörsamlingsfondens räkenskaperSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19. Serien är avslutad. 
L V cÖvriga räkenskaperSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19. Serien är avslutad. 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämmaSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
MHandlingar angående prästval och andra valSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningarSerien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
N IVisitationsprotokollSerien utgör en fortsättning på den odelade serien N. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
N IIArkiv- och inventarieförteckningarSerien utgör en fortsättning på den odelade serien N. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
OHandlingar angående kyrka och kyrkogård m.m.Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. Fortsätter under O I a - O VI. 
O I aHandlingar angående kyrkanSerien utgör en fortsättning på den odelade serien O. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. Se även serie O II. 
O I bHandlingar angående kyrkogårdenSerien utgör en fortsättning på den odelade serien O. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O I cGravböckerSerien utgör en fortsättning på den odelade serien O. Serien i pärm om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordSerien utgör en fortsättning på den odelade serien O. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O IIIHandlingar angående prästerskapets lönerSerien utgör en fortsättning på den odelade serien O. Serien är avslutad. 
O IV aHandlingar angående prästerliga tjänster och kyrkobetjäningSerien utgör en fortsättning på den odelade serien O. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O IV bHandlingar angående kyrkliga och administrativa tjänsterSerien utgör en fortsättning på den odelade serien O. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O IV cLönehandlingarSerien utgör en fortsättning på den odelade serien O. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O VDonationshandlingarSerien utgör en fortsättning på den odelade serien O. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
O VIKartor och ritningarSerien utgör en fortsättning på den odelade serien O. Serien är avslutad. 
PÖvriga handlingar och handskrifterSerien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. Fortsätter under serie P I - P VI. 
P IPålysningsböckerSerien utgör en fortsättning på den odelade serien P. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
P II aHistoriska anteckningarSerien utgör en fortsättning på den odelade serien P. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
P II bBrev i församlingsarbetet (utskick)Serien utgör en fortsättning på den odelade serien P. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. Se även serie P IV e. 
P IIIHandlingar angående biblioteks-, föreläsnings- och kursverksamhetSerien utgör en fortsättning på den odelade serien P. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
P IV aHandlingar angående söndagsskolanSerien utgör en fortsättning på den odelade serien P. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
P IV bHandlingar angående syföreningarnaSerien utgör en fortsättning på den odelade serien P. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
P IV cHandlingar angående frivilligt, kyrkligt arbeteSerien utgör en fortsättning på den odelade serien P. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
P IV dHandlingar till konfirmandjubileerSerien utgör en fortsättning på den odelade serien P. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
P IV eHandlingar angående församlingsarbetet (program m.m.)Serien utgör en fortsättning på den odelade serien P. Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad. 
P IV fHandlingar angående internationellt hjälparbete och missionSerien utgör en fortsättning på den odelade serien P. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
P VGästböcker m.m.Serien utgör en fortsättning på den odelade serien P. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad. 
P VIHistorik över Grums (tidningsklipp)Serien utgör en fortsättning på den odelade serien P. Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad.