Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Alböke kyrkoarkiv


ALBÖKE


Kalmar län.

Ölands norra mot.

Slättbo härad.

Växjö (förut Kalmar) stift.

T.o.m. 1961: Annexförsamling i pastoratet Löt och Alböke.

Fr.o.m. 1962: Annexförsamling i pastoratet Köping, Egby, Löt, Alböke, Föra och Bredsättra.

Total pastoratssamfällighet 1992-1994.

Ingår i Mellersta Ölands kyrkliga samfällighet, som bildades 1995-01-01.

 Serier (58 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serie
 
A II bFörsamlingsbok på lösbladFörsamlingsbok på lösblad upprättades 1991 i maj med fördes ej därefter.

I alfabetisk ordning efter fastighet och inom fastigheterna efter huvudmännens personnummer.
 
A II cFastighetsförteckningar 
A IIIBöcker över obefintligaSerien inbunden.
 
A IV aFörsamlingsliggareFörsamlingsliggare fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för församlingens invånare 1991-06-30.

Familjevis i alfabetisk ordning efter huvudmannens namn.
 
A IV bObefintligregisterObefintligregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien bestod av personakterna för de obefintliga

Då inga obefintliga kvarstod 1991-06-30 finns inga handlingar i serien.

Jämför serie A III.
 
A IV cEmigrantregisterEmigrantregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna - i personnummerordning - för 1991-06-30 ej återflyttade emigranter.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade1947-1967 ingår i SCB:s personakter (Statistiska Centralbyrån, Folkbokföringsbyråns arkiv, serie E II a, som förvaras i landsarkivet).

Serien avslutad.
 
A VFörsamlingsregisterSerien består av personavier för församlingens invånare 1991-06-30.
Registret fört 1968--1991-06-30.

Äldre register (1948-1967), bestående av avtryckskort, har gallrats ut med stöd av Riskarkivets gallringsbeslut nr 254.
 
A VI aAvgångsregisterSerien består av personavier - i personnummerordning - för avgångna personer 1968--1991-06-30.

Äldre register (1948-1967), bestående av avtryckskort, har gallrats ut med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254.
 
A VI bAvgångslängderFinns ej. 
B IInflyttningslängderSerien inbunden.
 
B IIUtflyttningslängder
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 
D XKonfirmationsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsbokSerien avslutad. 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok (fr.om.1991-07-01) 
G IIIRedogörelser för folkmängden 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5. 
H IIBilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5. 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5. 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5. 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1916 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5. 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5. 
H VIIBilagor till kriminalregistren 
H VIII aBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. Ej gallringsbaraSerien innehåller:
Handlingar angående erkännande av faderskap, erkännande av att barn är trolovningsbarn, arvsrättsförklaringar, anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn samt i utlandet utfärdade handlingar.


Serien upphör 1991-06-30.
 
H VIII bBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. GallringsbaraSerien gallras med stöd av RA-MS 2000:5.

Serien upphör 1991-06-30.
 
J ISkrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda 
J IV aDiarier och brevböcker 
J IV bSkrivelser till diarierna 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar 
K II aKyrkostämmans protokoll 
K III aKyrkorådets protokoll 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aKyrkoräkenskaper (utom verifikationer) 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IV aKollektböcker 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål 
MHandlingar angående prästval 
N IVisitationsprotokoll 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar 
O I aHandlingar angående kyrka 
O I bHandlingar angående kyrkogården 
O I cGravböckerGravböcker 1970-, kvarter A-E (O I b:1- O I b:2) har inte levererats till Landsarkivet i Vadstena. 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
P IIHistoriska anteckningar 
P IVÖvriga handlingar 
R IKartor Planförvaring. 
R IIRitningarPlanförvaring. 
R IIIKartor och ritningar från Kartia