Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Blackstads kyrkoarkiv


BLACKSTAD


Kalmar län

Södra Tjusts härad


Linköpings stift

T.o.m. 1972: Annexförsamling i pastoratet Locknevi och Blackstad

Fr.o.m. 1973: Annexförsamling i pastoratet Hallingeberg och Blackstad

 Serier (59 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden där ej annat anges.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serie
 
A II bFörsamlingsbok på lösbladFörsamlingsbok på lösblad fördes 1981--1991-06-30.

Serien innehåller 1991-06-30 aktuella blad samt avställda blad.
Aktuella och avställda blad samsorterade.

I alfabetisk ordning efter fastighet och inom fastigheterna efter huvudmännens personnummer.

Serien i kartonger.
 
A II cFastighetsförteckningar m.m. 
A IIIBöcker över obefintligaSe även serie A I för resp. år. 
A IV aFörsamlingsliggareFörsamlingsliggare fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för församlingens invånare 1991-06-30.

I alfabetisk ordning, ej familjevis.

Överst i volym A IV a:1 en akt över odöpt barn född 1991.

Serien i kartonger.
 
A IV bObefintligregisterObefintligregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien bestod av personakterna för de obefintliga.

Då inga obefintliga kvarstod 1991-06-30, finns inga handlingar i serien.

Jämför serie A III.
 
A IV cEmigrantregisterEmigrantregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien består av personakterna för 1991-06-30 ej återflyttade emigranter.

I personnummerordning för hela perioden.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade1947-1967 ingår i SCB:s personakter (Statistiska Centralbyrån: Folkbokföringsbyråns arkiv, serie E II a, som förvaras i landsarkivet).

I personnummerordning årsvis.
 
A VFörsamlingsregisterSerien består av personavier - i personnummerordning - för församlingens invånare 1991-06-30.

Registret fört 1968--1991-06-30.

Äldre register (1948-1967), bestående av avtryckskort, har gallrats ut.
 
A VI aAvgångsregisterSerien består av personavier för personer avgångna 1968--1991-06-30.

Äldre register (1948-1967), bestående av avtryckskort, har gallrats ut.

Årtal i tidskolumnen avser avgångnsperiod.

Jämför serie A VI b.
 
A VI bAvgångslängderJämför serie A VI a.
 
B IInflyttningslängderSerien inbunden.
 
B IIUtflyttningslängder
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok (f.r.o.m. 1991-07-01)Serien avslutad 1999. 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden.
 
D XKonfirmationsbok (f.r.o.m. 1991-07-01)Serien avslutad 1999. 
E ILysnings- och vigselböcker
 
E IIÄktenskapsbok 
E XVigselbok (f.r.o.m. 1991-07-01)Serien avslutad 1999. 
FDöd- och begravningsböcker
 
F XBegravningsbok (f.r.o.m. 1991-07-01)Serien avslutad 1999. 
G IIIRedogörelser för folkmängden 
G IVVaccinationslängder 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5.


Serien i boxar.
 
H IIBilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5.

Serien i boxar.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5.

Serien i boxar.
 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5. 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1916 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5.

Serien i boxar.
 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5. 
H VIIBilagor till kriminalregistren 
H VIII aBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. Ej gallringsbaraSerien innehåller:
Handlingar angående erkännande av faderskap, erkännande av att barn är trolovningsbarn, arvsrättsförklaringar, anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn samt i utlandet utfärdade handlingar.


Serien upphör 1991-06-30.
 
H VIII bBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. GallringsbaraSerien gallras med stöd av RA-MS 2000:5.

Serien upphör 1991-06-30.
 
J ISkrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda 
J II bUpplästa kungörelser 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar 
K III aKyrkorådets protokoll 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrkan. Äldre allmän odelad serie samt huvudräkenskaper 
L I bRäkenskaper för kyrkan. Specialer och lånelängderBeträffande äldre allmänna odelade räkenskaper se serie
L I a.
 
L I dRäkenskaper för kyrkan. Verifikationer 
L IIRäkenskaper för skolan 
L IIIRäkenskaper för fattigvården 
L IV aRäkenskaper för kollekt. Kollektböcker 
L V bÖvriga räkenskaper 
N IVisitationsprotokoll 
N IIIInventarie- arkivförteckningar 
O I aHandlingar angående kyrkan 
O I bHandlingar angående kyrkogård 
O I cGravböcker 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
P IIHistoriska anteckningar (series pastorum m m) 
P IVÖvriga handlingar 
R IKartor 
R IIRitningar 
R IIIKartor och ritningar från Kartia