bild
Arkiv

Gotlands norra häradsrätts arkiv (-1899)


Häradsrätten i Gotlands norra härad
HISTORIK

Historik saknas.

 Serier (18 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
#Kartor och ritningar 
A 1 ADomböcker, huvudserie1681 – 1899För tiden 1704-1705, 1709, 1746-1795, 1800-1810, 1813-1828 och 1842-1843 även lagfartsprotokoll.
För tiden 1706, 1710-1745 och 1749-1784 även uppbudsprotokoll.
För tiden 1706, 1710-1795, 1800-1810 och 1813-1828 även inteckningsprotokoll.
För tiden 1757-1763, 1765, 1767-1779, 1781-1795, 1801-1810, 1813-1828 och 1847-1850 även förmynderskapsprotokoll.
För tiden 1776-1785, 1788, 1796-1810, 1813-1831, 1835 och 1842-1847 även fastebrev.
Då tingstillfällen ej redovisats i anmärkningskolumnen, innebär det att det i volymen förekommer handlingar från alla årets tingstillfällen:
T o m 1872 vt=vinterting, st=sommarting, ht=höstting
fr o m 1873 vt=vårting och ht=höstting.
Serien inbunden om ej annat anges.
 
A 1 BDomböcker, särskild serie1736 – 1806Serien utgörs av lösa blad påträffade i volymerna, jämför landsarkivets PM 85/1977.
Serien i arkivbox.
 
A 1 CDomböcker och protokoll från urtima ting1828 – 1877Handlingar rörande urtima ting förekommer även i serie A 1 A.
Serien i arkivbox.
 
A 1 DMemorialprotokoll1716 – 1876Äldre serierubrik "Konceptprotokoll".
Serien i arkivbox.
 
A 1 EDomböcker och protokoll, dublettserie1832Serien i arkivbox. 
A 2 ASmåprotokoll, gemensam serie1796 – 1850Serien innehåller lagfarts- och inteckningsprotokoll samt förmynderskapsprotokoll.
Serien inbunden om inget annat anges.
 
A 2 BLagfartsprotokoll1808 – 1922Se även serie A 1 A.
Luckor förekommer.
För tiden 1843-1850, se serie A 2 A.
För tiden 1851-1870, vol. A 2 B:7-24, även fastebrev.
För tiden 1871-1922, vol. A 2 B:25-55, är volymerna brandskadade.
Volymerna A 2 B:2-24 inbundna.
Volymerna A 2 B:25-55 i förseglad arkivbox.
 
A 2 CInteckningsprotokoll1714 – 1900Luckor förekommer.
Se även serie A 1 A.
För tiden 1843-1850, se serie A 2 A.
Serien inbunden om inget annat anges.
 
A 2 DFörmynderskapsprotokoll1811 – 1905Se även serie A 1 A.
Luckor förekommer.
Serien inbunden om annat ej anges.
 
A 2 EÖvriga småprotokoll1830 – 1905Serien innehåller äktenskapsförordsprotokoll.
Serien inbunden om inget annat anges.
 
A 3Syneprotokoll1822 – 1876Se även serie A 1 A.
Spridda luckor förekommer.
Serien i arkivbox.
 
A 4 AKonkursprotokoll1864 – 1897Serien i arkivbox. 
A 4 BProtokoll från valförrättningarSe även serie A 1 A.
Serien i arkivbox.
 
F 1 AInneliggande handlingarSerien innehåller följande slags handlingar,
vilka i förteckningen nedan betecknas I-V.
I= Akter för särskilda (med namnpåskrift).
II= Stämningslista.
III= Handlingar till stämningslistan, numrerade enligt II ovan.
IV= Handlingar till dombok.
V= Övriga handlingar kan innehålla även III och IV om dessa f.ö. saknas i årg.
Handlingar av större värde har vid tidigare genomgång av D. Gadd och R. Steffen lagts i fasciklar och rubricerats för hand. Dessa handlingar återfinns bland no I och no V och
ligger främst i resp och fram till år 1770. Från och med år 1834 finns i no II även uppgifter å uppskjutna mål.
Åren 1879-1890 saknas.
Serien i arkivbox.
 
F 2 ABouppteckningar, "lösa serien"
 
F 2 BBouppteckningar, inbunden serie
 
F 4KonkursakterSerien i arkivbox.