bild
Arkiv

Eksta kyrkoarkiv


Eksta kyrkoarkiv

Kallades tidigare även Ejsta. Bildade, tillsammans med Sproge församling, ett pastorat från medeltiden fram till 1922. 19220501 införlivades Levide och Gerum församlingar, vilka båda församlingar dessförinnan bildat ett eget pastorat. 1941 bröts Sproge församling ut, för att tillsammans med Hablingbo och Silte bilda ett pastorat. 1962 upplöstes Eksta pastorat och Eksta församling kom att tillhöra Klinte pastorat. 2002 sammanslog Klinte och Sanda kyrkliga samfälligheter och bildade tillsammans Klinte kyrkliga samfällighet, där Eksta ingår tillsammans med Fröjel, Hejde, Klinte, Mästerby, Sanda, Sproge, Västergarn samt Väte församlingar.


Förteckningen

Till grund för denna arkivförteckning ligger en förteckning utförd av David Gadd år 1955. Förteckningen utökades under åren 2003 och 2012 av Kjell Swebilius.

 Serier (55 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker, bunden serieSerien är inbunden.

Innefattar även boende på St. Karlsö.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A II cFastighetsförteckning
(Personförteckning)
Fastighetsförteckning ej påträffad vid inventering 2003-0701. 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien som består av personakter över församlingens invånare 1991-06-30, omfattar perioden 1947- -1991-06-30 och är lagd alfabetiskt efter fastigheter och därunder familjevis efter huvudmanens efternamn, övriga i familjen i personnummerordning.

Serien i arkivkartong.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A IV bObefintlighetsregisterInga akter för perioden 1947--1991-06-30 påträffade vid inventering 2001-09-05. 
A IV cEmigrantregisterSerien avslutad 1991-06-30. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien är lagd efter dödsår och därunder i personnummerordning.

Serien i arkivkartonger.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A VFörsamlingsregisterÄldre register ( 1948-1967 ) bestående av avtryckskort, har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A VI aAvgångsregisterÄldre register (1948 - 1967) , bestående av avtryckskort , har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A VI bAvgångslängderHar ej förts. 
BFlyttningslängderSerien avslutad 1991-06-30.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien avslutad 1991-06-30.
 
C XDopbok fr o m 1991-07-01 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien avslutad 1991-06-30.

Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden.

 
D XKonfirmationsbok fr o m 1991-07-01 
E ILysnings- och vigselböckerSerien avslutad 1969-06-30. Fortsätter i serie E II, äktenskapsböcker.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien avslutad 1991-06-30. 
E XVigselbok fr o m 1991-07-01 
F IDöd- och begravningsböckerSerien avslutad 1991-06-30.
 
F XBegravningsbok fr o m 1991-07-01 
GAndra längderHandlingar efter 1958 saknade vid inventering 2003-07-01. 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckernaBilagor efter 1967 återfinns i serie H VII a. Serien i arkivkartong. 
H IIBilagor till flyttningslängdernaBilagor efter 1967 återfinns i serie H VII a. 
H III Bilagor till födelse och dopböckernaBilagor efter 1967 återfinns även i serie H VII a. Serien i kartonger. 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängdernaBilagor efter 1967 återfinns även i serie H VII a. 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckernaBilagor efter 1967 återfinns i serie H VII a.
Serien i arkivbox om inget annat anges.
 
H VIBilagor till död- och begravningsböckernaBilagor efter 1967 återfinns i serie H VII a. 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30, ej gallringsbaraSerien innehåller alla bilagor från 1968-01-01 till 1991-06-30 rörande kyrkobokföringen och domineras stort av faderskapshandlingar och handlingar rörande gemensam vårdnad. Även handlingar utfärdade utomlands. I stort sett alla övriga bilagor är gallringsbara då det under perioden ålåg bokföringsmyndigheten att alltid införa uppgifterna i motsvarade kyrkobok. Gallringsfristen är 20 år. Bilagor inom gallringsfristen som är gallringsbara återfinns i serie H VII b.
Serien i arkivbox.
 
H VII bBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30, gallringsbaraSerien innehåller alla till kyrkobokföringen hörande bilagor fr.o.m. 1968, men endast de som får utgallras helt med stöd av RA-MS 2000:5. Gallringsfristen är 20 år och tidpunkt för respektive volyms utgallring finns angiven. Serien i kartonger. 
JInkomna skrivelser, resolutioner mmSerien i arkivbox. 
K ISockenstämmans protokollSerien inbunden om inget annat anges.
 
K IIKyrkostämmans protokollSerien inbunden.
 
K IIIKyrkorådets protokollFör tiden 1824-1869 förda endast spridda år.
Serien inbunden om inget annat anges.
 
K IVSkolrådets protokoll och andra skolhandlingarSerien inbunden.
 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingarSerien inbunden.
 
L I aRäkenskaper för kyrkan, huvudräkenskaperSerien inbunden.
Serien avslutad 1991-12-31. Från 1992-01-01 se Klinte pastorats arkiv, serie F III.
 
L I bRäkenskaper för kyrkan, specialräkenskaperKassaböcker för perioden 1974-1991 saknas.
Serien inbunden.
Serien avslutad 1991-12-31. Från 1992-01-01 se Klinte pastorats arkiv, serie F IV.
 
L I cRäkenskaper för kyrkan, diverseVerifikationer för åren 1958-1991 saknas.
Serien avslutad 1991-12-31. Från 1992-01-01 se Klinte pastorats arkiv, serie F V.
Serien i arkivbox om inget annat anges.
 
L IIRäkenskaper för skolanSerien i arkivbox om inget annat anges. 
L IIIRäkenskaper för fattigvårdSerien inbunden.
 
L IVRäkenskaper för kollektSerien i arkivbox.
 
L V aPrästlönekassans räkenskaperVol. 4 saknades vid inventering.
Serien inbunden om inget annat anges.
 
L V bLöneboställskassans räkenskaperVol. 7 saknades vid inventering.
Serien inbunden om inget annat anges.
 
L V cPrästgårdsbyggnadskassans räkenskaperSerien inbunden om inget annat anges. 
L V dKyrkogårdsfondernas räkenskaperSerien i arkivbox. 
L V eÖvriga räkenskaper 
L VIRäkenskaper i sammandragSerien i arkivbox. 
MHandlingar rörande prästvalSerien i arkivbox. 
NHandlingar rörande visitation, inventarier, ämbete och arkivSerien inbunden om inget annat anges.
 
OHandlingar rörande kyrka, kyrkogård, prästgård, boställen, prästlön etcSerien i arkivbox om inget annat anges.
 
PAndra handlingarSerien inbunden om inget annat anges.
 
RKartor och ritningar