SDHK-nr: 29960

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven

Datering
1475  juli  2
Utfärdandeort
Stockholm 
Innehåll

Svarte Åke Jönsson, riddare på Åkerö och Södermanlands lagman, tillskiftar biskop Lydeke i Västerås och domkyrkan där jord i Ödensten i Lundby sn i Tuhundra hd mot godset Fullerö i Barkarö sn.

Språk

svenska

Källor
  • Original: Or. perg. RA 0101 bilder
  • Eftermedeltida avskrifter: Peringskiöld: E 45 f. 60 (reg.); Örnhielm: IV p. 1374
Litteratur och kommentar

om Önsten se Västmanlands fornminnesförenings årsskrift 1994, s. 87 ff.

Senast ändrad

2015-06-05Kommentera post/rapportera fel