Svensson, Kaj Erik  (1900-tal – )

Person

KategoriPerson (släkt)
ReferenskodSE/ULA/10570
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/3pi0Nzo1qgHQKQxMlRYu53
ExtraID10570
Arkivbeskrivning
Svedvi kyrkogård. Infiltrationsbädd (parkering) Plan och sektion
Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Oxelösunds kyrkogård. Utvidgning. [Huvud-, ytskikts- och måttplan, höjdplan, höjd- och planteringsplan, ledningsplan]
Ingår i: Oxelösunds kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Skoklosters kyrkogård Gravkarta
Ingår i: Skoklosters kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bergs kyrkogård. Gravkartor.
Ingår i: Bergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Öregrunds griftegård. Gravkarta.
Ingår i: Öregrunds kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bälinge kyrkogård. Situationsplan. Ledningsritning.
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Svedvi kyrkogård [Infiltrationsbädd (...) plan sektion. Slam- och oljeavskiljare. Pumpstation A och B]
Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bälinge kyrkogård. Renovering och minneslund. Ledningsritning. [Förhandskopia].
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vassunda kyrkogård.[Inmätnings-, avvägnings- och grundundersökningsplan. Huvud-, ytskikts- och planteringsplan. Mått- och markplaneringsplan. Detalj spolpost.]
Ingår i: Vassunda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Öregrunds griftegård. Gravkarta.
Ingår i: Öregrunds kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bergs kyrkogård. [Ledningsritning]
Ingår i: Bergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bälinge kyrkogård. Renovering och minneslund. Mått- och markplaneringsritning. [Arbetsritning; förhandskopia].
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bälinge kyrkogård. Tvärsektioner A 0/000- A 0/090. Förhandskopia.
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Svedvi kyrkogård [Baslinje A och B]
Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Öregrunds griftegård. Gravkarta.
Ingår i: Öregrunds kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Björklinge kyrkogård. Minneslund och urngravskvarter. Huvud- och utrustningsplan.
Ingår i: Björklinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Hällby skogskyrkogård. Huvudritning.
Ingår i: Hällby, Tumbo och Råby-Rekarne kyrkliga samfällighet
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Frustuna kyrkogård. Ombyggnad av ekonomibyggnad. Detalj, stödmur och vinkelelement.
Ingår i: Frustuna-Kattnäs (Frustuna nya) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Svedvi kyrkogård [huvudritning; måttritning; planteringsritning; markplaneringsritning].
Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bälinge kyrkogård. Gravkarta.
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Hällby skogskyrkogård. Huvudritning.
Ingår i: Hällby, Tumbo och Råby-Rekarne kyrkliga samfällighet
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Almunge kyrkogård [Ledningsplaner]
Ingår i: Almunge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta över Funbo kyrkogård och närmaste omgivning i Funbo socken av Uppsala län upprättad i och för kyrkogårdens utvidgning.
Ingår i: Funbo kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kalmar kyrkogård. [Översikts- och ledningsritning, ledningsritning]
Ingår i: Kalmars kyrkoarkiv, Uppsala län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torsåkers kyrkogård. [01. Huvud- och planteringsritning; 02. Måttritning; 03. Flyttning av gravvårdar; 04. Markplaneringsritning; 04:1. Tvärsektionsritning; 05. Ledningsritning; 06. Detalj spolpost; 07. Detalj blockstensmur som kallmur]
Ingår i: Lästringe kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bälinge kyrkogård. Minneslund. Typsektioner.
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bergs kyrkogård [Huvudritning. Måttritning. Planteringsplan. Markplaneringsritning]
Ingår i: Bergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Svedvi kyrkogård. Detalj blockstensmur som kallmur. Principritning.
Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla kyrkogård. Gravkarta
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Svedvi kyrkogård Trästaket
Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Svedvi kyrkogård. Infiltrationsbädd (parkering) Plan och sektion.
Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bergs kyrkogård. Tvärsektioner 0/000 - 0/110
Ingår i: Bergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Sättersta kyrkogård. Utvidgning och ny ekonomibyggnad. Detalj: spolpost-SP 1.
Ingår i: Lästringe kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bälinge kyrkogård. Renovering och minneslund. Flyttning av bef. gravvårdar.
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Svedvi kyrkogård. Detalj Vatten- och avfallsplats
Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kalmar Kyrkogård. [Detalj minneslund, trearmad ställning av järnsmide med ringar och vaser plan, fasad och sektion, trearmad ställning av järnsmide med lyktor för gravljus plan, fasad och sketion]
Ingår i: Kalmars kyrkoarkiv, Uppsala län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kalmar Kyrkogård. Översikts- och ledningsritning
Automatisk bevattningsanläggning

Ingår i: Kalmars kyrkoarkiv, Uppsala län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Svedvi kyrkogård. Detalj trappa, principritning.
Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bergs kyrkogård. Detalj till trästaket och trägrind.
Ingår i: Bergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Oxelösunds kyrkogård] Torsåkers kyrkogård. Detalj spolpost. [titeln på ritningen är överstruken]
Ingår i: Oxelösunds kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bälinge kyrkogård. Renovering och minneslund. Detalj vatten- och avfallsplats. [Förhandskopia].
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kalmar Kyrkogård. Blockstensmur som kallmur. Principritning
Ingår i: Kalmars kyrkoarkiv, Uppsala län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kalmar kyrkogård. [Huvudritning, mått- och markplaneringsritning, planteringsritning, inmätningsritning]
Ingår i: Kalmars kyrkoarkiv, Uppsala län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bälinge kyrkogård. Renovering och minneslund. Huvud och planeringsritning. Förhandskopia.
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Landsarkivet i Uppsala)
 
Bälinge kyrkogård. Detaljritning, bänk.
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Öregrunds griftegård. Ledningsritning.
Ingår i: Öregrunds kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torsåkers kyrkogård. [01. Huvud- och planteringsritning; 02. Måttritning; 03. Flyttning av gravvårdar; 04. Markplaneringsritning; 04:1. Tvärsektionsritning; 05. Ledningsritning; 06. Detalj spolpost; 07. Detalj blockstensmur som kallmur]
Ingår i: Lästringe kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bälinge kyrkogård. Minneslund. Typsektioner.
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Svedvi kyrkogård. Hallstahammars köping.
Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Svedvi kyrkogård. Tvärsektioner. Baslinge A Sekt. 0/100 - 0/180
Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Oxelösunds kyrkogård. [Utvidgning. Detalj: kransplats och kranskrok mm. Bingar för jord, sand, löv och avfall]
[1 ritning är odaterad]

Ingår i: Oxelösunds kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Oxelösunds kyrkogård. Utvidgning . [Tvärsektioner 0/000 - 0/070. 0/080 - 0/250. Typsektioner för VA-ledningar. Ledningsprofil 30-37, 32-32B, pumpstation P2. Typsektioner för VA-ledningar. Detalj trappa, trappväg och stödmur].
Ingår i: Oxelösunds kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bälinge kyrkogård. Renovering och minneslund. Huvud och planeringsritning.
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Landsarkivet i Uppsala)
 
Vassunda kyrkogård [Textsten, vashållare.]
Ingår i: Vassunda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Svedvi kyrkogård. Detalj plantering [Personalbyggnad och församlingshem. Kapell - bårhus. Minneslund]
Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Svedvi kyrkogård. Detaljer [Ekonomiområde mm. Kapell - Bårhus mm. Minneslund mm] Plan
Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Oxelösunds kyrkogård. Utvidgning. Ledningsprofil 1-7, typsektioner. Pumpbrunn 1 mm.
Ingår i: Oxelösunds kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))